Drvo Života

 

 

Početna razmišljanja o drvu života

Ovaj tekst pokušaj je razmišlja o drvu života. Cilj ove Web strane nije prepisivanje već poznatih atribucija i Kabbalističkih teorija, o kojima je napisano previše i premalo, već u narednom tekstu, autor si daje slobodu, te izlazi iz tvrde tradicije, koja zatvara viziju spoznaje, iznosi siječanja na svoje meditacije i ulaske u Ethire, koje je proživljavao prije 10 godina. Riječ Kabbala doslovce znači tradicija ili primanje, ali tradicija postaje veliko ograničenje i ropstvo uma.

Razumijevanje drva života je razumijevanja Velikog Božjeg plana stvaranja univerzuma, svih vidljivih i nevidljivih svjetova, to je razumijevanje svih moči univerzuma, prirodnih, duhovnih sila i zakona, razumijevanje misli i emocija, sile kretanja, života u svim njegovim oblicima, pojmova dobra i zla, jedinstva i suprotnosti, znanja budućnosti, sadašnjosti i prošlosti u trenutku vječnosti. Tako veliku mudrost nije moguće pročitati u knjigama, knjige su samo formalna predstava riječi, drvo je shema, atribucije su način izražavanja arhetipskih ideja. Po Indijskim mudracima, najveće su tajne vrlo jednostavne, toliko očigledne da ih nitko ne može vidjeti, obično ljudi "slijepo hodaju" u božanskom parku i zaljubljeno promatraju lažne sjenke uma, za koje misle da su istina i sve postojeće. Ta jednostavnost, ta veličanstvena kozmogonija stvaranje i zakoni univerzuma dati su u 33 koraka stvaranja. Brojka 33 najsvetija je i najveća brojka univerzuma, uz broj 26 (IHVH, Jehovah), no, kršćanski prorok imao je 33 godine kada je razapet na križu, to je dokaz simbolike i značaja broja 33.

Odakle proizlazi drvo života? Pravi odgovor na to pitanje ne postoji. Po mišljenju autora, drvo života izlazi iz drevnog Egipta, naime, Pitagora je proveo 20 g. u Egiptu, tvorac je matematike, otac i mudrac zapadne filozofije, objašnjava osnovne ideje drva života u monasu, dyasu, triasu i kvartasu. Drvo života usko je povezano uz Židovsku Kabbalu, ali je drvo samo za sebe iznad svih religija, filozofija i okultnih učenja, to je univerzalni sistem razmišljanja. Židovska Kabbala je jedina pristupna literatura na temu drva života, ali samo naizgled. Osnovni tekst Kabbale je "Sepher Yetzirah", ili knjiga emanacija, koja navodi 32 emanacije stvaranja. Drugi tekstovi su objedinjeni u "Zoharu", pisani od različitih rabina. Kabbala je postala pristupačna javnosti preko "Zlatne Zore". Čitanje knjiga o Kabbali može biti vrlo zbunjujuće, čak i krajnje dosadno, naročito u ortodoksnoj židovskoj Kabbali, prepuno različitih imena, emanacija i klasifikacija. Sa druge strane, drvo života je osnova ceremonijalne magije, praktičan način kontrole energija. Djelomično znanje o Kabbali moguće je zadobiti samo duhovnim putem, od moćnih duhovnih inteligenca, praktičnim vježbama vizualizacije drva na tijelo, meditacijama na pojedine sefirote, proučavanjem tarot simbolike i 22 staze, proučavanjem gematrijskih figura, numerologijom i dr. Samo drvo života, za sebe je moćan sigil, sigil svih sigila, koji sadrži formulu univerzuma IHVH.

 

drvo

 

Četri svjeta kabbale, tj. četri kozmičke ravni

0/00/000, Ain Soph Aur, Pleruma, crno jaje Negativno(ništa), bezgranično, bezgranična svjetlost, tj velovi negativne, sakrivene egzistence
Kether 1 Atzilut, arhetipski, najviši svjet, izlazi iz Ain Soph Aur-a
Chokman 2, Binah 3 Briah, kreativni svjet
Chesed, Geburah, Tiphareth, Netzach, Hod, Yesod (4-9) Yetzirah, oblikovni svjet "anđela", tj. astralnih biča uvjetno rečeno
Malkut 10 Assiah, materijalni svjet

 

Drvo života nezaobilazno je za sve inicijante, njegova praktična primjena je univerzalna i neograničena. Drvo života je psihološka mašina koja sama po sebi uravnotežuje energije. U tu svrhu, početne vježbe su stotine iscrtavanja te svete sheme na papir, da se moćno utisne u svjesni i podsvjesni um.

Na temu drvo života i Kabbala, autor teksta savjetuje slijedeće knjige; Franz Bardon, "The Key to the true Quabbalah", izuzetno dobra i jednostavna knjiga, posljednjeg velikog okultnog genija 20 st.; Bill Heidrick, "32 emanations", osnove ideje 32 emanacije, "Qabalah, meditation", dobra knjiga na temu praktične meditacije na drvo života; Frater Achad, "QBL", "The Anatomy", izuzetno razumljive i dobre knjige, geomantički pregled drva života, Dione Fortune, "The Mistical Qabalah", jedna od najpopularnijih i najboljih knjiga na tu temu, iako pisana relativno teškim filozofskim jezikom; MacGregor Mathers, " Kabbala Denudata", klasično djelo iz "Zlatne Zore"; Colin Low, "Notes on Kabbalah", dobra i jasna knjiga te moderne praktičarke okultizma. Na kraju, naravno, od Aleistera C. "Vizija i glas" jedina knjiga ikada napisana koja opisuje 30 stanja svijesti gledano iz višeg svijeta, Briaha i Atzilutha, duboki i slikoviti pokušaj razotkrivanja tajni univerzuma.

Na žalost, Aleister C. nije napisao knjigu koja bi sistematizirala učenje Kabbale, već se Kabbala provlači kroz sve njegove knjige i eseje. Sa druge strane, Grčka mitologija slikovita je razrada drva života, poput egipatske religije, simbolika "ra đ anje bogova". Sa treće strane, potrebno je radi ilustracije, pojmovno, složiti neki treći sistem na drvo života, npr. državu, financijska tržišta, matematiku, kemiju i sl. Samo putem Assiaha i paralelnog razmišljanja, može se bolje razumjeti apstraktni svijet nevidljivog, koji se strogo klasificira i razvija po "višem planu".

Ain Soph Aur, Pleruma, ništa, nula, stanje praznine, blisko Grčkom bogu kaosu. To je stanje bez ikakvih svojstva, oblika, lica, elementa, granica, vremena. Tu ne postoji nikakvo kretanje, to je stanje, gdje ne postoji gore ili dole, lijevo ili desno, to je zastrašujuća praznina koju nije moguće pojmiti. Autor ovog teksta, otvorio je veo negativnog, i u astralnom tijelu ušao u Plerumu, doživio beskonačnu prazninu, depresiju i samoću, "Prokletstvo Najvišeg". To je Prima Materija, energija koja može preuzeti bilo koji oblik, ali je sama za sebe ništavna, jer u nuli je sve. To je nula u najvišem smislu riječi. To savršeno, apsolutno stanje mirnoće, pošto tu nema kretanja, niti jednog oblika, na tajanstveni je način, "proizvelo prvog". Kako je ništa proizvelo prvi oblik najveća je tajna, koja nikada nije zapisana niti otkrivena. Po nekim razmišljanjima, prvi oblik nastao je greškom!(naime, moderna teorije fizike, koja se približava metafizici i filozofiji, ima sličnosti sa drevnim učenjima, npr. E=MC2, ili "sve je energija", teorija Big Bena) odakle i potiče riječ "grijeh" tj. greška. To je Keter u najvišem smislu riječi, to je Keter kao prvi element stvaranja, kao prva sila nepostojećeg kretanja, ali ne i Keter na drvu života, koji tek mora nastati, ali je još uvijek sakriven u praznini nule. To je točka svjetla, ali pošto postoji jedan, nešto, u odnosu na ništa, dobiveno je dva! To je drugi veo sakrivenog, "beskonačno svjetlo". Zato formula glasi, 2=0. Treći veo nastao je njihovim spajanjem. To je priroda Ain Soph Aura, no, to je najveća laž!, to je samo pokušaj razmišljanja, pokušaj ilustracije nemogućeg. Priroda Ain Soph Aura je razumijevanje trostruke nule, ali to je nemoguće.

Osnovna značenja Sefirota

 

Sefirot Značenje Planeta Element Formula Grčki bogovi Magijska moč
Kether Kruna Primum Mobile Korjen Zraka EHEIEH Zeus Sjedinjenje sa Bogom
Chokman Mudrost Zodiak Korjen Vatre IHVH Uran, Hermes, Atena Razgovor s Bogom lice u lice
Binah Razumjevanje Saturn Korjen Vode JEHHOVAN ELOHIM Demetra, Hera, Cybela, Vizija tuge
Chesed Milost Jupiter Voda AL, EL Posejdon Vizija ljubavi
Geburah Strogost Mars Vatra ELOHIM GIBOR Ares, Had Vizija moči
Tiphareth Ljepota Sunce Zrak JEHOVAN ELOAH VA DAAT Apolo, Adonis Vizija harmonije
Netzach Pobjeda Venera Vatra JEHOVAN CABOAT Afrodita, Nika Vizija ljepote trijumpfa
Hod Sjaj Merkur Voda ELOHIM CABOAT Hermes Vizija sjaja
Yesod Temelj Mjesec Zrak SADAI EL HAI Diana, Eros Vizija "mašine" univerzuma
Malkut Kraljestvo Četri elementa Zemlja ADONAI MELEK Persefona, Psiha Govor sa svetim angelom

Stvorena su iz ničega prva tri elementa, Keter, Chokman i Binah, ali oni su primarni Ain Soph Aur, tj. izlaze iz crnog jajeta ili Plerume, koja je "četvrti element", uzrok i posljedica, ali koji je Malkut! Ta misao zaživjela je u Advaita filozofiji Ramakrišne i Vivekanande, koji su promovirali modernu Yoga filozofiju u zapadni svijet, čija je osnovna ideja, "Sve je Bog".

U spajanju primarnih elemenata, iz Ain Soph Aura, nastao je Keter na drvu života, pošto je to prva ideja koja se može pojmiti, iako vrlo ograničeno! naime, niti najviši "anđeli", tj. močne inteligence univerzuma ne mogu razumjeti prve korake stvaranja, to je dano samo ljudskim bićima, pošto je u Malkutu sakriven Keter. Budisti upravo radi toga tvrde, da je najveća privilegija biti rođen kao čovjek, iako je to put patnje, ali upravo ljuštura tijela omogućava najvišu spoznaju i slobodu Nirvane, to je posljednja suprotnost koju treba razumjeti.

