Inicijacija

 

 

1. Inicijacija - sistem

Inicijacija je trenutak duše, gdje čovjek postane svjesna, da materijalni svijet egzistence nije sve postojeće. To je trenutak, koji je obično izazvan periodičnim depresijama, kada čovjek primjećuje da postoje neke emocije i želje, koje se bude u njemu, ali ih ne može objasniti. Inicijacija je suptilni mehanizam duše u najvišem smislu riječi, kada čovjek počne osjećati nezadovoljstvo unutar sebe, sa svojim životom, iako može biti vrlo uspješan i naizgled sretan u očima trećih osoba. Tada se počnu buditi u čovjeku novi interesi, koji ne moraju biti usko religijske ili okultne prirode, već duhovno u najširem smislu riječi, npr. želja za slušanjem klasične glazbe, koja nosi i povlači u sebi nevidljive niti visokih duhovnih svjetova, ili želja za gledanjem umjetničkih slika i kipova, čitanjem knjiga, proučavanjem antičkog ili srednjeg vijeka, što nosi u sebi podsvjesnu želju za izolacijom, što je početak prave meditacije. To je suptilna inicijacija, obično traje 3-4 godine, i rezultira velikom promjenom. Depresija je ključ duhovnog buđenja, izvor depresije je Binah, viša duša, koja je u svojoj prirodi asimilatorska, tj. kolektivne je prirode. Depresija je sa druge strane, stalni stimulans razvoja duše, ona je zakonito data čovjeku, ali u depresiji se krije velika tajna!

Sa druge strane, inicijacija je trenutak velike promjene koja se dogodi unutar čovjeka i promjeni ga u potpunosti, njegova gledanja na svijet i vrijednosti života, odnose prema prijateljima, roditeljima, društvu, moralu, pojmove dobra i zla. Takva trenutna inicijacija, može biti uzrokovana nekim recimo lošim iskustvom, npr. razočarenjem u partnerstvu, smrču bliske, gubitkom u poslu, ali takvu inicijaciju mogu izazvati i veliki uspjesi. Sa druge strane, takva inicijacija može biti godinama pripremana u podsvijesti, najvišem djelu duše (Keter-Chokman-Binah) i budno čeka trenutak izlaska na površinu putem tajanstvenog Abyssa.

Inicijacija u najširem smislu riječi, značila bi promjenu unutar duše. Inicijacija je također, kada netko polaže zakletvu prema vojski, policiji, obavještajnoj službi, ili kada stupa u brak, rođenje prvog djeteta kada postaje otac tj. majka. Sve to izaziva promjene unutar duha, pošto je duša višeslojne prirode i otkriva se tokom života, što se zove sazrijevanje. Na tu temu, Jungov model ratnika je vrlo ilustrativan, prelazak djeteta u mladenića i muškarca, odgovornost prema zajednici i obitelji, daje čovjeku ozbiljnost i moč života. To je proces individualizacije, gdje se kolektivne kvalitete integriraju u osobnost, npr. kolektivni otac sa svojim svojstvima.

Sa treće strane, duhovna inicijacija u užem smislu riječi, znači za čovjeka aktivno bavljenje i primjena u životu duhovnih načela koje je spontano i intuitivno prihvatio. Postoje mnoge okultne i religijske inicijacije, no, taj trenutak inicijacije može biti istinski, da nakon toga izazove promjenu kod čovjeka, na bazi prakticiranja, ili lažan, gdje je religijska ili neka druga inicijacija samo formalna ili sastavni dio života okoline. Velika je greška, gdje roditelji svojoj djeci, tj. stariji mlađima postavljaju pravila života i uvjetuju religijsku pripadnost. Pravu inicijacija slijedi tek kada osoba dostigne zrelost, i sam odlučuje o budućoj religijskoj, okultnoj ili nekoj drugoj pripadnosti. Tradicionalno razmišljanje, gdje treba slušati roditelje i starije je krivo, zastarjelo i ograničava razvoj duše pojedinačno i čovječanstva u cijelosti. Svaka duša ima svoj izvorni put, i upravo ti "buntovnici" koji nikoga nisu slušali, koji su svojeglavi, mijenjali su svijet svojim djelima, no, ipak su oni bili istinski idealisti, izabranici bogova. Sa druge strane, djelovanje planeta na kolektivnom tj. generacijskom nivou (Neptun, Uran, Pluton, Saturn), utječe na sukob generacija, koji je sa druge strane prirodna točka napretka i uvjet sazrijevanja, pošto nove ideje i načini života uvijek znače borbu sa prošlošću, koja mora istruliti u utrobi Babalon (jedna od dvorana Binaha). U tim borbama, osoba mora biti bez osjećaja savjesti i krivde, pošto se to smatra slabost duha i nedostatak vjere, to je nevidljiva borba za vlastitu dušu. No, sa treće strane, mnogim dušama paše tradicija u minimalnim modifikacijama, koja se prenosi sa koljena na koljeno, no, tu treba razlikovati prisilu, gdje se nekoga tjera od malih nogu i programira mu se mozak da prihvati neke ideje, što je doslovce silovanje duše, od prirodnog odabira, gdje osoba osjeća svoju pripadnost određenoj tradiciji ili sistemu, što je u skladu sa njegovim duhovnim putem.

Upravo taj revolt, gdje su osobe bile programirane u poslušne robote i zombije roditeljskih želja, ili bolje rečeno njihovih neispunjenih snova i strahova, tj. podsvjesnih trauma, kasnije izazove pravu revoluciju i istinsku inicijaciju, gdje duša, koja je vjerovala da je svijet onakav kakav mu je predstavljan istinit, doživi raspad sistema, kula karata se sruši, pošto prirodno ne leži takvoj osobi, koja dolazi do nove spoznaje. Klasičan primjer je borba žena za emancipaciju, gdje su mnoge žene odgojene u tradiciji poslušnosti prema muškarcu i žrtvovanju za obitelj, koji ih u stvari samo iskorištava i pretvara u sluge svojih potreba i želja. Takav odnos se danas mijenja, pošto se takve osobe pitaju, "pa zašto ja njega moram služiti i trpjeti, ali financijski sam samostalna" i slična razmišljanja postaju vrata novog puta i izvor močne energije duhovne transformacije.

Obično se tradicionalni sistemi ograničenja baziraju na autoritetu roditelja i starijih, organiziranih i masovnih religijskih sistema, negativnoj ili tradicionalnoj okolini, dok djeluju putem iskrivljenih pojmova vrijednosti dobra i zla, gdje se osoba programira da, ukoliko bude dobar, slijedi mu nagradu u raju, u suprotnom ide u pakao, dok je Bog krasni bradati starac koji sjedi na prijestolju univerzuma i dijeli nagrade i kazne. No, sa druge strane, ta mitska bajka moćno djeluje u preko 100 odnosa preko astralnog ogledala, i nije ju lako za prepoznati, ali svoj najviši odraz nalazi u animi i animusu, tj. podsvjesnoj projekciji željene osobe (K.G. Jung). Pravi početak za inicijanta je razbijanje svih tih tabua i Saturnovskih ograničenja okoline, prošlosti, raščišćavanje podsvjesnih bajki zaboravljenih snova, lažnih utjeha i poslovica tipa; "kako su svi ljudi isti ili jedni pošteni drugi nepošteni", "kako odijelo ne čini čovjeka", "kako je brak osnova života, i treba sve podnijeti da se održi", "kako treba poštovati i slušati starije, jer oni znaju više", kao treba biti pošten, govoriti istinu, raditi za normalan životni standard itd. To je sve negativno, to su sjenke ili leševi koji truju duh, ograničavaju razvoj i otvaranje duše. No, možda i ti ideali nisu krivi, nekim ljudima su prilegnuti u dušu, ali nije ključno, dali su pravi ili lažni, bitno je da duša sama dođe do njih, na bazi svog iskustva, znanja i odnosa, ali to je život, ne puko programiranje. Sa druge strane, duhovna učenja su zaista konzervativna, to je ključ njihovog opstanka, pošto se tako moćno utisnu u kolektivnoj svijesti. Pronaći optimum u svemu tome nije jednostavno, to je put inicijanta.