U razumijevanju drva života, najveći je uvjetni problem, tradicija koja izlazi iz Židovske Kabbale. Naime, drvo ima 32 emanacije i sakriveni sefirot Daath, koji je dijete Ketera i Chokmana, ali i mnogo više. Deset sefirota numerirano je brojevima od 1 do 9, dok je Malkut spoj 1 i 0, naime, znači ponavljanje. U tih deset sefirota, sakrivene su arhetipske ideje univerzuma, koje se deriviraju do konačne realizacije u Assiahu. Dvadeset i dva puta korespondiraju Hebrejskom pismu, naime, Hebrejsko pismo je savršeno pismo, dano je od više inteligence(Binaha u Briahu), pošto je usklađeno sa formulom univerzuma. Slova su numerirana od 1 do 10, pa od 20 - 100, i na kraju od 100-1000. Slova su podijeljena na; tri velike majke, to su to aktivni elementi stvaranja, Aleph (Zrak, znači vo, 1), Mem (voda, 40), Shin (vatra, zub, 300). Nadalje, Hebrejsko pismo dijeli se na sedam duplih slova, kojima su pripisane planete, bez novootkrivenih i dvanaest jednostavnih slova, kojima je pripisan zodijak, vidi tabelu. Zahvaljujući tome, mogu se sve riječi pretvoriti u numeričke brojeve, odakle izlazi numerologija, i obratno, ali i mnogo više. Te metode zovu se gematria, notorika i temura.

Sa druge strane, prema ortodoksnoj Kabbali, bog je stvorio cjelu hirarhiju biča, čovjek je posljednji na ljestvici, Malkut, animalno biče. Ta biča, "anđeli" i "arhanđeli", su duhovna i nematerijalna, i čovjek ne može napredovati bez njih na duhovnoj evoluciji, već samo u spoju sa njima, to je smisao ceremonijalne magije. Ta misao ima svoju veliku dubinu, pošto se to danas miješa sa pojmom "višeg ja" ili "svetog anđela čuvara", Adonai, naime, moderni okultizam i Kabbala postaje monoteistička, dok se ta biča smatraju arhetipovima kolektivne svijesti, koji se postepeno individualiziraju u više sopstvo, Keter. Na takvo gledanje utjecala je nova škola indijske filozofije i "Zlatna Zora", naime, "sve je dano u čovjeku". To je točno u krajnjoj liniji, i veliki je korak u odnosu na dualizam koji je vladao cjelu povijest, ali samo uvjetno rečeno kako mi mislimo, pošto je po starim učenjima napredak moguć samo uz pomoć tih moćnih Jetzirackih sila (Solomonovi ključevi), pošto su te sile u stvari "viši ja" čovjeka. Drvo života je "potpuni čovjek" doslovce, ili Adam Kadmon.

No, to je sa druge strane veliko pitanje, dali je taj moderni monizam i Jungova teorija kolektivne svijesti istinita , "pa smo svi mi bog", ili je ipak potrebno evocirati pravog "anđela čuvara", koji je moćno biče Jetziraha, koji je jedino pojmljiv čovjeku, i kretati se logikom stepenica u duhovnom rastu prema Briahu, "jedni trebaju druge", to je drugo, iako naizgled dualističko razumijevanje kolektivne svijesti. To je po autoru, pravi spoj neba i zemlje, istina je "negdje u sredini". Radi tog razloga, Kabbala i ceremonijalna magija bave se hirarhijom tisuća "anđela" i "arhanđela", koji djeluju preko zodijaka, dok su njihova imena uglavnom na Hebrejskom jeziku. Ta imena nisu prava, pošto viša biča imaju svoj jezik i svoje pismo, ta imena su samo način predstave, ali važnost Židovskog pisma ostaje primarna, pošto je to pismo samo za sebe, tajna koda univerzuma. Usporedbe radi, Hindu pismo ima 32 znaka, poput Tibetanskog, koje ima 22 plus 10 brojeva. 32 je sveti broj, 33 je ukupnost sistema. Numerološki način razmišljanja putem drva života početak je praktične vježbe i razumijevanje numerologije, ali i mnogo više.

"Bog je stvorio čovjeka na sliku svoju", to znači, da je svaki čovjek mikrokozmos u odnosu na makrokozmos, ili drugim riječima rečeno, drvo života dano je u svakom ljudskom biču, to je najjači sigil ravnoteže i duhovnog napretka. To je bitno za razumijevanje, da "bog" nije "starac koji sjedi na prijestolju, i dijeli jednima nagrade, obično onima koji su "dobri" ili mu se "mole", ili "koji su poslušni duhovnim autoritetima", dok druge "kažnjava", klasična je dualistička slika srednjeg vijeka, koja je postala moćna kočnica i negativni elemental ("demonska sila") koji djeluje u kolektivnoj svijesti tj. podsvijesti čovječanstva. Naime, lakše se je "moliti bogu koji ima zamišljeno lice", nego prihvatiti "boga" u obliku sheme, formula na Hebrejskom jeziku, zamršenih imena i zahtjevnih vizualizacija. Postati istinski monoteist, razumjeti da je "više" okrutni zakon i moćna sila, veliki je korak u duhovnoj evoluciji čovjeka, test za adepta. Simbol čovjeka kao mikrokozmosa je pentagram, kao makrokozmosa, sekstagram.

Sefiroti na drvu života, mogu se rasporediti na dijelove tijela, svaki sefirot ima svoju mantričku formulu, vibraciju, boju, ideje, mentalne slike. Meditacija na drvo života početak je klasifikacije i analize vlastitih misli i emocija, priprema za pravu ceremonijalnu magiju, ali i mnogo više. Sa druge strane, sefiroti su vrlo bliski indijskim čakrama, i predstavljaju metafizička, tj. astralna vrata prema nevidljivim svjetovima. Ta dva sistema mogu se vrlo lijepo kombinirati i nadopunjavati, (Bill Heidrick, "Qabalah, meditation")

 

  1. Kether, lubanja, tjemena točka
  2. Chokman, desna strana mozga
  3. Binah, lijeva strana mozga
  4. Chesed, desno rame
  5. Geburah, lijevo rame
  6. Tiphareth, centar, srce
  7. Netzach, desni kuk
  8. Hod, lijevi kuk
  9. Jesod, pupčani centar, zlatna vrata duše
  10. Malkut, spolni organi, ali obuhvača stopala i dlanove ruku

Sakriveni sefirot Daath nalazi se u glenom centru, ali to je samo uvjetno!

 

Tarot karte su simbolička slika i razrada drva života. Tarot karte su izvorno knjiga magije, pisane šifriranom simbolikom, naime, knjige magije uvijek su pisane slikama ili nepoznatim pismima. Postoji mnogo vrsta tarota, svaki "čarobnjak ima svoj tarot", ali razumijevanje tarota nije moguće bez drva života, pošto tarot izlazi iz drva života. Prorokovanje budućnosti iz tarota je degradacija, pošto je istinski smisao tarot karata spoznaja univerzuma, naime, svaka karta tarota je ključ ili sigil nevidljivog svijeta, to su formule energije u transformaciji i spajanju. Osnovne atribucije drva života date su u tarotu. Tarot ima 78 karata, raspoređen je na slijedeći način. Velika arkana, obuhvaća karte od 0 do 21, ukupno 22, i predstavlja 22 puta na drvu života, 22 hebrejska slova. U velikoj arkani sakriveni su u simbolici, rituali istinske magije i formule transformacije, ali te formule su rađene po inteligenci kojoj pripada adept Tarota, i predstavljaju duhovni put sam za sebe. Putovi su način kako su sefiroti povezani, to izlazi iz 22 inteligence ili sile stvaranja. Numeričke karte, od 1 do 10, u četiri elementa, raspoređene su na sefirote, i daju njihove osnovne atribucije, tj. arhetipske ideje, uglavnom u Jetzirahu i Assiahu. 16 dvorskih karata, raspoređene su, u Chokmanu kraljevi, Binahu kraljice, prinčevi u Tipharetu, princip princeze tj. elementarne osobe koja ima sve planete u jednom kvartu neba (po Aleistery C.) u Malkutu. Meditacija na tarot je upoznavanje energija univerzuma, to je dublji smisao tarota. Razrada putova, tj. 22 inteligence je u pripremi, kao i praktična meditacija i rad sa drvom života. Autor teksta savjetuje za praktičnu meditaciju tarot Aleistera C., ali poželjno je imati još jedan tarot, prema osobnom osjećaju, intuiciji koja mora izaći iz Ketera ili sopstva.

Tarot karte i 22 staze

Staza Hebrejsko Slovo/num vrijednost Značenje Tarot, naziv Tarota i erhetipska ideja za meditaciju Atribucija
1-2 Aleph, 1 Vo Luda, Duh Etera Zrak
1-3 Beth, 2 Kuča Čarobnjak, Mag moči Merkur
1-6 Gimel, 3 Kamila Visoka svečenica, Svečenica srebrne zvijezde Mjesec
2-3 Daleth, 4 Vrata Carica, Kčerka močnih Venera
2-6 He, 5 Prozor Zvijezda, Kči nebeskog svoda Vodenjak
2-4 Vau, 6 Čavao Sin svečenika, Mag vječnog Bik
3-6 Zain, 7 Mač Brača, djeca glasa Blizanac
3-5 Heth, 8 Ograda Kočija, Dijete vodenih snaga Rak
4-5 Teth, 9 Zmija Strast, Kčerka plamenog mača Lav
4-6 Jod, 10 Ruka Pustinjak, Mag glasa moči Devica
4-7 Kaph, 20/500 Dlan Točak, Bog životnih sila Jupiter
5-6 Lamed, 30 Volovski štap Ravnoteža, Kči boga istine Vaga
5-8 Mem, 40/600 Voda Obješeni, Duh močnih voda Element vode
6-7 Nun, 50/700 Riba Smrt, Duh velike promjene, gospodar kapije mrtvih Škorpijon
6-9 Samek, 60 Stub Vještina, Kči uskladjevanja života Strelac
6-8 Ain, 70 Oko Vrag, Bog vrata maternice Jarac
7-8 Pe, 80/800 Usta Kula, Bog stupa močnih Mars
7-9 Cadi, 90/900 Udica Car, Gospodar medju močnima Ovan
7-10 Qvoph, 100 Zatiljak Mjesec, djeca sunca močnih Riba
8-9 Resh, 200 Glava Sunce, Bog vatre svijeta Sunce
8-10 Shin, 300 Zub Aeon, duh prvobitne vatre Vatra
9-10 Tau, 400 Tau križ Univerzum, Velika moč univerzuma Saturn

Drvo života dijeli se na sedam planeta. Prva planeta obuhvaća Malkut, druga planeta Yesod, treća Netzach i Hod, četvrta planeta je Tifaret. Peto kraljevstvo je Chesed i Hod, to je viši astralni i mentalni svijet, naime, viši astralni i mentalni svjetovi su isprepleteni. U literaturi se navodi da je Briah mentalni svijet, to nije čisti Briah, već samo Briah u Jetzirahu. Šesto nebo je transcedetalno, to znači da duhovni entiteti "koji tamo žive", nemaju lica, to su više transcedentalne energije. Sedmo nebo, Kether, prebivalište Duha Svetog. Sedam svetih planeta tj. gustoća univerzuma podijeljeno je u 4 svjetla, Atziluth, koji je označen u Židovskom pismu kao Jod, numerička vrijednost 10, Briah, Prvo He, Num. vrijednost 5, Vau, numerička vrijednost 6 i drugo He, num vrijednost 5. Jod He Vau He je tetragramaton, najviša formula i zakon univerzuma, vrijednost 26. Nadalje, drvo života dijeli se na lijevi stup strogosti, desni blagosti i centralni stup ravnoteže.