2. Molitva, spoj suprotnosti - Keter

Samo najviši duh, preko sopstva duše može inicirati čovjeka i probuditi mu dušu. Duh je učitelj svih učitelja, mudrac svih mudraca, alfa i omega svih sistema. Svi ostali koji iniciraju, oni samo prenose riječ Najvišeg, ili što je češći slučaj, manipuliraju slabima koji traže utjehu i vide u njima izlaz. Postoji velika kolektivna iluzija o ljudima koji su aktivni inicijanti, pod tim podrazumijevam profesionalce koji od toga žive i zarađuju novac. Ta iluzija dovela je do granica krajnjeg dualizma, bog-čovjek, duhovno-materijalno, duhovni i neduhovni ljudi. Ta iluzija je demonske prirode, i nije prihvatljiva, pošto znači trgovinu sa Bogom, naime, takvi lažni inicijanti, "govore o dobroti srca, milosti božjoj itd.", ali sa druge strane očekuju od Boga nagradu, npr. odlazak u raj, od vjernika popularnost, poslušnost i novac. To je čista trgovina i manipulacija, koja nema nikakve veze sa Bogom, oni su samo vješti trgovci, koji daju ljudima upravo ono što ljudi žele, obično lažnu utjehu, iluziju ili obećanje budućnosti u raju ili rodjenjem na višoj planeti. Moč te iluzije je ipak velika, to je tajna svećenika svih religija na svijetu, to je ključ njihovog opstanka, ali ljudi tu iluziju sa druge strane zaista i trebaju, pošto to izaziva podsvjesnu evokaciju ili inicijaciju, i duh tako može nahraniti srce, ali i napredovati. Zato kažu mudraci "ime Božje je je uvijek sveto, pa bez obzira od koga, kada, i kojom prilikom rečeno", naime, autor ne napada religiju kao religiju, pošto postoje mnogi svećenici iskrenog i predanog srca, koji su pravi vjernici i inicijanti, ali treba razlikovati instituciju od Boga, koji je ipak mnogo širi i veći, koji nadilazi sve institucije ovog svijeta, jer On je Keter.

To je princip stada. Vizualna slika početka individualizacije slijedi, gdje crna ovca izlazi iz grupe, odlazi u samotnu planinu, u depresiju i neizvjesnost budućnosti, ali upravo u tome jača, razvija svoje sposobnosti uma, zadobiva moči i ubrzano sazrijeva, da bi se postepeno metamorfozirala u slabog vuka, koji postaje uljez i napadač stada. Pastiri čuvaju svoje stado, pošto ono znači blagodat samo za njih, taj mladi vuk ga napada, psi čuvari ga rane, ali vuk ojača, i ubrzo može preuzeti svaku ovcu. Stari pastiri gube svoje sposobnosti, vrijeme ih je progutalo, pošto su zaspali u duhovima prošlosti, često opijeni bogatstvom i sigurnošću, ali nekoliko vukova metamorfoziralo je u mlade pastire, preuzimaju stado.

Prava inicijacija dolazi uvijek iz nevidljivog i nepostojećeg Ketera, tj. duha svetog, individualnog sopstva koje je Božanske prirode, i želi se vratiti u "Edenski vrt" ili Božansko jedinstvo. To je jedini cilj i smisao života i evolucije univerzuma, sve ostalo su putovi prema tom najvišem idealu kome stremi svaka duša, bilo ljudska, "anđeoska", "demonska", ili duša neke "više nadnaravne sile". Sve je Bog, vidjeti Duha Svetog u svemu oko nas, u svim ljudima i stvarima, najviši je idealizam, koji inicijanta toliko može emocionalno opiti i zanesti ekstazom, da je taj osjećaj potrebno strogo kontrolirati. To je istinsko buđenje Ketera, nepostojećeg u postojanju, najsuptilnije energije koja može poprimiti bilo koji oblik u univerzumu, uzeti lik svakog čovjeka, životinje, "demona", "anđela", rasporeda ili spleta okolnosti, ali je nitko ne može vidjeti iako je gleda!

Razumjeti Keter je najteže, jer on je upravo sve oko nas, uvijek treba imati misao u glavi, "Keter je u Malkutu, tj. sopstvo je u tijelu ". Naime, svako buđenje duše i prava inicijacija, često znači jaku želju za spoznajom Boga, ali ta je želja u početku popraćena idealističkim emocijama, koje mogu ubrzo promijeniti čovjeka. Pod tom emocijom čak i tvrdi egoisti mogu za kratko vrijeme omekšati u drugu krajnost, postati premekani, suosjećajni dok doživljavaju taj veličanstveni zanos probuđenog Ketera, ili drugim riječima, na nivou mikrokozmosa, ojača im Chesed i smanji im se Geburah i Chokman tj. ego, ili odsijeku nižu trojku. Drvo života je ispravan mehanizam ravnoteže, i zato je drvo života potrebno imati stalno u glavi. No, sa druge strane, taj mehanizam kozmičke ravnoteže ne djeluje od sata do sata, već u početku prevelika mekoća, ili duša Binaha može vladati mjesecima, čak i godinama, ali u Assiahu vladaju "okrutni zakoni života", i moguć je gubitak materijalnog i nerazumijevanje okoline. Takva reakcija može inicijanta natjerati da "silom" osvijesti Geburah i uravnoteži srednji i niži dio duše, tj. srednji stup. Tada takva osoba može postati okrutna neko vrijeme, može uči u podsvjesnu crnu magiju, što je čest slučaj, ali savjest će ubrzo ponovno probuditi sferu Binaha i dovesti drvo na centralni stup ravnoteže.

Vjera u Boga osnova je svakog inicijanta, svakog budućeg praktičara magije ili čarobnjaka, svakog yogi-ja ili alkemičara, svakoga tko želi otkriti i raskriti nevidljivu opnu spoznaje. To je početak, prava inicijacija, pošto je nemoguće baviti se magijom bez jake vjere u Boga, to je apsolutno nemoguće, i svi oni koji misle da je magija nešto izvan Boga, i da oni mogu magijom zadobiti neke moči manipulacije, ili ojačati svoju poziciju u društvu, varaju se, svi su ti ljudi osuđeni na propast, prije ili poslije, oni zaista trguju sa "vragom", pošto je vjera u Najviši princip osnova svih magijski operacija na srednjem i višem nivou, naime, to nije bez nekog praktičnog razloga (vidi rituali magije). Za razliku od pasivnih vjernika, koji odlaze u hram, i uvjetno rečeno, formalno se pomole svom Bogu, iskreni su teškim životnim trenucima, pošto se obični ljudi sjete Boga samo kada im je teško, aktivni inicijanti žive aktivno Boga 24 sata na dan, u radosti i patnji, dobitku i gubitku, životu i smrti. Ta ideja sveprisutnog duha, koju je posebno promovirala Indijska Advaita filozofija, početak je istinskog monizma, to je trening uma praktične vjere, razumijevanja drva života, Božanskog stvaranja i emanacija, razumijevanje elemenata i suprotnosti u kojima se pojavljuju, razvijaju i poništavaju.

Inicijant nikada nasmije suditi nikoga, naime, nikada ne znamo što kriju ljudske dubine, koje sile univerzuma podsvjesno dira pojedini čovjek, i konačno, svaki čovjek kroz svoja djela izvršava volju Najviše inteligence na zemlji, to je promatranje svijeta sa vjerom u univerzalno. Inicijant mora dobro reprogramirati um, uvjetno rečeno, i razumjeti, da ne postoje dobri i zli ljudi, već samo duše na svom put, ali i mnogo više od toga, da je svaka duša odraz Najvišeg, minimalni dio Njegovog lica, i istinski učitelj univerzuma, pošto je duša Božanske prirode.

Traženje suprotnosti i njihovog jedinstva u svim stvarima i pojavama, mislima i emocijama, naredni je trening uma, pošto je razumijevanje suprotnosti jedinstvo, to je početno razumijevanje Ketera. Razumijevanje suprotnosti je trening gdje treba u svakom dobru pronaći sjeme zla, to je zakon dualnosti, također i obratno. Svaka misao, ma koliko bila uzvišena i plemenita, je lažna, pošto ima svoju protu-misao, ali istina Ketera je jedinstvo suprotnosti. Svaka pojava ima svoj dublji i pozitivan razlog za koji se događa, iako možda sada djeluje negativno, to je suprotnost uzroka koji čini jedinstvo duha i materije. Sve djeluje u parovima, slaganje i nalaženje jedinstva je mir, stanje bez stanja, spoznaja Ketera koji je nepostojeći u svemu postojećem, to su vrata najdublje intuicije koja govori sve ali ne kažu ništa. Zato je Keter najteže razumjeti. Potrebno je nekada duboko zaviriti u "prljavu vodu Binaha " ili razvrat "Netzaha", licemjerstvo Cheseda, okrutnost Geburaha, hladnoću Hoda, nagone Yesoda, bez straha i predrasuda, jer sve što je dano oko nas, dano je sa određenim ciljem, da se duša probudi, odgoji i vrati Bogu, ne treba uvijek biti "baš tako dobar", pošto je dobrota u krajnjoj liniji uvijek sirota, doslovce, naime, to je samo prolazni populistički trend. Pojam dobrog i lošeg ne postoji u univerzumu, samo u ljudskim vrijednostima izražavanja i nerazumijevanja Božjeg plana.

Slikoviti okrutni primjer, ukoliko netko nekoga ubije, on je to uradio prema karmi njegove žrtve, tj. ispunio je Božju volju o smrti tog čovjeka, tj. volju njegovog sopstva, na kraju krajeva, jedina je istina da svi mi moramo umrijeti, to je neizbježno. To je uradio pod djelovanjem neke demonske sile, recimo ljubomore. Duša žrtve, po teoriji karme, zadobiva "dobru poziciju na nebu", ubojica je napravio karmičku uslugu svojoj žrtvi, zvuči cinično ali nije, dok on mora platiti kaznu u zatvoru ili na križu savjesti. No, pretpostavimo, da počinitelja ne ulove, ali da trpi užasne bolove savjesti, koji će mu promijeniti život, naime, ti bolovi se bude mimo njegove svjesne volje, patnja osvješćuje Binah, i dovesti će ga na put aktivnog inicijanta. No, tuga Binaha je uvijek kolektivne prirode, i on visi na vlastitom križu savjesti, na sivoj planini patnje čovječanstva, i spaljuje crne oblake zaboravljenih snova za sreću miliona. Recimo da time spriječi potres i spasi 1000 ljudi. U krajnjoj liniji, "oslobodio" je jednu dušu, ali spasio je 1000 njih, ali u očima ljudi uvijek je ubojica i zločinac. To je hladna kalkulacija karme Hodovske prirode. Zahvaljujući toj karmi, zadobio je inicijaciju Duha Svetog, dok je njegova žrtva na nebu zadobila bolju poziciju i oprostila mu je ubojstvo. To je razrješenje karme. To je razmišljanje inicijanta i Kabbaliste, koji ne osuđuje nikoga, pošto razumje da je ljudska duša duboka, Božja lica beskonačna u svojoj ljubavi prema čovjeku. Zato se nikoga nasmije suditi, već poštovati kao odraz samoga Boga.

Napomena uz ovaj primjer. Poznata je činjenica, da neki ljudi, koji su osuđeni na dugogodišnje ili doživotne kazne, razmišljanjima u zatvorenom prostoru, suočavanju sa sobom, svojim emocijama i načinom djelovanja, doživljavaju velike unutrašnje borbe i promjene, da bi na kraju pronašli mir i potpuno se posvetili Bogu.

Bhagavat Gita, govor Krišne Ardjuni na bojnom polju, gdje Ardjuna nije imao snage da uzme mač i povede vojsku protiv svoje brače, slomila ga je savjest i plemenitost prema životu, ali Krišna mu odgovara "i onaj koji misli da je ubojica, i onaj koji misli da je ubijen, obojica ne zamjećuju istinu, niti ovaj ubija, niti ovaj biva ubijen ... On je vječan, trajan, drevan, njega se ne može uništiti, spaliti, posušiti ... kao što čovjek odbacuje staro iznošeno odijelo, tako duša zamjenjuje tijelo...".

Vježba Ketera je vježba ne samo jednog ograničenog života, već reinkarnacijskog ciklusa. Sve se događa po zakonima Ketera, naivci koji rade izolirane magijske rituale u kulama egoizma, želeći inicirati Keter, prokleli su svoju dušu, i nisu razumjeli njegovu prirodu koja je Malkut, njegovih beskonačno lica koje je jedinstvo u svim svojim suprotnostima. Takva crna brača samo lutaju iluzijama nižeg ega i Yesoda, ili lažnog Cheseda koji im daje "velike" osjećaje veličine i spoznaja, jer Keter nije niti osjećaj, niti misao, niti pojam, niti forma, niti lažna slika boga, ali ono što ne postoji ne možemo niti zamisliti, ali to je sve, zato Keter nije moguće inicirati putem klasičnih rituala i molitvi. U indijskoj filozofiji, za sedmu čakru ne postoje meditacije, to je uvijek blagoslov duha svetog, koji se dostiže u poniznosti, ljubavi i služenju svim ljudima svijeta, bez obzira na rasne, nacionalne ili vjerske podjele, jer svi mi djeca našeg Jedinog Oca u najvišem smislu riječi, pošto je Keter Malkut, Sopstvo je Božanske prirode.

 

3. Volja - Chokman

Kada se nekome spomene riječ čarobnjak, tada čovjek pomisli da su to ljudi, koji izvode mistične rituale, noću, uz sveče, da posjeduju moči, da ih se treba kloniti itd. To je daleko od istine, put čarobnjaka su dosadne i naporne vježbe, veliki padovi volje, uzaludne višegodišnje evokacije bez rezultata, suočavanje sa stotinama astralnih emocija i nižih elementarnih sile, zatvorene mračne prostorije i depresije, samoća, izolacija i veliki padovi. Buđenje Ketera u prvoj fazi može dovesti do jednog zanosa, ali zakoni drva i duhovnog razvoja su strogo definirani, to je samo inicijacija, naredne stepenice kreču se u mnogobrojnim oblicima izražavanja. Sa druge strane, mnogi vrlo brzo odustanu, pošto buđenje duše može izazvati veliki umor, lijenost, inerciju i druge prepreke, koji izlaze iz nižih planetarnih sila, jer nikada se ne smije zaboraviti na jedinstvo drva i postojanje qlifota. Sa druge strane, mnoge su vježbe magije krajnje dosadne, monotone, ali potrebno ih je raditi redovno, barem prve 4 godine, često bez ikakvih rezultata, dok znaju izazivati veliki napor volje i premorenost, nekada suprotno, u ravnoteži. No, to je samo test vjere, da se ojača volja, jer volja je praktičan vid energije Ketera, volja je ključ uspjeha svakog inicijata, volja je najmoćnije oružje u univerzumu, to je simbolika mača, koji može pokoriti najviše bogove i slomiti najjače demone. Tako moćnu volju nije lako razumjeti, pošto se takva volja može samo zadobiti i trenirati u dugom vremenskom razdoblju, u najvećim padovima Abyssa, depresijama praznog prostora, tugama Binaha, ali to ima svoj veliki praktični smisao koji se otkriva tek godinama kasnije.

Ilustrativni primjer. Netko sebi postavi cilj da želi biti direktor naftne kompanije. Radi toga žrtvuje svoj život, posvećuje se učenju, školovanju, odriče se prijatelja i zabave, dobiva posao kao pripravnik, radi 24 sata da bi se dokazao, i u 50 g. dostigne cilj. Njegova jaka volja za tim ciljem, davala mu je energiju da prebrodi sve teške trenutke, kada je bio umoran, ali je morao raditi, kada se je rastavljao od žene, nije dopustio da mu emocije zamagle pogled i racijo, žena mu nije uzela novac i imovinu, pošto je njegova volja jača od svih prepreka i testova na putu do konačnog cilja. Kada je postao direktor, ostvario je svoje veliko djelo, ali sada nastavlja učiti i dorađivati svoje djelo. To je obično točka, gdje duša dolazi do sebe i nastavlja svoj reinkarnacijski napredak.

To je inicijacija Chokmana, koji može sam po sebi, u ime višeg cilja uravnotežiti i inicirati ostale sefirote tj. dimenzije duše da se postigne cilj. Jaka volje znači konačnu realizaciju, bilo u duhovnom ili materijalnom. Čarobnjak je onaj čovjek, po jednoj definiciji, koji sprovodi svoju volju. Ukoliko sa volja realizira, to znači da je nebo u skladu sa zemljom, i dokaz je ispravnosti puta. Volja u sebi nosi ideju koja izvorno dolazi iz Arhetipskog svijeta, volja je sa druge strane pojavni oblik ideje Ketera, njegovo lice, motiv djelovanja. Sa druge strane, ljudi koji su inicijanti, to su jake osobe, na koje nije moguće djelovati, pošto je moč istinskog ega data u najvišoj duši Chokmana. Čarobnjaci su u svojoj prirodi moćni individualisti, koji ne dolaze pod upliv niti jedne astralne ili mentalne sfere, već je kontroliraju. To nije ego Yesoda, to nije niže ja koje promatra iluzije Malkuta, to je najviši Božanski dio u svojoj individualnosti, ili suza Binaha. Razlikovanje nižeg, srednjeg i višeg Ega je duhovni put, i to se dostigne tokom godina praktičnog rada i osvješćivanja sefirota.