Keter, prvi sefirot na drvu života, Nastao je iz tri sakrivena vela negativnog, tj. Plerume, Ain Soph Aur-a, tako što je reflektirao sam sebe, no to je tradicija židovske Kabbale, pravu istinu nitko nezna, "osim njega samoga". Sa druge strane, Keter je Aur. Stanje Ketera u najvišem smislu te riječi je, jedinstvo sa Bogom. Keter je jedinstvo svih suprotnosti, i u sebi sadrži sve sefrote ispod. Tu leže svi odgovori, sve tajne univerzuma. No, Keter je vrlo sakriven Sefirot, on je nepostojeći u svom postojanju, vječan u trenutku prolaznosti, Keter je jedinstvo života i smrti, jedinstvo dobra i zla ("demona" i "anđela"!, on je univerzalni i najviše sve-otac i sve-majka, i sadrži u sebi sva njihova svojstva, ali nije ništa od toga, pošto je On sve. Keter je stalno kretanje u svom vječnom mirovanju, sila koja miruje, ali je u isto vrijeme prisutna. Takvo razmišljanje o Keteru je uobičajeno, pošto se tu spajaju sve suprotnosti univerzuma, u najviše sakriveno transcedentalno jedinstvo, geomatrijski ( naime, geomatrija je važna nauka za razumijevanjem drva života, vidi, Frater Achad) prikazano točkom. Razmišljanje o Keteru u parovima suprotnosti je početak molitve, početak razumijevanja višeg postojanja, početak istinskog monizma. U indijskoj Bhagavat Giti, nalaze se takva razmišljanja, gdje Krišna daje savjete Ardjuni na bojnom polju, drugo poglavlje je ep Ketera, i potrebno ga je pročitati, ispjevati i ponavljati. Aristotel se je u svojoj filozofiji bavio Keterom, kod Pitagore je to Monas, ali i mnogi drugi, poput Spinoze, Hume-a, te Hegela. Keter je bitak čovječanstva, primarna energija sve-stvaranja, prva energija kretanja, ali još uvijek "nepostojeća". Folozofija, okultne nauke i religija se spajaju u točki Ketera, pošto sve te nauke traže prauzrok univerzuma onakvog kakvog ga "vidimo i poznamo". Keter se još naziva Drevan od Drevnih, Svet od Svetijih, Tajnovit od Najtajnovitijih, Sveti Jedan, Prvobitna Točka, Primum mobile, itd. Simbolički, prikazan je krunom.

U mikrokozmosu, tj. u emanaciji čovjeka, Keter znači sopstvo, najtajnovitiji je dio duše, koji je dat od samoga Boga. Ljudska duša je božanske prirode, Keter je upravo ta "iskra" samoga Boga koja "čvrsto i duboko spava " u svakom čovjeku, i želi se vratiti svom "Ocu". To je u svakom čovjeku želja za spoznajom, za razvojem, nagon za borbom, izvor vjere i svih moči, koje izviru uvijek od Boga. To sopstvo nije niti muško niti žensko, pošto je priroda najdublje duše univerzalna, i ne sadrži u sebi dvojnosti. To je stanje najvišeg hermafrodita, koji može uzeti bilo koji lik; ljudski, "anđeoski" ili "demonski", lik i dušu životinje, biljke ili kristala, ali i rasporeda stvari u kozmosu, tj. "slučajnih događaja". Duša koja realizira svoje sopstvo, zadobiva slobodu, razrješava se reinkarnacijskog ropstva života i smrti, i vrača se u prebivalište duha svetog, vječnu radost i sreću.

Svi sefiroti ispod Ketera su dvojni, jedinstvo je razbijeno. No, jedinstvo se postepeno razbija, drobi i prespaja velikim mehanizmom Demijurga, koji djeluje putem 22 staze transformacije, od najvišeg nevidljivog jedinstva u vidljivi i razumljiv dualni oblik, naravno, to je gledano sa strane čovjeka, do materijalizacije u Assiahu, koja je konačna istina i najveća iluzija, naime, Keter je sakriven u Malkutu. Ta misao je najviša molitva. Demijurg je u tarot kartama prikazan simbolikom čarobnjaka, gospodara iluzije, koji je razdvojio Keter, prva sila razumljivog kretanja.

Opaska koju treba uvjetno ispustiti, ali i uzeti ozbiljno na razmatranje (takvo razmišljanje je Kabbalističko). Naime, "stvar se komplicira", pošto svaki sefirot, to znači i Keter, zadrži u sebi drvo života, to znači 32 elementa. Takva razmišljanja moguće je slikovito prikazati modernom fizikom, koja proučava strukturu atoma, koji sadrži u sebi protone, neutrone i druge elemente, koji se kreču po strogim fizikalnim zakonima. No, postavlja se pitanje, što ti elementi sadrže u sebi, tj. gdje je konačni kraj minijaturizacije, tj. konačne materijalizacije, "gdje je kraj!?". Sa druge strane, postavlja se pitanje beskonačnog, dali itko od nas može zamisliti beskonačno, dovoljno je samo pogledati nebo i duboko se zapitati, "što je iza", "gdje je kraj". Tako strašne dimenzije daljine, izražene s 15 milijardi svjetlosnih godina i dimenzije minijature, izražene u stupnju povećanja, zastrašuju ljudski um, koji još nije pronašao prave odgovore. No, ima jedna stara priča, ili filozofski model razmišljanja u nekoj apstraktnoj situaciji, ili nekoj razvijenoj planeti. Pretpostavimo da nauka dosegne visoki stupanj razvoja, što će se prije ili poslije dogoditi, i da znanstvenici razviju mikroskop neslućenih razmjera. Ljudska želja za spoznajom, bez obzira dali se radi putem vizije ili putem fizike, ideja je vodilja razvoja ljudske vrste, to je iskra Ketera data svakom čovjeku (sa druge strane to je ratovanje i želja po vladanju!). Pretpostavimo, da je taj mikroskop doveo je konačnog kraja povećanja, i znanstvenici će u tom trenutku biti šokirani, biti će to najveći znanstveni šok u evoluciji, koji će radikalno promijeniti čovječanstvo i sve društvene vrijednosti. No što će vidjeti "na dnu atoma!". Autor "čvrsto tvrdi" da će vidjeti cijeli univerzum, sve zvijezde, galaksije i planete!, vrijedi i suprotno, to bi bio znanstveni spoj i dokaz Ketera u Malkutu, za razmisliti!

Chokman, Drugi sefirot na drvu života. To je prvi oblik razumljiv čovjeku. To je stanje vizije Boga lice u lice, ili razgovor sa Bogom, ali to je u najvišem smislu "lažni Bog". Chokman je dualitet, tu nestaje jedinstvo subjekta i objekta, tj. On i Ja, to je simbolički rečeno, izlazak Adama i Eve iz Edenskog vrta radosti, u spoju sa Binahom, koji je tri, i koji nastaje u dualnosti Chokmana. To je prvi, najmoćniji i najtajnovitiji Demijurg, "satan" koji je odijelio ljudsko sopstvo od Boga, i uputio ga je u pustinju fatamorgana, da luta i gradi gradove iluzija, da živi u nasladi uma, laži čula, da bude sretan i tužan, uspješan i neuspješan, te da kruži rodjenjem i smrču. Zašto je Svestvoritelj tako odlučio, najveća je enigma, legenda kaže, "jer On je razigrana radost, igra je njegovo tijelo", ili mu je možda "bilo dosadno u praznini prostora".

Chokmanom je započela evolucija univerzuma, svih vidljivih i nevidljivih svjetova. Ckokmanu se pripisuje mudrost, to je čarobnjak u najvišem smislu riječi, gospodar iluzije, koji svojim "čarobnim štapom" može kreirati i diskreirati sve vidljivo i nevidljivo, ali ispod Ketera. Chokman je sa druge strane, ljudski Ego, izvor individualnosti, izvorna volja koja pokreče svako ljudsko biče i daje mu svojstveni identitet u beskonačnoj raznolikosti univerzuma, ali raznolikosti su jedinstvo Kethera. Zato su mudraci rekli, "sve rijeke teku u veliko more", no nemojmo zaboraviti, da Satan i najmoćniji demoni vjeruju i pokoravaju se Najvišem, pošto postoji priča, da je tvorac iluzije ili maye, najsuptilnije opne koja sakriva pogled prema jedinstvu Boga i čovjeka, Satan, no, to je ipak samo priča, Indijci Satana zovu neznanje, ego i čula percepcije. Chokman je izvor magijske volje, volje u najvišem smislu riječi. Svaka duša, koja ima jaku volju za nečim, preko svog mikrokozmosa, i svog Chokmana, spaja se na makrokozmos i može dosegnuti najvišu volju univerzuma. To može biti volja za znanjem, spoznajom, iluminacijom, moćima magije ili politike, ili materijalnim dobrima, ali sve su to pojavni oblici najviše energije, jer ukoliko neznamo što je moč, ne bi postojala nemoć, isto vrijedi za sve parove dualnosti. Rezultat je uvijek nula! Volja je ključ magije, ali volja oslobođena strasti i želja, pod djelovanjem univerzalnog principa ljubavi, koji je mudrost i sklad kozmičke harmonije, djelovanje u skadu sa višim planom. Nadalje, Chokmanu se pripisuje element vatre, on sadrži u sebi sva svojstva i atribucije oca, to je muška energija, Lingam ili Yang, to je univerzalni sve otac.

Binah, veliko tamno more, posljednji sefirot u Vrhovnom ili Božanskom trojstvu. Chokman je energija volje koja luta univerzumom, ukoliko ne postoji kalup ili forma, tada je ta energija bezvrijedna, luta prazninom i vrti se u krug. Binah je kalup, trokut, prvi vidljiv i razumljiv oblik za čovjeka. Binah i Chokman nastaju u paru zajedno, u mehanizmu Demijurga, i čine jedinstvo. Binah je predstavljen sa velikim morem, to je beskonačna praznina univerzuma, slikovito rečeno, dok su zvijezde koje gledamo, iskre Chokmana. Binah je pasivna, prijemčiva ženska energija, to je princip univerzalne sve majke, ili nadnaravne majke, koja je kalup materije. Chokman je sila kretanja, Binah je forma, ili lice Chokmana, smisao djelovanja, kalup univerzuma. Ukoliko se netko koncentrira na neki predmet, njegova volja da dođe do cilja je energija Chokmana, dok je lice energija Binah. To je osnovi princip djelovanja aktivnih elemenata voda i vatra, Yina i Yanga. Binah se još naziva sterilna majka ili crna utroba. Binahu se pripisuje razumijevanje u najvišem smislu riječi, to je priroda ženske duše.