Sa druge strane, mnogi inicijanti u početku, počnu istraživati prošle živote, gdje im se obično kaže, da su bili visoki svećenici ili duhovni ljudi, ali je rijetko tko od njih bio "prostitutka" (veličanstvenost razvrata Babalon) ili "kmet"! Radi toga si takvi ljudi vrlo brzo laskaju titulama jer imaju "dobru karmu". No, to je istina, i zaista, duhovo znanje se prenosi iz prošlih života, zato neki mogu napredovati za 4 g. koliko neki ne napreduju za 30. Tu zaista nema čvrstih pravila, ali ipak treba biti oprezan kod regresija, pošto regresije mogu inicijanta odvesti u maštu aveti prošlosti i probuditi zlu karmu. U tradiciji mudraca, samo Bog zna koji je pravi put duše, drugim riječima, treba djelovati, ali ne i razmišljati o konačnom rezultatu, već se plod tradicionalno predaje u ruke Višeg, ili riječima Vivekanande, "djelujte radi djelovanja samog, ali rezultat predajte i prepustite Bogu".

Svaka istinska magijska volja, mora biti usklađena sa višom voljom i djelovati u ime višeg plana. To je krunska volja kojoj su podvrgnute sve volje ispod, sve želje, sva djelovanja i ciljevi. Sa druge strane, volja nižeg i srednjeg ega, pod jakim utjecajem Malkuta i Yesoda često se miješa sa višom voljom, i dovodi inicijanta u sukob "sam sa sobom". To je pravi početak prepoznavanja dimenzija dubina vlastite duše, pravi kontakt sa višim ja. Ta borba prisutna je cijeli život, to je praktični trening kristaliziranja vlastite duše i duhovnog napretka, prepoznavanje i selekcija različitih volja, koje znaju nekada izazivati pravi kaos kada se pojavljuju u licu mnogih želja. Ukoliko je volja moćna, tada se zadobiva blagoslov "viših sila", naime, više duhovne sile prate sve istinske posvečenika na zemlji, pošto jaka volja i želja dopire do visokog astralnog neba, gdje se radi "selekcija prema ispitnim testovima", uvjetno, ali i doslovno rečeno. Tu mogu ta astralna biča pomoči inicijantu, ali da on toga nije svjestan u početku, te mu sublimirati neke želje, naime, svaka želja nosi u sebi dio istinske volje, koja je Chokman, i taj naboj preusmjeriti u pravilno djelovanje. To je duhovni rad na višem i srednjem nivou, čega aktivni inicijanti ne moraju biti svjesni u početku, vrlo je prisutan u praksi. Mnogi inicjanti nakon nekoliko godina rada zadobivaju podsvjesne kontakte, sa druge strane, mnogi inicijanti imaju te kontakte iz prošlih života preko višeg ja, ili su bili inicijanti okultnih društva, koja aktivno prate svoje članstvo u reinkarnacijskom ciklusu. Bez te pomoči je vrlo teško napredovati, pošto su formule transformacije želja, čišćenje trauma i slika iz djetinjstva vrlo složene sa jedne strane, ali inicijant sam za sebe, ne može biti dovoljno objektivan da sam procjeni piramidu vrijednosti i kretanja astralnih tokova. Mnogi inicijanti znaju osjetiti takva nevidljiva prisustva, ali neznaju stupiti u kontakt sa tim silama. To je tema evokacije.

Magijska volja u najvišem smislu riječi, je volja oslobođena strasti i željom po rezultatima, to je čista kvintisencija Chokmana koji je Keter, to je pročišćena dualnost koja gubi svaku formu i lice, i postaje jedinstvo i harmonija djelovanja.

 

4. Razumjevanje i patnja truljenja - Binah

Mnogi inicijanti počnu proučavati okultne nauke, pošto ih na to natjeraju depresije, tuge ili opće nezadovoljstvo u životu. Prvi dodir sa silama i inicijacija često znači dodir sa svjetlošću (obično se manifestira u Chesedu), uvjetno rečeno, nečim višim, što je obično prvi dokaz postojanja nevidljivog, prvi stimulans koji natjera čovjeka da duboko uroni u samoga sebe i zadobije volju. Obično se mnogima u toku inicijacije dogodi neki čudan događaj, koji ne mogu objasniti zakonima fizike, ili neka moćna vizija, san, osjećaj prisutnosti biča, izlazak iz tijela i astralno putovanje ili nešto treće. No, to je samo početak, put inicjanata je zakonito određen patnjom, to je zakon Binaha, univerzalne majke, koja nosi u svojoj utrobi tajnu postojanja. Svi oni koji očekuju sreću, oni su u zabludi, jer sreća je samo pojavni oblik i ništa viša, višim posvečenicima je sreća i ljubav do suprotnog spola strogo zabranjena, ali doslovce, pošto se to smatra demonskom energijom. Iz tog razloga, svećenici nekih religija ne smiju stupati u bračnu zajednicu, što je logično, pošto je "zakon sa bogom" vječna, jedina i najsigurnija ljubav.

Put inicijacije je uvijek put pakla, to je viši zakon, i protiv toga se ne može. Mnogi ljudi, u početku, kada pristupe nekoj duhovnoj grupi osjećaju ispunjenje i radost, ali, to je samo kompenzacija duhovne apstinente materijalnog Malkuta. Patnja je ključ napretka, ali treba razumjeti dubinu patnje, uči u najdublju esenciju Binaha i razotkriti velove Babalon, jer Ona, kozmička majka je uvijek patnja. To je inicijacija Binaha, ali svaki inicijant posjeduje Binah, posjeduje ga svaki čovjek, i svatko treba to proći. Kada se um toliko istrenira jakom voljom, koja je u stvari praktična vjera i koncentracija, i stopi se sa patnjom, on postane patnja, postane mrak i sterilna utroba univerzuma, tada može doživjeti pravu radost, koja je onostrana, radost koja je mir, ekstaza tišine i vječnosti u prolaznosti sansare, i taj trenutak je inicijacija iznad Abyssa, dokaz ispravnosti na putu i moč volje za nastavak puta. Onaj koji je iniciran, on će to i doživjeti, ali treba znati, da postoji preko 100 vrsta rasvjetljenja na nivou Briaha, ali i sto vrsta pakla, ali onaj tko razumje prolaznost u vječnosti, za njega će to biti samo igra, i tada On postaje On, tj. subjekt i objekt postaju jedno.

Sa druge strane, razumijevanje univerzalne patnje, koja može biti u početku stimulirana Malkutom, tj. nekim povodom u okolini je mnogo dublja, naime, to je svijet izgubljenih snova, karme čovječanstva, gdje se u mračnim alejama kriju mnoge tajne svijeta, ali zapletene demonima zabluda, mrežama uma, koje treba raskrinkati poniznošću, pokoriti voljom i pretvoriti mrak u svjetlo vjerom u Najvišeg. U tom mraku jedino se nadziru sive sjenke adepata, koji nose križeve svijeta i spaljuju karmu u velikoj urni, koja je pepeo, da tama ne bi prekrila svijet. Aleister C. bio je inicijant Binaha i sljedbenik Babalon, dok je najviši aspekt Chokmana vidio u Aiwassu, najmoćnijoj planetarnoj inteligenci, sa druge strane prostora i vremena. Mnoge duše, koje se formalno ne bave proučavanjem okultnih nauka, borave u sferama planetarnog Binaha, jer put patnje znači najbrži i najsigurniji duhovni put. Mnogi od njih provedu 30 - 40 godina u mraku, ali to je ipak mili-sekunda u odnosu na vječnost. Sa treće strane, Binah je treći sefirot vrhovnog trojstva, i zaokružuje inicijaciju Božanskog, koja je uvijek nevidljiva.