Sopstvo, Ego i Duša, najviši su elementi čovjeka, i ta tri elementa zajedno čine više ja. Simbolički su predstavljeni sa elementom zraka, vatre i vode, čovjekova Duša je naime, trostruke prirode. Duša u smislu Binaha je unutrašnje razumijevanje, ali i mnogo više, to je kreiranje i realizacija svih formi, to su duboka razmišljanja iz kojih dolaze mnoge ideje, to je savjest čovjeka, tu su najdublji odgovori osobnosti, to je viša memorija koja pamti karmu. Neki ljudi imaju prenaglašen princip Chokmana, imaju jaku ili "demonsku" volju, ostvare sve, ali nemaju osjećaja za nikoga, bešćutni su. Sa druge strane, neki ljudi suosjećaju i pate sa svima, jer priroda Binaha je patnja , ali ne samo individualna, to je univerzalna patnja svih ljudi i bogova. To su suze biserne, koje plače najviša majka univerzuma, ali te biserne suze su točke koje stvaraju i prespajaju sve svjetove ispod, te suze su Keteri svjetova ispod Abyssa, zvijezde iz kojih se rađaju svjetovi, planete i galaksije. Kether je Kruna jedinstva u svijetu Atzilutha, ali Chokman je Keter Briaha, drugog svijeta Kabbale, dok je Binah Malkutu. Naravno, tu postoji još cijela evolucija elemenata u Briahu. To je važna činjenica, pošto se u Binahu krije kvadrat, ili materijalni oblik, on je već Assiah. Simbolički rečeno, bog je stvarao svijet u danima, to je jedan od prvih dana stvaranja, to je svijest kamena (kristala).

Simbolički se vrhovna trojka može vizualizirati i zamisliti kao beskonačna pustinja i sunce. Naravno, tako strašno iskustvo hodanja u pustinji, svojstvo je višeg prosvjetljenja, pošto je to put paklene samoće, žeđi i gladi. Ali onaj koji hoda pustinjom, gleda u svom lažnom ili ispranom umu sjenke bogatih gradova i obilja, milione ljudi u daljini, ali razumje, da su to samo fatamorgane ispranog uma, koje moraju izgorjeti pod moćnim suncem spoznaje, čije je ime pakao i prokletstvo. Jako oživljavanje u takvo meditativno stanje, popraćeno jakom voljom, može dovesti meditatora, da se kreče u svijetu koji postepeno vidi kao sjenku i lažni odraz višega. Takva meditacija sa druge strane, ukoliko se istinski inicira najviše i privuče Božja naklonost, može biti poražavajuća za materijalni život, koji se počne rušiti poput kule karata, što u biti i jeste.

Opaska. Svaki sefirot je Keter za one ispod, ali i Malkut za one iznad, između su svi ostali, zato je Sveprisutna sila doslovce Sveprisutna u svim pojavnim oblicima izražavanja, i konačno u tvrdoj materiji Assiaha. Svi sefiroti se razvijaju u parovima suprotnosti, od najviših svjetova do najnižih. Spajaju se u novom sefirotu, koji je Keter i tvorac novih svjetova, koji uzima njihova svojstva. Simbolički, otac, majka i sin, ili sveto trojstvo koje je 3=1=0. Prvi sefirot se simbolički prikazuje u liku drevnog kralja gledano iz profila, no, to je samo uvjetno. Ukupnost svih osobina muškaraca i žena predstavlja Binah i Chokman, pošto gotovo svaki čovjek na svijetu aspektira jedan dio sveukupnosti u svojoj individualnosti, tj. Chokmanu u Jetzirahu. Sa treće strane, svaki sefirot, se emanicira u 4 svijeta, time se opće ideje deriviraju do konačnog ostvarenja. No, tu ima jedna razlika, samo prva tri sefirota izvorno pripadaju u Atziluth i uvjetno u Briah, dok je ostalih sedam sefirota podvrgnuto njima. To je važna činjenica koja mnoge zbunjuje, naime, govoriti, razmišljati i slikovito predstavljati sefirote, jedino je moguće u Jetzirahu, tj. u oblikovnom svijetu astralnih biča, u Chesedu. Svi opisi iznad su apstraktni i nedorečeni. Simbolika je početak meditacije na sefirote, koji se unutar sebe emaniciraju u cjelo drvo života i transformiraju u narednog. Naime, jednostavnost se ipak komplicira u beskonačno oblika.

Pokušaj slikovite apstrakcije prva tri sefirota.

Abyss i Daath. Prva tri sefirota nalaze se iznad Abyssa, ponora između ljudskog i nadljudskog. To je procjep koji čovjeka sa jedne strane dijeli od Boga, sa druge strane, od samoga sebe, svoje duše koja je tri (Božansko bivstvo, Ego ili čarobnjak i dubina savjesti, duša). No, pošto je Keter nepostojeći, rezultat spajanja Chokmana i Ketera je sakriveni sefirot Daath ili znanje. No, problem je u tome, što je ponor beskonačan, i može se prekoračiti samo u trenutku vječnosti, to je poimanje višeg, koje je razdijeljeno od svih svjetova ispod, i djeluje na suptilan način. U simbolici i mitovima čovječanstva, bogovi su uvijek živjeli na nebu ili visokim planinama, odijeljeno od ljudi, čak su i mnoga astralna biča, poput vila, živjela na zemlji, u svojim svjetovima povučeno od ljudi, šumama, planinama, jezerima, livadama. No, sa jedne strane, sefirot Daath je znanje, koje će dati moč da čovjek preskoči ponor, sa čime se slažu Indijci, ali to nije tako u praksi. Tu upravo i nastaju najveći problemi i nerazumijevanje drva života, naime, taj skok nije lako uraditi. U biti, u ponoru se nalazi najmoćniji demon univerzuma, Aleister Crowley ga zove Choronzon, 333 ili diskreirati univerzum!, on ruši kulu karata koja je život! Mnogi moderni okultisti i pripadnici indijske filozofije zovu ga strahom od spoznaje, ali to nije istina, to je treći najveći demon univerzuma. Mnogi misle, da meditiraju u Briahu, ali se varaju, naime, mogu iz Briaha primiti samo inspiraciju ili intuiciju, naime, ukoliko se netko približi ponoru, i smogne svu hrabrost da skoči, Choronzon će ga rastrgati. To se je upravo dogodilo A. Crowley i autoru ovih "gluposti", koji je doslovce bio rastrgan. Ilustracije radi, filmska industrija može dočarati taj osjećaj strave, koji je prikazan u prvom djelu trilogije "čarobnjakov prsten", gdje se Gandalf bori sa Belrogom, demonom ponora. To je bio uvjet njegove inicijacije, i više duhovne evolucije, ali ta slikovita borba demona i čarobnjaka je u praksi daleko stravičnija nego što je prikazano u filmu. To vrijedi samo za aktivne inicijante, kojima Najviši Duh uvijek dodjeli najgore demone univerzuma, čega je bio svjestan i Gandalf, naime, autor trilogije je bio inspiriran Aleisterom C., te ga na nekim mjestima citira gotovo doslovce, kada se Gandalf vrača u drugom djelu, i govori o svojoj duhovnoj evoluciji koju je doživio u dnu ponoru, gdje je sekunda beskonačne boli trajala vječnost univerzuma. To je istinsko truljenje Binaha. Sa treće strane, sefira Daath je tajni prolaz u više božansko sopstvo, o čemu također govori mitologija. Autor je razmišljanja, da postoji nekoliko puta preko Abyssa, no, neki mudri yogi kaže, "da mi već jesmo tamo, samo toga treba biti duboko svjestan". Moderni okultizam i Yoga filozofija, kako je poznata široj javnosti, bavi se povratkom čovjeka u jedinstvo sa Bogom putem višeg ja, koji je božanske prirode. To je ideal cjelokupne ljudske vrste, izvorni i najdublji arhetip predstave "o radosti i sreći", koju si svaki čovjek svjesno ili podsvjesno želi.

Chesed, započela je kreacija kakvu je vidimo i osjećamo. Chesed je prvi sefirot ispod Abyssa, i predstavlja mikrokozmos, dok su prva tri sefirota makrokozmos, tj. Duh Sveti. Chesed je nastao, prema jednom mišljenju, refleksijom Ketera ispod Abyssa, ali on je velika biserna suza Binaha!, ili kamen alkemičara, on je ispod Abyssa Keter mikrokozmosa, no, to je samo ilustrativno. Chesede je milost i ljubav, to je lik boga kako ga ljudi vide i doživljavaju, pošto je Chesed jedino razumljiv ljudskoj svijesti, tj. svijesti mikrokozmosa. U tradicionalnoj simbolici, to je moćni okrunjeni kralj. Chesed je spoznaja ljubavi, pripisuje mu se planeta Jupiter, to je sefirot iz kojeg izviru religije, filozofije, okultne nauke, poezija, umjetnost, glazba, viša duhovna ljubav. Sa mističnog iskustva, to je doživljaj ekstaze svjetlosti. Sa druge strane, Chesed je najviši astralni i mentalni svijet u kome žive najmoćnija biča, to je svijet više operativne i ceremonijalne magije. Naime, da bi netko napredovao, mora upoznati svjetove ispod Abyssa, povezati se se moćnim "anđelom", i zajedno sa silama Yetziraha vršiti rituale. Mnogi griješe, i misle da su u kontaktu sa energijama Briaha ili Atzilutha, ali zaboravljaju, da je Chesed u stvari Keter vidljivih i nevidljivih svjetova kakve ih znamo i jedino možemo predstaviti u umu.

Drugim riječima rečeno, sve forme, misli, razmišljanja, pisana riječ, slike, formule magije, govor, i dr. dolazi iz oblikovnog svijeta koji obuhvaća narednih 6 sefirota. Sa Vrhovnim trojstvom nije moguće "komunicirati", to je nemoguće, pošto je to svijet koji nema formi izražavanja, dok su iskustva tkz. prosvjetljenja "pakao pakla u najvećoj mudrosti", "tuga tuge u najvišoj radosti" i "prokletstvo prokletstva u najvišem blagoslovu", doslovce. To je istina, ali, postoje yogiji i sveci u zapadnom i istočnom svijetu, koji cijeli svoj život posvete služenju Bogu, koji su se odrekli materijalnog svijeta, njihova duša je u stanju neprekidne meditacije na najviši princip. Te izuzetne duše zadobivaju blagoslov Vrhovnog trojstva i mogu preskočiti ponor, naime, Abyss se može prekoračiti samo uz blagoslov Vrhovne sile, jaku vjeru i dugogodišnje molitve, ili "dobru karmu", no, to je uvjetno. Vjerska ili nacionalna pripadnost, mentalna uvjerenja, tj. forme izražavanja su nebitne, svijet iznad abyssa je jedinstvo, riječima, Bhagavat Gite, "prosvijetljenom mudracu, sve su nauke, poput bunara preplavljenog vodom".