U praksi, potrebno je, ukoliko je prenaglašen element vatre ili ega, ojačati element vode, koji znači prijemčivost i senzibilnost. Također, potrebno je osjetiti energiju drugih ljudi, propustiti ih unutar sebe, na taj način mogu im se pročitati misli i želje, ali to je zahtjevan trening, koji znači, da se mogu njihove niže astralne energije prenijeti u duh inicijanta. To se mnogima dešava, i to je nužan korak, zakon višeg Binaha, iz kojeg se radja pravo razumijevanje ljudi i njihove patnje, jer kako kažu mudraci, "svaka je patnja Božanske prirode". To je sa druge strane, istinski trening poniznosti inicijanta prema čovjeka, ali iznad svega, prema božanskoj prirodi koju nosi svako tijelo. To je sa treće strane, trening razbijanja ega, koji truli u utrobi Babalon, zaboravljanje na samoga sebe, na taj egocentrični zapadnjački život, gdje su čovjekove želje i sreća u centru pažnje marketinške industrije, koja samo manipulira sa ljudima. Pomoči nevidljivo nekome, da on to nezna, prenosom negativne energije iz nižeg astrala na sebe, i rješavanjem te energije u vlastitoj patnji, te ne očekujući ništa od toga, pravi je put služenja i poniznost, ali i to ima svoju dublju i praktičnu svrhu, koja se odrazi kasnije u višoj ceremonijalnoj magiji. No, sa druge strane, to ne znači biti naivan, ali također ne znači biti proračunat, i "trgovati sa karmom", naime, svaki viši inicijant zna, da ukoliko nekome pomogne na astralnom planu, zadobiva pozitivnu karmu, koju može usmjeriti prema vlastitoj volji. Zato je rezultate najbolje predati velikoj gospi Babalon, i ne razmišljati o nagradama. Takvim treningom, zadobiva se moćan osjećaj dubinu, jer Binah je dubina tamnog mora, moćna intuicija, ali to također nije bez razloga, naročito kod praktičnog rada i evokacija, gdje se amaterima ili neuravnoteženim inicijantima, može javiti demonsko biče, što se često dešava, ali oni ga vide kao anđeosko, pošto nemaju intuiciju dubine. To je moč Binaha.

Mnogi iskreni inicijanti svjesni su ograničenja okoline i svojih trauma iz djetinjstva ili snova, i pitaju se kako da promjene svoj način gledanja na život u skladu sa duhovnim načelima. Naime, nije dovoljno samo promijeniti formalni način razmišljanja, pošto je dosadašnji život zapisan u podsvijesti, na njega djeluju mnoge elementarne energije, lokalni duhovi okoline, blokade u podsvijesti. Niži je duh vrlo materijalan, i teško ga je usmjeriti prema višem, često mnogi vode unutrašnje ratove oko mnogih pitanja višeg i nižeg, ali, Binah je taj u kome trule aveti prošlosti, stari ego, stara osoba, koja umire u utrobi univerzuma i čeka svoje nove rođenje. Moćna volja, pomračena vjerom otvoriti će dveri Babalon, koja će prigrliti stari ego i spaliti ga u evoluciji svijeta.

To je istinski blagoslov Duha svetoga.

 

5. Duhovna transformacija - Abyss

Binah, Keter i Chokman u najvišem smislu riječi, njihova inicijacija i trening je život u cijelosti. To su najviše i najuniverzalnije energije bez lica, koje mogu poprimiti beskonačno formi. Mnogi inicijanti misle da mogu inicirati bilo koji sefirot, ili otvoriti čakre, ali to nije istina, to je proces koji se mora događati u ukupnosti promjena i u sklopu makrokozmosa. Duhovni put uvijek znači promjenu na svim poljima života, u svim sefirotima i kvalitetama duše, u vanjskom djelovanju i ponašanju. Promjena je znak kretanja energija u transformaciji. Što su promjene češće i povećane, duša se otvara prema univerzumu. Nepromjenjivost je crna kula, koja je ograničenje razvoja. Put inicijanta nije u suprotnosti sa bilo kojim sistemom i načinom života koji okružuje inicijanta, već naprotiv, teški uvjeti u okolini upravo stimuliraju volju za spoznajom, obično su prepreke na putu testovi istinske koncentracije i volje za spoznajom. Najviša duša i duh uvijek krije svoje korake i transformacije prema nižim dijelovima, koji su u početku razdvojeni i djeluju samostalno. No, ukupnost svih iskustava, tiho se zapisuje u sferi Daath, koja je tajna veza ljudskog i Božanskog, nevidljiva nit koja povezuje Abyss. Budućnost je uvijek u rukama Boga, kažu prastari zakoni magije, drugim riječima, duboko je sakrivena u ponoru beskonačnog. Za obične ljude, u astralnim svjetovima mogu se vidjeti mnogi događaji, mogu se analizirati osobe, ali viši duh nikada ne otkriva svoje tajne, zato su mnoga proročanstva lažna, ili duboko šiframa višom simbolikom. Praktični trening prva tri sefirota može trajati godinama, to je priprema za promjenu u Malkutu, koji je tijelo. Često viša duša izaziva depresije posvečeniku da ga probudi, izaziva tugu da plati "svoj dug", doslovce, i održi način života.

Danas mnogi ljudi u bogatom zapadu žive bez ikakvog poštovanja prema višem, već za male depresije odmah traže tablete, žele sve kupiti za novac, trguju sa Bogom, mole se za sreću i uspjeh, bježe od patnje i spoznaje, zasljepljeni su robama koje sjaje u izlozima i mame njihova čula, želeći samo nasladu nižeg ega. Kolektivna duša djeluje poput individualne, ali u Binahu su veliki mračni oblaci aveti izgubljenih duša, koje lutaju prostranstvima i žele probuditi svoja tijela, koja su zapletena mrežama reklama i snova o uspjehu. No, svako buđenje je bolno, ali krv se troši, pošto je samo krv zdrav temelj društva, što u sebi nosi duboku simboliku. Sada te bogate zemlje vuču i asimiliraju energiju iz siromašnih, putem demokracije i liberalnog tržišta, i misle da mogu prevariti duhovne zakone, ali crni oblaci čekaju da izvrše promjenu u tvrdom materijalnom svijetu, koja će se dogoditi iznenada, povodom koji se najmanje očekuje.

 

6. Viša vizualizacija i memorija - Chesed

Trening inicijanta spušta se ispod ponora, u svijet koji je moguće vizualizirati i predstaviti u umu, ali i to je samo naizgled istina. Prva tri sefirota Božanskog trojstva u stvari se javljaju tek u Chesedu kao prvom razumljivom obliku. Chesede je polje više vizualizacije i vizija spoznaje, ali i magijske memorije, koja je ključ uspjeha, ali je malo tko pravilno razumje. Naime, sve vježbe sefirota, viših i nižih događaju se paralelno, pošto je sve povezano, tako da treba biti svjestan svih utjecaja koji se klasificiraju, razrađuju i utiskuju u viši um, koji je upravo Chesed.

Magijska memorija mora biti velika, pošto je potrebno utisnuti u um mnogo podataka, evokacija i inklinacija, mentalnih slika, formula i simbola, ali to mora uči u viši duhovni um, pošto ukoliko se nalazi u nižem umu, koji je Hod, može uči u svijet projekcija nižeg astrala i izazvati podsvjesnu crnu magiju na nivou Venere u padu. To je velika tajna memorije, naime, slikovito rečeno, magijska memorija je upravo takva memorija, koja se otvara početkom magijskih operacija. Simbolički, znanje se slaže u vizualni hram, recimo u obliku knjiga i pergamenta, vrata se otvaraju ključem koncentracije, dok svako znanje mora dolaziti evokativno. Slikovito rečeno, ta memorija mora samo naizgled biti odvojena od ostalih praktičnih znanja. To ima svoj razlog, pošto je Chesede izvor i nadahnuće svake filozofije i religije, ali i umjetnosti u svim svojim oblicima te morala. To su više forme, koje izlaze iz tkz. "viših anđela", pošto je velika tajna magije, da sva znanja dolaze u simboličnim slikama koje nose u sebi ključeve mudrosti, tada ta memorija radi za inicijanta, i stalno ga nadahnjuje novim slikama i informacijama, to je konstantna podsvjesna evokacija ili stalna meditacija.

To je polje više vizualizacije, koja je nadahnuće, izvor i kontakt sa onostranim svijetom. Chesede ima tu funkciju kristalizacije i dubljeg razumijevanja, pošto je to polje spoznaje, koja se spušta u svjesni um intuicijom i idejom koja je sazrjela za razumijevanje. Tu sada dolazi do izražaja prethodne vježbe Vrhunske trojke, koja je makrokozmos, pošto samo viša trojka ima pravo znanje, i kada čovjek naizgled pati ili moli za druge ljude, u stvari, šalje informacije u Binah, koji mu dorađuje više slike, uravnotežuje i nadopunjava, to je princip koncentracije na vjeru, dok sa druge strane u principu razumijevanju se te informacije spuštaju u dorađenoj i uravnoteženoj formi. To se često zbiva na nivou podsvijesti srednje i više duše, ali taj mehanizam pomaganja drugim ljudima ima još jednu praktični svrhu, naime, ključevi "višeg" su uvijek podijeljeni na dijelove, ali svaki čovjek je dio višeg, i podsvjesno je spojen na svoje čuvare ili moćna biča. Ključeve je potrebno pronaći i spojiti, to je umijeće praktične operativne magije, ali bez blagoslova višeg, i ulaska u Binah to je vrlo teško. Time se u stvari vježba prava univerzalnost, što je ispravno, ali sa druge strane, inicijant mora biti uvjeren da kada pati, ne pati proračunato već iz srca Venere. To su točke koji spajaju put predanost i put proračunatosti, tj. pragmatičnosti, jer predanost znači neuravnoteženost poput pragmatičnosti, ali rezultata spoja je ravnoteža, spoznaja i mir.