Chesed je moralni dio ljudske duše. Naime, sve kvalitete sefirota ispod Abyssa razrada su više duše u pojmljivom, ljudskom obliku izražavanja koji je dualan, i svijet dijeli na dobro i zlo. Chesede je u svojoj biti, manifestacija duha svetog u svim njegovim oblicima kako ga doživljavaju mistici i sveci.

Opaska. Arhetipskih slika kojima se prikazuje Chesed ima više, poput ostalih Sefirota, naime, u tim simboličnim slikama, krije se dublji značaj i svojstva, pošto je simbolična slika sama za sebe sigil preko kojeg se kontaktira nevidljivi svijet. Po pravilu, postoje najmanje 4 osnovne slike, koje zahvaćaju 4 svijeta Kabbale, ali su slikama obuhvaćene i putovi transformacije. Kada se netko koncentrira na datu sliku, mora preko osnovnog oblika, koji je ključ, zadobiti intuitivnu vizualizaciju, koja će "doraditi sliku samu po sebi", i voditi intuitivna razmišljanja, koja se moraju filtrirati kroz znane atribucije. Osim slika, ukoliko se meditant snažno koncentrira, tada će biti prisutan moćan osjećaj energije oko njega.

Jedna od slika Cheseda je stari srednjovjekovni grad, koji je okružen utvrdom i zidovima, koji leži u dolini ispod visoke planine, koja je siva, prema vrhu vide se bjeline leda. U okolici utvrde, šire se malena sela, u prostranstvu šuma i livade. Nebo je zamračeno, prevladavaju sivi i crni oblaci. Na najvišoj kuli ili tornju crkve, svećenik ili čarobnjak, uzdiže ruku prema nebu, i moli se Bogu, dok se u njegovo duhovno oko, spušta nevidljiva zlatna svjetlost koja obasjava njegovo astralno srce (mogu biti i druge boje). On je radostan, prima svjetlost višeg, ali zarobljen je u kuli egoizma, sve oko njega je crno i sivo. Sa druge strane, Qlifot, tj. negativni aspekt Cheseda, prikazuje tog svećenika ili čarobnjaka, kako drugim ljudima moralizira i određuje vrijednosti života, ali je sam vrlo razvratan i uživa u slastima uma i tijela, poziciji i bogatstvu koje je zadobio u društvu, i krije zlatnike duboko sakrivene u podrumu dvorca, iza debelih olovnih vratiju.

Opaska. Ova mentalna slika je samo ilustrativna, ali je dobar početak više meditacije na Chesed. Putem meditacije, ideja se kontemplira, tj. u podsvijest dolaze informacije i razumijevanje višeg, ideje i atribucije, koje se postepeno osvješćuju. Unutar meditacije, potrebno se je identificirati sa slikom, stvoriti donekle virtualni trodimenzionalni svijet, u kome meditator doživi duh srednjeg vijeka, uđe u sve likove, npr. kmete koje rade na polju, vojnike, sluge, kralja, vojvode, i doživljava njihova razmišljanja. Prilikom takvih meditacija, potrebno se je izolirati od svakodnevice, izbaciti telefone, televizore iz glave, i ne samo to, već i kompletno znanje današnjeg društva, i vratiti se u duh srednjeg vijek. To je pravi početak treninga izolacije uma, ali i rituala centralnog stupa. Upravo zato je stara simbolika vrlo moćna za vježbe, dok je sa druge strane, potrebna vježba paralelnog sistema razmišljanja. Paralelno sa višim vizualizacijama, rade se i klasične vježbe za osvješćivanje sefirota, niže vizualizacije, prema položaju tijela, boji, vibratornoj formuli (npr. Bill Heidrick, "Qabalah, meditation").

Geburah,suprotstavljeni dualni sefirot Cheseda, predstavlja silu u najširem smislu riječi. Ljubav i milost Cheseda, izaziva uvjetnu okrutnost Geburaha, kome je pripisana planeta Mars, pošto bez discipline nema razvoja i napretka. To je nužnost, ali sila Geburaha predstavlja u najvišem smislu riječi, kretanje u svim astralnim i mentalnim svjetovima. Geburah je ženska pasiva, izlazi iz Binaha i u najvišem smislu je daljini Demijurg koji razbija i dijeli supstance univerzuma, Geburah je odraz Chokmana ispod Abyssa. Tu se mnogi pitaju, što izgleda zbunjujuće, da je Chesedu pripisan Mars, da je to sila, moč, okrutnost, ali je u svojoj prirodi ženski sefirot koji prima utjecaj od Binaha, i pripisan mu je element vatre. To je priroda Kabbale, koja gradi svijet u suprotnostima koje se žele sjediniti. Geburahu se pripisuje da je negativan Sefirot, što je to priroda planete Mars. Sa jedne strane, blagost i ljubav Cheseda iz kojeg izlazi religija i filozofija, nemože prihvatiti borbu i ratove kao dio velikog Božanskog plana. Naime, ljudska vrsta, od prvog dana postojanja ratuje. Sa jedne strane, jedni žele pokoriti druge, proširiti svoja kraljevstva, drugi žele živjeti na tuđi račun, trećima je put ratnika duhovni karmični zov. To je priroda Geburaha, naime, moralni dio njegove suprotnosti, Chesed zastupa ljubav i bratstvo među ljudima. Naime, u pravoj Kabbali ne postoji dobro i zlo, svećenici moraju propagirati ljubav, to im je posao, naime, konačno, nitko ne želi javno priznati da su ratovi dio Božanskog plana. To nepriznanje znači negiranje drva života i elementarnih sila univerzuma, koje dovode do pojava lažnog morala. Naime, ukoliko netko meditira, i dođe pod utjecaj Cheseda, njegovo se srce smekša i osjeća toplinu "božje ljubavi", počne za sebe misliti da je "jako dobar", "miljenik boga ili njegovo dijete", itd. To je znak neravnoteže, pošto se negira dio duše Geburah, koji je strogost, disciplina, borba. Sa treće strane, sila Geburaha nije samo ratno osvajanje, to je danas ipak izgubilo primarni značaj, ali borba na tržištu podrazumijeva silu Geburaha, autoritet i liderstvo također, ali sa druge strane i posesivna ljubav. Sila Geburaha je iznad svega, formativni dio duše izražen u volji, pod jakim utjecajem Chokmana, koji je njegov izvor, koja u sebi sadrži osnovne instinkte borbe koju zovemo život. Ukoliko se Geburah potisne, može izazvati jake neuroze i depresije, ili sa druge strane lažni i cinični moral.

Mentalna slika. To je moćni kralj, koji predvodi na bojnom polju svoje ratnike, u prvim je linijama borbe, dok svojim velikim mačem sječe svih oko sebe, jednim udarcem ubija troje vojnika. Zaštićen je moćnim oklopom, sa maskom i crvenim perjanicama, sa crvenim plaštem i velikim buzdovanom, oklop mu je nabijem otrovnim šiljcima. Okrutnost i pobjeda je ime njegovo, svi ga se boje, pošto nema milosti u svojim ratovima, kao ni prema svojim neprijateljima koje nemilosrdno proganja, strah je njegovo treće ime. No, pošto nitko ne može vidjeti lice okrutnosti, iza koje se krije velika čast i slavlje pobjede, jer pobijediti u ratu je velika čast bogova, ali tko se krije u oklopu? U oklopu se krije mladi prestrašeni muškarac ili mlada prestrašena žena, koji su nagi, oni su dualna suprotnost, srodna duša ili zamišljeni idealni partner onoga koga sila "lupa po glavi". To je najdublja priroda Geburaha, koja je okrutnost u najvišoj poeziji ljubavi, koja je strah i bijeg samoga sebe u sjenku lažnog mučenika, čija je priroda negativa (Qlifot) strana Chesed.

Geburah je centralni Sefirot početka seksualne Kabbale i puta unutrašnje ljubavi.

Tiphareth,je dijete dijete Cheseda i Geburaha, centralni sefirot ravnoteže i ljudske realizacije, sefirot koji ima najviše, čak osam staza koje su povezane sa njim. Tipharet je centar svijesti, to je "srednje ja" razumljivo čovjeku, centar ljudske individualnosti, centar svjesnosti i života. To je jedini sefirot koji prima utjecaj direktno iz Ketera i Vrhovne trijade, preko staze Daleth, koja preskače Abyss na tajanstveni način koji nije nikada objašnjen, i vezuje svakog čovjeka sa Bogom i vlastito sopstvo.

Simbolički rečeno modernim jezikom, Tipharet je Central Precesing Unit (CPU), to je centar svjesnosti ili centralni dio ljudske individualnosti. U Tiphareth se slijevaju sve informacije iz makro i mikro kozmosa. Čovjek ima 5 čula, vid, sluh, dodir, okus i njuh. Svaki čovjek svakodnevno prima milijarde informacija iz svoje okoline, prostor koji ga okružuje u kretanju univerzumom, (npr. običan odlazak na posao). Prilikom toga, podsvjesni duh percipira sve informacije, koje se slažu i razvrstavaju u Tipharetu, ali i tumače. To je podsvjesni duh svakog čovjeka, njegov drugi ja, naime, samosvijest je Malkut, ali, samosvijest postoji samo u trenutku vječnosti. Radi osjećaja samosvijesnosti, uvedeno je vrijeme, ali duša Tiphareta funkcionira i razmišlja neprekidno. Tiphareth je povezan sa Geburahom, od koga prima energiju volje, ali Geburah je "slijepa" sila, koja želi stalno djelovati i "ratovati". Tiphareth je taj, koji će odlučiti kada je povoljno vrijeme djelovanja, pošto svaki sefirot obavlja svoj dio posla, ima svoje moči, ali djeluje pomalo "slijepo", ali Tiphareth je centralna ploča koja sakuplja podatke, analizira odnose i odlučuje o stanjima i djelovanju, to je točka ravnoteže svih osobina unutra ljudske duše.

No, to nije baš tako u praksi, ljudi često djeluju agresivno i povrijede nekoga. Naime, tada je prevladala neravnoteža, Geburah je izbacio svoju energiju, ali nakon toga, milosrdni moralni Chesed uravnotežuje posljedice, dok najdublja duša mora isplakati svoje bisere. Tiphareth je više ja u pravom smislu riječi, izraz sopstva u formativnom obliku. Neki tvrde da je to niže sopstvo, no, to nije istina, to je još jedna varka onih koji negiraju svoju individualnost i žele nasilnim i krivim metodama razbiti ego, čime se bavi yoga, shvaćena na krivi način. Tiphareth je sa druge strane, točka gdje se spajaju univerzalne sile i individualiziraju se u kalup forme, popraćene silom Geburaha, umom Hoda, željom Netzaha, i vjerom Cheseda, i dovedu do konačne materijalizacije. Tiphareth korespondira Anahata čakri u Yoga filozofiji. Rodjenjem, svi ljudi su djeca, tokom mladosti, mladeniči koji žive u optimizmu svojih snova. Kada sile Geburaha udare čovjeka, tada on sazrijeva, mijenja razmišljanja i usklađuje sa realnim životom. To je bit Tiphareta, ravnoteža koja znači promjenu i razvoj, osvješćivanje duše radi neuravnoteženih ostalih seforota, prevelike sile ili ljubavi, želje ili praznog intelekta.

Simbolika Tipharetha je srednjovjekovno kraljevstvo, koje u biti sadrži simboliku svih sefirota. Kraljevstvo je samo za sebe sopstvo Binaha. Kraljev dvor, prijestolje i kruna, znamenje je sopstva u najvišem obliku, koje se vidi u Tipharethu kao Jetzirahu, što je njegova uža simbolika, naime, na kraljevom dvoru donose se sve odluke u kraljevstvu. Kralj ima svoje pomoćnike, generale, vojsku, sluge, administraciju, savjetnike. Sve je to simbolika energija drva života, koje čine sastavni dio ukupnosti jedne duše. Kralj mora dobro odlučivati i ekonomizirati svoje resurse, mora imati, ali i ne mora, kraljicu i nasljednika, što ovisi o tipu duše. Okružen je susjednim kraljevstvima, sa kojima ima različite odnose. Kraljevstvo se nalazi u sklopu nekog većeg kraljevstva ili kontinenta, kojim predsjedava car. Razrada te slike je u daljnjim koracima logična, i takav način razmišljanja o mnogim problemima, gdje se svakodnevni život i poslovne situacije preslika u apstraktni model, koji se kasnije gradi sam po sebi, je pravi kontakt i komunikacija sa višim ja, koje nije osoba, tu naime mnogi griješe, nitko ne može komunicirati sam sa sobom, već je to slikoviti spektar energija koje se kreču svojim zakonima, često mimo želja svjesnog uma. No, to je samo jedna simbolika, Tiphareth se može javiti u obliku velikog imanja ili kuče, nebodera, tvornice ili vojnog uporišta, ali je princip razmišljanja sličan. Svaki mikrosistem sadržava sve elemente drva života. Po teorija sistema i povezanosti elemenata koji razmjenjuju informacije, niti jedan sistem ne može samostalno opstati, radi entropije ili nedostatka informacija, kao što je svaki sistem dio većeg sistema, je čisto Kabbalističko razmišljanje. Autor ovog teksta, prije nego je počeo proučavati drvo života, spontano je došao do kombinacije razmišljanja, koja objedinjava teoriju sistema i metodu analize i sinteze, koja je vrlo okultna.

Opaska. U Yetzirahu, Tiphareth je četvrto astralno nebo, ali tu se javlja problem, naime, astralni i mentalni svjetovi su isprepleteni, regija ima na tisuće, i ne mogu se jednostavno preslikati na drvo života. Donji dio drva života, su primarne snage i energije u čovjeku, ili drugim riječima rečeno, od kojih elemenata se sastoji nevidljiva ljudska duša. Današnja psihologija je dualna, i ne priznaje holistički pristup, koji je definiram tisućama godina unatrag, već potpuno krivo tumači prirodu duše, koju u potpunosti ne razumje, koju doslovce "mentalno siluje". Duša je izvorno Božanske prirode, ne može se izmjeriti instrumentima, ali ipak funkcionira po određenim zakonima. Ti zakoni vrijede za svih jednako, samo su različite kombinacije elemenata. Drvo života je doslovce univerzalni psihološki program čovjeka u svim njegovim aspektima. Prosto je nevjerojatno, kako tvrdi naučnici, nacionalisti i realisti negiraju 5000 g. ljudske mudrosti, ali se sa druge strane točno ravnaju i razmišljaju po tom uzorku, dok je obično predstava "višeg" kod mnogih od njih, krajnje dječja i iracionalna, qlifot Cheseda, što sami sebi ne žele priznati.

Srednji par sefirota, Chesede, Geburah i Tiphareth sastavljaju tkz. srednji nivo duše, tradicionalno dodijeljeno mentalnom tijelu unutra čovjeka. Ta podjela je ipak samo uvjetna, dok su naredna tri pripisana astralnom tijelu ili nižem egu, ali su i kod čovjeka astralni i mentalni svjetovi isprepleteni. Vrhovna trojka pripisana je duhovnom nivou duše, dok je Malkut materijalno tijelo.

To je priroda četverostruke podjele duha.

Netcach, veličanstvena Venera, ideal svih ljudi, kraljica ljepote i ljubavi, o kojoj je ispjevano toliko pjesama, napisano toliko knjiga, koja čini ljude sretnim ili nesretnim, pošto je taj osjećaj u srcu mnogim ljudima toliko važan, ali je u svojoj krajnjoj liniji, razumijevanje Božje ljubavi u ljudskom srcu.

No, sa druge strane, u ime te ljubavi, počinjeni su mnogi zločini, vođeni su mnogi ratovi, učinjen težak nemoral, jer priroda osjećaja ljubavi je jača od svih Sefirota zajedno, to je ključ razumijevanja ljudske vrste, i upravo radi toga, biča astrala nekada lupaju "glavom u zid" radi gluposti koje rade njihovi miljenici, dok se nekada smiju ljudskoj gluposti koja nema granica u svojoj iracionalnosti. Naravno, to nije lako razumljivo, ali drvo se približava kraju realizacije u materijalnom, i Netzach dira Malkut preko najnestabilnije i najteže staze mjeseca u padu, crne noći vještičarstva i čarobnjaka. Netzah je najtajnovitiji Demijurga, koji želju pretvara u materiju, najdraži "demon" čovjeka, koji daje zadovoljstvo i nasladu života. To je carstvo beskonačno želja u ime sreće i ljubavi, no, znano je da su često dobre želje zlatne stepenice pakla. To je priroda Netzaha, objedinjenje "demonskog" i "anđeoskog" u slatkom ugrizu Edenske jabuke, pošto zmija izlazi iz Malkuta i putuje stazom tamne duše.

No, priroda Netzaha razvija se slijedećim putem. Ukoliko netko voli nekoga, i želi biti sa njim, neuravnotežena energija daje toj osobi jaku maštu, da su oni "zajedno i sretni", "da je ljubav najveća sreća", i sl. Preslikajmo tu želju u oživljenu mentalnu sliku, dvoje koji žele biti zajedno, i gledaju svoju sreću kao sunce koje isija na vrhu planine. Oboje, ili jedno od njih, želi doći na vrh planine, dodirnuti "sunce ljubavi", "biti sretan", jer zasljepljenost iluzijama je priroda Venere. I naravno, Eva je morala ponuditi i navesti Adama da zagrize jabuku, "prevarila ju je zmija", i naravno, treba dodirnuti sunce ljubavi, koje uvijek hrani toplinom dok žudimo za njim, dok je nedostižno, dok je daleko, ali kada osoba dođe do cilja i dirne sunce, što se dešava?

Tada lažno sunce otkriva svoj sjaj, iz njega izlazi demon požude i uzima dušu osobe, slijedi veliki pakao i pad u svijet zaboravljenih snova.

To je priroda Netzach samoga za sebe.

Ma koliko god ljudi bili pametni, neka sve okolnosti govore protiv nekog djelovanja, ali su ljudi za ljubavnu želju, ili neku drugu želju koju "srčano žele", spremni pogaziti sve svoje moralne i karakterne principe, upustiti se u razne magije, zakulisne igre i spletkarenja, ili jake podsvjesne magije, da bi došli do cilja, to je iluzija koju stvara Venera, koja sjaji osjećajem lažne ljubavi. To je iracionalni dio duše. Veliki kraljevi, zavedeni od princeza Netzaha, koje zavode sve uspješne i bogate, mogu potpuno zaslijepiti racionalni um i bogataša dovesti na rub propasti.

To je priroda iluzorne ljubavi.

Netzach je centar nižeg astrala, to su podsvjesna vrata koja se svakome čovjeku otvore prije ili kasnije u životu, no, u tome leži veliki trik i veličanstvenost Venere, iza koje se po nekim legendama skriva Eros, da nije moguće ništa realizirati bez jake želje u srcu. To je prokletstvo ljudske vrste. To naime znači slijedeće, ukoliko netko ima moćnu volju, koja je priroda Chokmana, "da ruši planine", jak intelekt, uravnotežen i realan srednji ja, da je milosrdan u pravom trenutku i oštar kada to traže okolnosti, ukoliko ta proračunatost i samokontrola djelovanja ne prođe kroz niži astral "pokvarene" Venere i crnog mjeseca, drvo je osakaćeno, i kozmos se toj osobi može srušiti. Iracionalni dio, je dio duše kome nitko ne može pobjeći, čak niti apsolutnom izolacijom od ljudi, pošto to može dovesti do dijaboličnog uma, ali moguće je to kontrolirati tako da se propusti koliko se mora. Zato nitko za sebe, konačno ne može kazati da je "dobar" i "pošten". Dokaz tome je uništenje Sodome i Gomore, dva velika mitska grada, gdje Bog nije našao deset mudraca, ili poštenih ljudi, to ne znači svetaca kako to ljudi zamišljaju, već duhovnih duša koje razumiju i priznaju sebi sve pozitivne i negativne strane, ali i prolaze kroz to. To je velika biblijska tajna, pisana simbolikom, zašto propadaju civilizacije, i ne treba je shvatiti doslovce, ali je treba uzeti ozbiljno na razmatranje, pošto današnja civilizacija ne ide baš nekim krasnim putem krače budućnosti, naime, čovječanstvo je pred prolomnom točkom, koja je u konačnoj fazi točka Assiaha, pošto se promjene u duhu i planetarnim elementima moraju potvrditi.

Sfera Netzaha je najproblematičnija sfera, naročito za inicijante duhovnih nauka, pošto je za njih nespojiva ljudska i božanska ljubav. Tu postoji velika tajna, ne postoji ljudska ljubav, već samo Božanska, i svatko tko misli da voli nekoga, vara se, to je uvijek samo ljubav prema Bogu. Ali, Bog se je Demijurgom razdijelio u polaritete muško i žensko, duše sada lutaju i traže se u astralnim i mentalnim svjetovima, koji su okrenuti i u parovima suprotnosti, npr. Geburah, pošto su supstance vrhovnog trojstva razbijene. Ljubav je samo slika, magijski lik višeg sopstva koje nije moguće izraziti, zato je u Veneri sakriven Binah, velika majka, dok je Venera njena prekrasna kćerka.