Magija je umjetnost slaganja viših astralnih slika, njihova kreativna dorada i transformacija, jer slika je simbolika energije u promjeni i ključ evokacije. Sa druge strane, jedna duboka i simbolička slika, može postati moćno nadahnuće za mnoga djela u književnosti, ali i drugim znanjima. Zato je magija po jednoj definiciji umjetnost, i mnogi veliki slikari su čarobnjaci, koji svoje ideje dobivaju iz visokih duhovnih svjetova. Veliki dio Kabbale i tajni magije dano je u srednjovjekovnom mističnom slikarstvu. Sa druge strane, Chesed je Keter u mikrokozmosu čovjeka, i veza sa makrokozmosom, tj. Božanskom trojkom, to je centralni stup ravnoteže. Tu postoje mnoge klasične vježbe, ali bez jake vjere Cheseda, produhovljenosti u slikama i glazbi, oživljavanju slika do te mjere, da slike ožive u puni virtualni svijet, da praktikant doživi emocije i mirise tih ambijenta, je kontakt sa Višim. Naime, ta viša kreativna vizualizacija gradi se nekako "sama po sebi", intuicijom koja je nadahnuće, ali tu treba razumjeti ključ kontakta sa višim, gdje mnogi griješe.

Qlifot boga, koji je starac sa bradom, dualan i odvojen o čovjeka, rađen po uzoru na patrijarhalnog oca, i oslikan u srednjovjekovnom slikarstvu je laž, to je umirujući kolektivni bog prošlosti, koji sada truli u utrobi Babalon, nekih sto godina koliko je potrebno da istrule tako močne slike i završe u pepeo urne, tj. poništene karme čovječanstva. Isto vrijedi i za slike Anđela, koji su obično umjetno nasmijani i sterilni, također odvojeni od ljudi, idealnih i zastarjelih kvaliteta, no, to je velika laž, to su samo utisnute slike u kolektivnoj podsvijesti, ali te slike još uvijek moćno djeluju, pošto su mentalni talismani koji prenose energiju višeg. Chesed je vezan na Veneru, koja moćno oživljava slike, ali izaziva jaku maštu, čime se miješa subjektivno i objektivno, i preko crnog mjeseca dodiruje zemlju.

Pravi anđeli su primjerice svjetovi kreativne žive imaginacije, primjer kraljevstva, gdje se sve odvija po određenim pravilima, mimo želje praktikanta, i koji imaju veliku duhovnu moč djelovanja, donošenja odluka, materijalizacije ideja itd. To je teže razumjeti radi prirode Malkuta, koji je individualnost i tijelo, te se preslikava u srednje i više nivoe svijesti, po zakonu, "kako je dole, tako je gore". Sa druge strane, lakše je zamisliti Boga kao starca, "anđele" kao krilata "dobra" biča, ali u transformaciji Aeona, ta je slika postala negativna, Qlifot, pošto djeluje na nivou nižeg astrala, naime, Chesed je vezan na Veneru. U praksi, toga treba biti vrlo moćno svjestan, pošto ta slika stvara u nižoj podsvijesti magiju lažne posesivne ljubavi i djeluje kroz traumu ranog djetinjstva, čija je priroda Chesed, tj. idealističkog gledanja na oca, koji je preslikana slika starca u obliku boga, koji je predstavljen kao savršena kvaliteta, ali u sebi krije poslušnost prema njemu. Ta srednjovjekovna slika je osnova patrijarhalnog društva i dominacije muškog spola, pošto je Bog prikazan muškog roda, i korespondira sa strogim ocem i autorativnim mužem. To je danas demonska energija, i to je neprihvatljivo, pošto Bog nije niti muško niti žensko, to je samo utisnuta slika koje se treba riješiti u podsvijesti, ali ta podsvijest je svijet Cheseda, trening srednje duše, zato treba biti oprezan kada se dobivaju vizije popraćene emocijama kroz takve likove, što se mnogima dešava.

Drvo života je samo za sebe slijepo, Malkut je navigator, pošto je u Malkutu sakriven Keter. Lažne slike potrebno je moćima odsjeći, poput emocija kojima su popraćene, ali to mnogima nije lako, radi mekoće srca i utjecaja tradicije. To je područje više bijele i crne magije, manipulacije sa ljudima putem kolektivnih elemantala ili utisnutih slika, koje su direktno povezane stazama na više sefirote, no, to nije tema ovog teksta, ali bitno je toga biti svjestan, pravo razumijevanje više magije počne sa razumijevanjem kolektivnih slika, prepoznavanjem kolektivnih emocija, npr. osjećaja prema Bogu, sigurnosti doma, želje za uspjehom, ali treba znati, da On nije emocija, emocija je samo predstava energije ispod Abyssa. To je najteži korak kako diskreirati lik lažnog Boga i zadobiti inicijaciju adepta magije, i taj proces može trajati godinama. Sa druge strane, postoje ljudi koji su rođeni ateisti, i takva teorija o bogu bez lica im se prilegne na dušu, ali takvi ljudi mogu vrlo brzo zalutati u satanističke sfere, jer ipak, bez obzira na sve, potrebno je snažno osjećati prisutnost Boga u srcu, zato takav lik "lažnog boga" može biti početak meditacije, godinama se postepeno transformira energija, kada se te slike pravilno pretope u univerzalne zakone koji sažive sa inicijantom, da bi konačno otpala sama po sebi.

Razumijevanje više vizualizacije, početak je kontakta sa višim i univerzalnim, ali i početak transformacije koja se odvija na srednjem nivou duše. Rad u višoj vizualizaciji dolazi do izražaja u ceremonijalnoj magiji, koju nije moguće prakticirati i razumjeti bez više vizualizacije.

 

7. Magijska koncentracija - Geburah

To je štap čarobnjaka, volja kojom se evociraju i pokoravaju sve sile univerzuma, anđeoske i demonske. No, volja Chokmana je univerzalna u svojoj prirodi, to je primarna volja koja djeluje tokom cijelog života, koja u sebi sadrži mnogo vrsta volje, koje se javljaju u mnogo lica i želja. Svatko ima predstavu što je to volja, o tome je puno napisano i rečeno, ali volju nije moguće vizualizirati, volja je nevidljivi dio duše koji se provlači kroz sve sefirote i djeluje vrlo suptilno i pomalo zbunjujuće. Upravo u tome je najveći problem prepoznavanja volje, pošto je volja zaista nevidljiva nit duha, doslovce, to je jedna od tajni volje, pošto je volja sama za sebe spoznaja Boga u istinskom licu bez lica, potencijal koji sve pokreče i spaja, koji je uzrok kretanja i razvoja univerzuma, sila koja je sveprožimajuča, ali je nitko ne može vidjeti i doslovce razumjeti. Volja je nevidljiva sila kretanja, ali kretanje je izvorno Chokman, prvi dualni vid Boga.

Dualnost, razdijeljenost i nevidljivost, tri su teškoće u razumijevanju volja.

Svaka je volja dualne prirode, to znači da se podsvjesno stvara protu-volja, to je viši duhovni zakon. No, taj zakon nije negativan kao što izgleda na prvi pogled, nije ni pozitivan, već doslovce neutralan, pošto suma svih volja mora biti jednaka nuli. To je stanje savršene ravnoteže, pošto je primarni univerzum stanje bez kretanja, ali kretanje u svemu. Ukoliko netko želi doseći nešto, ili ima neku želju, mora imati volju koja će saživjeti u njegovim mislima, planovima, naboju i kretanju da to dostigne. Za mnoge stvari potrebno se je boriti, to možemo nazvati protu-voljom, pošto nekada svari ne idu "od ruke", no, ukupnost volje je prosjek, to znači, nešto se lako dostigne, nešto teže. Volja zahvaća sve dijelove univerzuma, to je sila kretanja u duhovnom i materijalnom svijetu, bez volje nestalo bi univerzuma, sve bi se zaustavilo. Volja je izvorni arhetip koji tjera čovjeka da radi korake u životu, da se razvija na svim područjima, to je arhetip koji tjera svijet prema neprestanom progresu i usavršavanju svih znanja i vještina.

No, tajna je u nevidljivosti. Ukoliko netko želi doći do dobrog automobila, pošto je u katalogu vidio privlačan model, on počne razmišljati o automobilu, računa koliko ima novaca, koliko mu nedostaje, koliko mora uzeti kredita, kako ga otplaćivati, ali, to je sve kretanje u mislima prema cilju, i upravo je taj odnos, uvjetno rečeno njegove želje da ostvari cilj, nevidljiva sila volje koja ga vodi prema cilju. Ukoliko nema novaca, ali želja je vrlo jaka, tada će netko brzo smisliti inteligentan način da zaradi novac, i uložiti će veliki trud, kažemo da ima jaku volju. Volja može sve pobijediti, bolesti, probleme, nerješive situacije, volja je istinski štap čarobnjaka.

Volja je uvijek odnos, i volja je bliska moči, što je osnova magijske volje, koja je u svojoj prirodi koncentracija, pošto je koncentracija usmjerena volja prema objektu koncentracije, koji može biti konkretan ili apstraktna, recimo slika "anđela". Upravo je taj odnos nevidljiva sila duha, sam duh kroz kojega se prolazi, hoda, nevidljiva nit koja spaja subjekt i objekt, ali je nitko ne može vidjeti. To je velika tajna u kretanja, i razumijevanje te jednostavnosti, koju svaki čovjek konstantno prolazi, ali je ne vidi, jer volja je svugdje oko nas, ona nas okružuje u statici objekata i dinamici kretanja, misli ili stvari, ali subjekt je odvojen od objekta, to je tajna, koja je data svima "pred nosom", ali je nitko ne može vidjeti dok žudi za ciljem, to je veo Maye, "gledamo ali ne vidimo".

No, sa druge strane, viša volja otvara se u teškim situacijama, na primjer za ustajanje iz kreveta nije potreban veliki napor, iako prevladava pospanost, ali na bojnom polju, gdje greška znači smrt izazvana premorenošću ili pospanošću, tada se otvara viša volja, u sukobu koji je na granici života i smrti. Mnoge tradicije imaju kastu ratnika, ljudi koji poštuju kodeks ratovanja, i putem mača dostižu duhovnu vrlinu i spoznaju, jer mač je simbolika volje.

Mač je oružje, ali magijska koncentracija je borba, pošto čarobnjak mora prizvati višu volju u evokaciji, ali evokacije su na smrt opasne, doslovce. U tome leži najdublji smisao istinske crne magije i miliona njih koji pokušavaju evocirati Satanu, Molocha, Belfegora i ostale močne demone univerzuma, jer za čarobnjaka je to najuzvišeniji trening njegove volje, to je točka, u kojoj, ukoliko mač koncentracije nije dobro izbrušen, čelik sjajan i stopljen u centralni stup koji je jedinstvo, moče značiti pogubni pad. Prava magija je uvijek igra sa opasnim, pošto opasnost vježba i čisti volju od strasti, to su ključevi istinske volje, ali istinska volja je bezlična, to je u krajnjoj liniji spoznaja Boga putem borbe sa demonima.

Sa druge strane, treba znati, da postoji suprotno drvo, koje seže u podzemni svijet, i kako se svijest diže od Malkuta prema Keteru, po duhovnim zakonima, dio svijesti, ili možda protu-volje, uvjetno rečeno, propada u podzemni svijet "izgubljenih snova", i evocira demona. Borba sa demonom je zakon duhovnog napretka, svaki čovjek ima svog demona, inicijanti zadobivaju uvijek moćnije demone, pošto je tama simbolika protu-volje, koja mora u borbi pročistiti istinsku volju, koja će se uzdignuti do visina neba.

Mnogi početnici ponavljaju i sugeriraju u podsvjesni duh, "ja imam jaku volju", "ja mogu sve", "ja sam jači", itd., to je dobar početak, da se te misli moćno zapišu i dodirnu više, ali kasnije, te sugestije mogu izazvati protu-volju, velike padove i depresije. To je logično, jer volja se kreče u dimenzijama visine, i kako se dostigne jedan nivo, dolazi do pada prelaskom u drugi novo, pošto je potrebno preči male ponore unutar duše. Zato volja prividno pada u niži astral, da bi ojačala, jer volja može jačati samo kroz padove, i što su padovi veći, veća je volja za uzdizanjem. Često u magijskim sukobima, koji su jedini duhovni test bez koga se ne može napredovati, inicijant propada u mrak podzemlja, i mora se moćno potruditi da izađe na svjetlo dana. Svaka situacija u životu, duhovnom ili materijalnom, ma koliko bila teška, uvijek ima rješenje, ništa nije dano bez odgovora i puta izlaska, to je trening volja.

U užem smislu, koncentraciju je najteže i najlakše razumjeti, pošto je magijska koncentracija najteža i najjednostavnija, ali ta koncentracija je ključ uspjeha. To je vrlo jednostavno pročišćeno stanje, bez želje, naboja, to je stanje najdublje tišine i mira koje može u trenutku srušiti bogove i demone, jer za tako veliki moč, potrebna je velika koncentracija, koja je mir, i uvijek izlazi od višeg. Magijska koncentracija je ključ uspjeha, ali nije ju moguće istrenirati klasičnim putem, ona se raskiva sama po sebi, kada je inicijant spreman da je razumje i integrira u svoj duh, to je blagoslov duha svetog.

U početku, treba biti svjestan mnogih volji i lica unutra sebe, te ih pokušati umiriti, uskladiti, sublimirati, u čemu znaju pomoči više duhovne sile.

Volja, koncentracija i moč su u svojoj prirodi jedno.

 

8. Ravnoteža, spoznaja i svjesnost - Tifaret

Vjera, volja, razumijevanje i svjesnost, četiri su ključna elementa duhovnog razvoja u višoj i srednjoj duši. Tifaret je posljednji sefirot srednje duše tj. drugog trokuta, ali i mnogo više, to je centar svjesnosti. Njegov broj je šest, koji nastaje zbrajanjem dve trojke, to je centralni dio psihičkog i duhovnog razvoja čovjeka. Biti svjestan samoga sebe u potpunosti, najteži je cilj svake duše, svakog čovjeka, biti svjestan sebe, kao božanskog biča najuzvišeniji je ideal, koji se ne smije pomiješati sa nižim egom i osjećajima veličine, zato je prethodni trening poniznosti i razumijevanja važan. Prosvijetljeni mudraci se samo "smiju" ljudima, kako su "glupi", jer ne "vide" tu jednostavnost iluzije, "kako se je bog poigrao sa čovjekom, i zadao mu je toliko problema i križeva", jednostavno potrebno je biti samo svjestan sebe, jer sve je već dano u čovjeku. Ukoliko je netko toliko svjestan, "da je njegova duša božanske prirode", samo ta osvješćena misao je dovoljna da se zadobije volja, moč i poniznost, i na kraju rasvjetljenje Maye. Tako visoka svjesnost zadobiva se krajnje jednostavno i krajnje zapleteno radi nižeg trokuta koji dira ljudski ego, um, želje i snove.

Nema duhovnog napretka bez svjesnosti, ali postavlja se pitanje, što je to svjesnost, ja jesam. Filozofija je pokušala dati odgovore, poput psihologije, pošto se te nauke mnogo bave tim pitanjem, ali kruti fizikalni materijalizam Malkutovog gledanja ograničava veličinu Božanskog u čovjeku. Treba se duboko zamisliti unutar misli, što to znači, "ja jesam", "ja", što je to misao o sebi, odakle ona dolazi, "tko sam ja?", zapitati se duboko u dušu, otkriti izvor najdublje svjesnosti. No, sa druge strane, svjesnost također nije moguće vizualizirati poput volje ili koncentracije, kao što nije moguće vidjeti vlastitu dušu u ogledalu, ali 24 sata, 365 dana, cijeli život svaki čovjek je svjestan, razmišlja, ali nema odgovora, kao ni za volju, kao ni za vjeru. Upravo u tome leži bit nečega što je tako očigledno i jednostavno, ali ipak daleko i nedokučivo, ali stalno prisutno u svima nama. To je spoj suprotnosti koji spaja materiju i duh u jedinstvo subjekta i objekta. Takvo razmišljanje je početak razmišljanja o svjesnosti, i kod takvih dubokih nevidljivih meditacija, udubljivanja u nedokučivo i nevidljivo, dolaze do izražaja prethodne vježbe, jer svakome je čovjeku dano u arhetipu, da si postavlja to pitanje. No, svijest dolazi iz Ketera, Keter je nepostojeći u postojanju, on je Bog, i svaka je svijest povezana sa Bogom, to je iskra, kap u moru, ali ta kap je voda, voda je beskonačno, Bog je univerzum.