Sa druge strane potiskivanje emocija može dovesti do velike neravnoteže. Još je veći problem u tome, što se u sedmici kriju svi ostali sefirot, sedmica je tkz. Skerletna žena, kletva svakog čarobnjaka, križ veći od Choronzona i Satana, jer Skerletna žena je put kristalizacije, tj. viđenja svih svjetova, ona je prozor spoznaje, ali njena tajna leži u razvratu i iluziji. Ona je u krajnjoj liniji Lilith, pošto se spušta stazom crnog mjeseca do Malkuta, i u svom razvratu krije najveću tajnu spoznaje univerzuma. Za obične ljude, koji se ne namjeravaju previše posvećuju "božjim pitanjima", već žele tehnikama Kabbale i Yoge poboljšati kvalitetu svog života, razviti sposobnosti i sl., što je pozitivno, oni mogu vatru Netzaha osjećati kao duhovnu aspiraciju prema višem, zadovoljavajući odnos sa partnerom i dr.

Napomena, autor ne govori protiv ljubavi muškarca i žene, pošto na drvu života ima mnogo vrsta ljubavi, čime se bavi seksualna Kabbala. Najjača ljubav je spoj Binaha i Chokmana, čije je lice uravnoteženi mir popraćen velikim moćima i pravilnim odlukama. Sa druge strane, postavlja se pitanje, kako razlikovati volju bez emocija i volju popraćenu emocijama, tu se stvari mogu opasno zaplesti, pošto se viša volja sakriva uvijek u određenom broju želja, poput vjetrenjače, koja je stup za sebe, ali se stalno vrti. Upravo to razlikovanje je duhovni put spoznavanja samoga sebe, prepoznavanja vlastitih misli i emocija, njihovih intenziteta, visine i dubine koje se mogu posložiti na drvo života, naime, sve teče putem misli, želje i volje, ali se oblici mijenjaju i transformiraju u svojim suprotnostima svijesti.

Simbolika Netzaha u najvišem smislu riječi, je zlatna palača prekrasne mlade nage žene, koja je jedinstvo koje se prostire univerzumom, dodiruje svaki atom svojim zavodničkim pogledom i mami svih da joj se ljubavno predaju. To zlatno biče; naime, bolje je reći biče, pošto Kabbala ne može negirati ženski spol, naime, žene će vidjeti Veneru kao prekrasnog mladenića njenih izgubljenih snova, tu se stara simbolika mora izmijeniti, isto vrijedi i za Tiphareth i kraljicu; jer nadahnuće ljubavi je sveukupno kozmičko kretanje, koje je ljubav sama za sebe u svim oblicima uzvišenosti i razvrata.

No, sa druge strane, Netzach ima svoju izrazito dualnu prirodu, koja se prikazuje kao noć vještica, Sabah, zamračeni grad, crne kule i ruševine gdje crni čarobnjaci vrše obrede magije, kuhaju napitak moči u loncu okrnjene mudrosti i trguju sa demonima da bi zadobili moč, ljubav ili spoznaju. Tu dualni stranu nije moguće negirati, treba konačno prihvatiti tu tamnu plat, i prestati misliti za sebe, "kako sam ja dobar", i "nikada se ne bih bavio crnom magijom", ali podsvjesna evokacija dešava se sama od sebe. To mnogi zaboravljaju dok jure za svojim željama, ali želja je iluzija naslade uma, koji je u konačnoj fazi odraz Božanske ljubavi u svim stvarima. To je početak prave inicijacije, razumijevanje da u konačnoj fazi, ne postoji dobro i zlo, lijepo i ružno, mudro i glupo, moralno i nemoralno, pošto je sve jedinstvo Duha Svetoga u njegovim koracima stvaranja i beskonačnim likovima.

Opaska, religija, filozofija i ostale humane nauke, zajedno sa Kabbalom kakvu je znamo, ne žele prihvatiti takvo gledanje, pošto bi to opravdavalo tkz. zlo, ali iza kojega se često krije lažni moral, što je danas već općepoznata činjenica. Sa druge strane, optuživati bilo koga da je kriv za moje probleme je krivo, naime, ukoliko je netko slab, žrtva je jačega, ali on je slab pošto je potisnuo volju Geburaha i utonuo u snove Cheseda ili Netzaha. Ne postoji u konačnoj fazi, žrtva i napadač, već samo uravnotežena osoba ili neuravnotežena osoba, ali ravnoteža je moč znanja i svjesnosti samoga sebe. Isto pravilo vrijedi u makrokozmosu, postoji ravnoteža i neravnoteža elemenata, ukoliko netko pobjedi u ratu, suprotna strana okrivljuje svih da su krivi, ali nikako da sebi priznaju greške. Upravo to okrivljavanje drugih za vlastite poraze ili nesreću je vid istinskog zla unutar čovjeka, nepriznavanje samoga sebe znači prokleti svoju dušu, a netko tko je prokleo svoju dušu ne može biti "sretan", no, reinkarnacijski ciklusi su dugi, i često se te neravnoteže ispravljaju u narednim životima, koji mogu biti vježba samo nekoliko energija. Radi toga su neki ljudi izrazito agresivni, ali u narednom životu mogu biti žrtve agresije, sve se mora vratiti u svoju prirodnu ravnotežu, jer karma se pamti u Binahu, koji je sopstvo, i konačno, tko je kriv "da sam ja žrtva?".

Hod, je hladnokrvni i neutralni Merkur, pošto sva prava razmišljanja nastaju u tišini uma. Um je spletkar, i na njega djeluju svi ostali sefiroti, naime, donji dio duše potpuno je ovisan o srednjem i višem djelu, pošto nastaje i derivira se iz njega. To je hermafrodit, pošto je misao neutralna, nije niti muške niti ženske prirode. No, priroda misli je ipak najtajnovitija, po kojim zakonima čovjek razmišlja. No, to je najveća tajna gospodara spletke, pauka koji gradi mreže misli, i želi unutar sebe uloviti plijen ili samoga sebe. Sa druge strane, u najvišem smislu riječi, Hod sadrži tajnu kristaliziranog uma. Naime, mnogi ljudi imaju duboku intuiciju, imaju osjećaj kao da znaju odgovor na neko pitanje, ili imaju rješenja, ali to ne mogu pravilno izraziti nitima misli ili napisati na papir, tj. složiti u razumljiv oblik. Iako ideje dolaze iz Božanske inteligence, u kome se nalazi individualno sopstvo, to je samo ideja, poput jake volje da se nešto ostvari, ali put ostvarenja vodi kroz korake i razumljive planove koje stvara i plete um. On je kreator forme. Hod sam za sebe ne može funkcionirati bez jake želje koja kristalizira intuitivnu formu, što je funkcija Netzaha. Zato su upravo astralni i mentalni svjetovi isprepleteni. Tradicionalno se Hodu pripisuje ceremonijalna magija, to je djelomično točno, naime, magija zahvaća cijelo drvo po definiciji. Pošto je Hod niži dio Binah, kalup svih oblika, pošto kada je netko nečega svjestan, on o tome mora razmišljati, misao je priroda Hoda, ali i kalup djelovanja, forma koja usmjerava volju i silu viših sefirota.

U srednjovjekovnoj simbolici, ili kraljevom dvoru, Hod se može zamisliti kao biblioteku u kojoj se nalaze knjige, starca sa bijelom bradom koji smireno proučava mudrost. No, ta slika može postati veliko nadahnuće, pošto je svaka knjiga ključ znanja, i može otvoriti više ideje spoznaje.

Sa druge strane, Hod je hermafrodit, kozmičko ili Grčko biče, sakrivenog lica ispod maske, koji plete mreže spoznaje ili spletki. On je moćan, svi ovise o njegovom znanju, jer kraljevi imaju uvijek svoje ministre i savjetnike. No, ukoliko postane previše hladan, može postati egoističan, pošto mu znanje daje veliki osjećaj smirene moči, i tada se može spetljati unutar vlastite mreže taština. Naravno, takvom umu nikako ne leže emocije i ljubav, koje ga zbunjuju, ali o toj ljubavi ili višem idealu je ovisan. To je njegov dvom koji nikada nije riješio, pošto je on razdijeljena misao u svom jedinstvu sa Netzahom, ili drugim riječima ne može vidjeti sam sebe, što je priroda misli.

Yesod, još samo jedan korak, i konačno je nevidljivo postalo materijalnim. To je konačni Demijurg, točka ravnoteže, dijete Netzaha i Hoda, najveća tajna univerzuma nakon čarobnjaka koji je razdijelio jedinstvo, i nosi u sebi tajnu, kako konačno nevidljivi duh postaje materija. To je razdijeljeno u njima koji su tri, koji su niži ego u čovjeku. To je završni Demijurg kreacije, koji nikada nitko u povijesti nije mogao ispisati i objasniti, jer kada bi netko to mogao uraditi, on bi bio gospodar iluzije, doslovce. Drugim riječima, on bi mogao materiju kreirati i diskreirati po vlastitoj volji, npr. mogao bi oživljavati mrtve, pretvarati na dodir kamen u zlato, izazivati na misao oluje, ili pustinju zaliti kišom. On bi također mogao svoje tijelo dematerijalizirati i putovati po cjelom univerzumu na njegovu želju. O tim velikim i konačnim moćima napisano je nešto u knjigama i legendama, ali su rijetki ljudi koji su to vidjeli na svoje oči, pa su to ipak samo legende koje imaju svoju moč. No, sa druge strane, ne treba shvatiti da oni koji hodaju po vodi, neznaju tajnu materije, to je relativno jednostavan trik, također oni koji materijaliziraju prah iz "etera", također neznaju ništa, to je još jednostavniji trik na nivou astralnog svijeta, no, ukoliko se dublje zapitamo, i čitamo o velikim svecima koji su posjedovali moči, pitamo se zašto ih nikada ne pokazuju ljudima. Naime, oni koji to dostignu, utjelovljeni su u božanskoj inteligenci, spoznati i besmrtni u duši koja je pobijedila sve strahove i otkrila sve formule univerzuma. Oni više nemaju nikakve potrebe da kreiraju iluziju ili manipuliraju ljudima. No ipak, oni znaju, da samo Najviši posjeduje sve te čudesne moči, i nitko više osim njega, i zato nasmiju pokazivati moč. Razgovarati sa njima, slično je kao kada bi sveučilišni doktor atomske fizike objašnjavao djeci u dječjem vrtu, najnoviju kvantnu teoriju, to je samo ilustrativno, da se razumje veličina mudraca svijeta. Postavlja se pitanje, gdje su oni i zašto ne savjetuju ljudski rod. No, ta drevna priča o sedam mudraca, koja se priča od početka čovječanstva nosi u sebi veliku tajnu. Da, postoji zaista sedam svetih mudraca, ali oni su formula djelovanja, koja se je emanicirala u 1024 izabrane duše, koje kombinacijom elemenata u svom djelovanju čine njihovo najviše jedinstvo.

To je Yesod u najvišem smislu riječi.

Sa druge strane, Yesod je animalni dio duše, to su instinkti prirode. Tu spadaju iskonska glad i želja za hranom, prirodni strahovi, reprodukcija, asimilacija hrane i dr. No, animalni dio duše je ipak nešto važniji nego što to mnogi misle, to je točka ravnoteže svih seforota iznad, ventil koji ima svaka duša kada joj se nakupe različite elementarne energije, ili kako se kaže, "svega mi je dosta", ili "puko sam". Yesod može predstavljati veliki problem za inicijante, on je vječna tema religije i morala, to je pitanje sex-a, ali sex u svojoj višoj prirodi proizlazi iz svih sefirota, i svaki sefirot ima svoju vrstu sex-a koja se realizira u Yesodu. No, upravo je seksualnost ključ ravnoteže i najmoćniji ventil koji pročišćava cijelo drva života, on je destilator duše. Te istinske nagone nije moguće negirati, i svi oni koji to rade, zavedeni sa prvim i drugim nivoima duše, završavaju u teškoj neravnoteži. Da bi se ti nagoni kontrolirali, jer oni su uvjetno stanje potpune slobode u odnosu na stroge zakone kretanja, kaos i red, u biti, dve konačno suprotstavljene energije koje teže jedinstvu, potrebne su doslovce godine treninga, ali i prakticiranje tehnika Tantre i seksualne magije, koja može na višem stupnju pravilno sublimirati i uravnotežiti te "sirove energije", koje su vrlo močne i teže materijalnosti. U tome leži dublja tajna Sabaha i vještičarstva, koje je uvijek popraćeno ritualnim orgijama.

No, Yesod je u svojoj veličanstvenosti, velika zlatna vrata, znači prolaz u astralne i nevidljive svjetove. U meditaciji, vrata različitih oblika i veličina, često znače ulazak u nevidljivi svijet. No, da bi se vrata otvorila, potreban je ključ, no, ključ je već u vratima, uvjetno rečeno. Meditacije na vrata, u kombinaciji sa tehnikom ogledala, mogu biti vrlo opasne, i mogu meditatora dovesti nepripremljenog u nevidljivi svijet. Takvi iskustvo može imati opasne i dugotrajne psihičke posljedice, zato treba osjetiti jedinstvo svih sefirota i moč duše, koja mora proći faze čišćenja, transformacije i prilagodbe, da se konačno otvore tajna vrata paralelnog svijeta.

Malkut, kraljevstvo koje je 10. To je kraj i početak vječnog kruga Božanske kreacije. To je tvrda materija, svijet mehaničkih i fizikalnih zakona koji svakodnevno gledamo oko sebe. To je svijet koji čovjek percipira sa svojih pet čula, bez intuicije, pošto intuicija spada u duhovne svjetove i može dosegnuti bilo koju dimenziju spoznaje. Malkut je ljuštura, ostatak kreacije koji leži u ponoru iluzije, koji čovjeka dijeli od nevidljivih i suptilnih svjetova. To je drugi ponor, iako drukčiji od prvog ponora, pošto se taj ponor može lakše otvoriti preko Yesoda, koji je vrata. Upravo radi te odijeljenosti, nevidljivi svjetovi su nedokazivi, jedino je vizija i osjećaj čovjeka koji otvori vrata subjektivni dokaz njihovog postojanja. No, ta čudna igra Kreatora, koji je čovjeka ograničio sa 5 čula spoznaje krute fizikalne materije, ima svoj duboki smisao, pošto je na zemlji put spoznaje i duhovnog napretka najteži. No, najteže je, kako da znamo, što je objektivna vizija ili kontakt, što subjektivna želja uma, ili potisnuta mašta. Upravo u tome se nalazi tajna najbržeg napretka, koji je dat samo čovjeku, koji je izvorno zarobljen u kuli egoizma, ali u Malkutu je sakriven Keter. U konačnoj fazi, zemlja je navigator svih svjetova između Ketera i Malkuta, koji kriju ukupnost, jer sve je energija. Svi svjetovi između, u konačnoj fazi, samo su manifestacije, odrazi i sjene prima materija iz koje izlaze.

Kako se drvo spušta, rasprave su sve veće, dok je o Malkutu napisano i rečeno najviše. To su sva ona filozofska i religijska pitanja, dali je materijalni svijet čisti ostatak odijeljen od boga, koji je savršen i čist u visinama neba, ili je ovaj svijet jedno od njegovih lica, tj. tijelo Avatara. No, treba razumjeti, da "prljavštinu", "nemoral" i "nepravdu" koju mi "vidimo", u svari ne razumijemo, ili ne želimo priznati, da je lice Babalon razvrat koji u sebi krije najveću tajnu univerzuma, nego radije zatvorimo oči i klečimo u kuli egoizma, čekajući rasvjetljenje u svojoj duši, koju ljubomorno držimo za sebe. Možda je to istina, ali možda je ovaj svijet zaista Satanovo "maslo" čovjeku, kome želi preuzeti dušu ispunjavanjem želja naslade uma, jer Satan je asimilator, koji se razvija i duhovno raste da drugim ljudima "krade" energiju, tj. dušu. To bi bio po definiciji crni put duhovnosti, ali o svemu tome treba ipak duboko razmisliti.

Sa jedne strane, ima još jedna velika prednost rođenja u tijelu. Naime, duša je vrlo složena, ima mnogo elementa, poput kompjutera, ima božanski dio, čak dva viša ja, i mnogo ostalih dijelova. No, to je ipak sa druge strane malog ponora, i po nekim zakonima, ukoliko se čovjek ne bavi istinskom duhovnošću, što je danas naime postalo popularno, više ja se može duhovno brže razvijati u projiciranom Malkutu, ha, ha, ha, to je pogodak, ali i alibi, no, možda to zaista nosi veliku tajnu u sebi. Sedam svetih mudraca i Babalon rašireni su u svijetu, djeluju i rade, ali mi ne znamo tko su ti ljudi, vjerujte!, niti oni sami to neznaju jer ne smiju znati. To je jedan od ključeva razumijevanja nevidljivog, pošto nikada ne znamo što se krije u ljudskim dubinama, ljudi nas zaista nekada znaju iznenaditi, ugodno ili neugodno.

Koji je smisao života postojanja? Odgovor je samo jedan, tu nema filozofije, to je jedina točka koja spaja sve nauke, to je evolutivni napredak i povratak u jedinstvo sa Bogom. Problemi nastaju kada govorimo o manifestacijama Boga i njegovim putovima.

Tajna Malkuta ostače ipak zauvijek zatvorena, dok će se vrata zemlje otvoriti samo onim iskrenim inicijantima koji su prošli truljenje i razvrat Babalon.


Qlifoti, o qlifotima napisano je previše i premalo, ali qlifoti su sa jedne strane negativne osobine pojedinih sefirota. Primjer Cheseda, duhovnog čovjeka koji prodaje ljubav vjernicima, ali tajno uživa u nemoralu. Sa druge strane, svaki sefirot, ukoliko je prenaglašen postaje Qlifot. No, sa treće strane, svaki sefirot ima svoj duplikat, to je važno i povezano je uz tamnu plat čovjeka, o kojoj nije previše napisano, već se samo spominje, ali, kada je Kreator započeo stvaranje univerzuma, u prvim danima stvaranja, negdje unutar Ain Soph Aur-a, nastao je i negativni Keter, koji samostalno stvara svoje drvo života. To je izvorna sveprisutna sila zla, koja nije željela prema jednoj drevnoj kozmičkoj legendi, sudjelovati u kreaciji i evoluciji svjetova, već se je odmah željela vratiti u Prima Materiju. No, evolucija je napravila svoje, ali taj crni Keter povučen je u evoluciju, radi čega mrzi cjelo postojanje, i želi ga uništiti, tj. asimilirati da bi spasio sebe. Za ilustraciju, ali samo ilustraciju!, film "Dan nezavisnosti " prezentacija je te ideje, to je jedan od likova istinskog zla. To znači "na žalost" slijedeće, svaki sefirot ima svoj suprotni sefirot, koji je istinske tamne prirode, svaka misao i svako djelovanje reflektira se u tamnu plat univerzuma. To je ključna razlika između pozitivnog i kreativnog zla, zla negativne asimilacije i uništenja.

Na kraju, ovo drvo života, u Malkutu krije svoj podzemni svijet, naime, cjelo je drvo okrenuto na dole. To znači, da postoji sedam nivoa pakla ili podzemnih svjetova, cjela hirarhija demona koji tamo žive. No, u konačnoj fazi, to nije izvorno zlo, već, uvjetno rečeno, "svijet zaboravljenih snova ljudi". Na tu temu nema previše materijala (Danteova božanska komedija), pošto nitko baš ne smije pisati o spoznaji podzemnih demona, kolika je veličanstvenost u "mučenju ljudi", pošto je to uvjet rušenje crnih kula egoizma i put pravog povratka Bogu, naravno, to bi se odmah proglasilo "crnim", "nepoželjnim", "satanističkim" itd. No, autor ovog teksta duboko je zavirio u dubinu tame i podzemlja, i svoja iskustva, napisao je u knjizi "Srce Gospodara Tame", koja je slikoviti i apstraktni pokušaj vizualizacije Duha Svetoga u licima svjetla i tame koje čine konačno jedinstvo.

Ovaj tekst je pokušaj razmišljanja o drvu života, ali je ambicija ovih zapisa, da se postepeno dopišu, i dorade atribucije na svim nivoima svijesti, i napravi praktičan mentalni sistem rada. Pisanje ovog tekst je evokativne prirode, i ovisno je o položaju planeta preko kojih djeluju biča priziva. Radi tog razloga, ovaj tekst, poput narednih, biti će u stalnoj doradi.

 

 

Creative Commons License

 

 

 

 

 

E mail me:

Slobodno me kontaktirajte za sva Vaša pitanja. Posaljite mi u kratkom opisu datum i sat rođenja, dali Vas pitanja zanimaju uz prorokovanje, talisman, ili crnu magiju.

Na mail odgovaram u roku od 7 dana

Stupite u kontakt sa nama odmah, I dobijte željene odgovore, isključivo chat WhatsApp ili Telegram, +385922499994 denestryworld@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 
 

Talismani   Tamno more     Duhovi Goetie     Poslovna magija     Horoskop  Inicijacija      Home     Knjiga     Hot links     Web shop,!       Crna magija     Uvod     Web trgovina     FAQ   mail     Astro karta     Osnove I    Uvjeti rada     Astro     Osnove II     Drvo života     Shop   Bioritam  

Osobno prorokovanje, sadrži osnovni pregled vašeg horoskopa, koji je psihološka i karmična osnova života, analizu vaše aure, tarot čitanje pitanja direktne vidovitosti. Sva dodatna objašnjenja po tel. Isporuka u PDF formatu na vaš mail. Dali se nalazite pod utjecajem crne magije, ili je problem duhovne, tj karmične prirode, ili psihološke, npr. trauma, ili astrolološkog odnosa planeta. Riješite tu dilemu odmah već danas i jednom zauvijek!