Svjesnost je nevidljiva nit, koja spaja sve sefirote, pošto svi sefiroti, tj. dijelovi duše izlaze iz Jednoga, i zato je svijest duboka i nevidljiva, pošto su mnoge dimenzije duha unutar čovjeka zarobljene i neosviještene. Vizualizacija Tifareta je kraljevstvo, to je srednji ja, koji dobiva utjecaj iz višeg ja, ali ta slika nije vizualizacija svijesti, pošto je svijest nešto mnogo dublje i tajnovitije, u konačnoj fazi, sakriveni Keter.

Praktično gledano, treba biti svjestan sa dubokim osjećajem svih dijelova duše, koji se postepeno osvješćuju, treba razlikovati volju od koncentracije, višu i nižu volju kako prelazi u želju pod utjecajem percepcije čula, treba biti svjestan nevidljivog Boga, koji je sveprisutan, drva života, zakona univerzuma koji se čitaju u knjigama i spoznaju u životu, treba biti svjestan "anđela" i "demona", cjele kozmogonije, povijesti, evolucije, različitosti ljudi u njihovom jedinstvu, milosti boga, lažnih slika i iluzija čula, treba biti svjestan svake vizije i iskustva, u materiji i duhu, svake emocije i misli koja putuje dimenzijama univerzuma, ali ta dublja svjesnost nije memorija, nije volja, već svjesnost sama za sebe. To su vježbe širenja svijesti iz mikro u makro kozmos.

Uz svjesnost, mogli bi vezati misao, iako je svjesnost dublja od misli, svjesnost je tihi nosioc misli, svjesnost je iskra božanske duše u individualnom obliku, koja je najviši ego. U reinkarnacijskom krugu, kada osoba dovrši proces sazrijevanja i dođe do sebe, tj. Tifareta, tada se čovjek osjeća kao da je pronašao sebe, to je njegova izvorna svijest, koja se ne mijenja, to je ta osobna individualnost koja je Chokman.

Praktično, svjesnost je početak otvaranja duhovnog, pošto nije samo dovoljno vjerovati, već i biti svjestan nevidljivih svjetova, kretanja i djelovanja astralnih energija, kontakta sa višim bićima itd. No, u vježbi svjesnosti i centralnog stupa, do izražaja dolazi promatranje samoga sebe i analiza vlastitih energija. Naime, mnoge energije često vuču na svoju stranu, to je neuravnotežena volja, djelovanje nižeg ega koje često stremi za glupostima materijalnog i opija se iluzijama. Naime, nije moguće djelovati iz centra, postoji pravilo, da se energije transformiraju i mijenjaju oblik, to znači, da u jednom razdoblju, dužem ili kraćim, netko djeluje pod jakom voljom, nakon toga dobiva inspiraciju, nakon čega gradi vizualne slike, pa pada u ponor tuge i depresije, pa je sretan pošto si je ispunio sitnu želju, to je normalno, ali uvijek treba biti svjestan da je to jedna energije. Sa druge strane, treba u isto vrijeme biti subjekt i objekt, tj. djelovati i promatrati svoje djelovanje iz neutralne točke ravnoteže. Postoje trenuci kada svijest dovodi čovjeka u to stanje ravnoteže i pogleda u samoga sebe, to je po zakonu kretanja energija po drvu života, pošto se ideja spušta od vrha do dna, dok percepcija materijalnog putuje od dna prema vrhu. Tu ima jedna praktična vježba vizualizacije, koja može otvoriti, tj. osvijestiti su sposobnost.

Na kraju dana, ili u krevetu prije spavanja, treba vizualizirati sebe tokom tog dana, po mogućnosti gledajući "od gore" iz različitih perspektiva. Od ustajanja, umivanja, doručka, odlaska na posao, i ne samo kretanja, već i emocija, odnosa sa drugim ljudima, njihovih pogleda prema meditantu itd. Takva jednostavna vježba je vrlo moćna, pošto se postepeno dolazi do intuitivne analize djelovanja različitih energija po drvu života, kasnije se život preslika na drvo. Ukoliko se redovno prakticira, mogu se pronaći mnoge greške, poboljšati odnos sa okolinom, ali tokom vremena, mogu se analizirati i misli i emocije drugih ljudi, što je pozitivan trening i početak istinskog magijskog djelovanja.

Na kraju, Tiphareth je centralni dio drva, koji je povezan sa najviše staza, gdje se slijevaju sve informacije, energije neba i zemlje, čega treba biti duboko svjestan.

Napomena. Naredna tri stupnja inicijacije spadaju u posljednji trokut koji dira Malkut. To je područje praktičnih vježbi svih okultnih sistema; yoge, magije, Kabbale, religije, vizualizacija, osvješćivanja sebe, astralnih putovanja, duhovnih iluminacija itd. To je niža svijest, ali ne doslovce rečeno, već svijest koja se iz višeg oblika i forme priprema materijalizirati. Ta tri sefirota tvore Demijurg, koji priprema i spaja supstance u Malkut. To je područje niže ceremonijalne i operativne magije, područje o kome ovisi uspjeh u višemu magijskom radu. To polje rada je najteže, pošto se tu miješaju niže demonske i anđeoske sfere, i sve što se drvo više spušta, rasprave i tehnike su sve različite. Sva tri nivoa čine jedinstvo, u skladu sa zakonima ravnoteže, ali svjesni nivo je donekle najvažniji i najteži, pošto je on ključ uspjeha svih rituala na višem nivou. Cilj ove knjige nije razrada tih tehnika i metoda rada, vizualizacija i tehnika izgovaranja mantri, o čemu je već dovoljno napisano, već samo kratki pregled i neka razmišljanja.

 

9. Imaginacija, želja, mašta - Netzach

Venera je carstvo želja koje lebde astralnim svjetovima u privlače ljude svojim astralnim sjajem, koji putem percepcija zadobiju ukus prema nekoj stvari, koju ljudi osjete kao želju u srcu. Danas marketing i mediji, veliki trgovački centri i visoki standard u zapadnom svijetu generira stotine nepotrebnih gluposti, koje su potrebne samo za trenutno zadovoljavanje nižeg ega, i nemaju nikakav drugi smisao osim prolazne naslade uma. Reklame djeluju putem medija, i stvaraju potražnju u svijetu astrala, no, sa druge strane, to ima svoj dublji pozitivni i negativni smisao. To je otežavajuća okolnost lažnog astralnog svjetla koje mami umove, ali nosi sa druge strane, podsvjesnu evokaciju mnogih biča neba, koja su se "sakrila" u logotipe i

krasna "pakovanja", i na taj način djeluju u Malkutu, pošto su ih ljudi zaboravili. To je veliki trik kako su bogovi preživjeli zaborav ljudi, ali ih sada ljudi obožavaju u svojim omiljenim robama, klanjaju im se, mole se njima, dok misle na te robe i žele doći do njih. Naime, tu ideju treba uzeti vrlo ozbiljno, pošto klasična operativna magija danas djeluje izolirano od vanjskih utjecaja, ali mediji su astralne prirode, pošto djeluju nevidljivo preko etera, doslovce. Kada su stari čarobnjaci, poput Agripe ili Abramelina pisali knjige magije, tadašnji svijet i uvjeti života bili su sasvim drukčiji od današnjeg "ludila želja". Ti stari sistemi tražili su od inicijanta potpuno povlačenje od svijeta u tišinu, što je prije dvjesto godina bilo moguće, danas je to vrlo teško. Do prije sto godina, inicijant "Zlatne Zore", mogao je u hramu povući um od vanjskih čula, izvršiti izolaciju, lakše otvoriti astralni svijet koji nije bio toliko prenatrpan elementalima komercijalnih reklama i ostalih slika, i operativno djelovati. Tu činjenicu, mnogi moderni okultisti i praktičari magije zaboravljaju, ali to nije u suprotnosti sa zakonima duha, već prelazno razdoblje, koje će rezultirati novim tehnikama rada.

Čišćenje i selekcija želja prema piramidi nužan je korak svakog inicijanta, ali kako inicijant jača i duhovno sazrijeva, nepotrebne želje otpadaju same po sebi, obično svakome ostane koja nužna opsesija, ali to bogovi opraštaju, naime, ta nužna opsesija neke nedostižne gluposti (npr. automobila) može postati ključ kontrole cijelog drva! Sa druge strane, zanimljivi su testovi, gdje se putem naboja medija i kolektivnih skupova može koncentrirati, asimilirati i sublimirati astralna energija, te preusmjerivati u operativne svrhe. Na primjer, tokom odvijanja neke utakmice, koju je dovoljno gledati na televiziji, moguće je astralno prikupiti različite elementale, bilo pozitivne ili negativne, koji se koriste kao naboji otvaranja vratiju pojedinih astralnih regija, to prije pedeset godina nije bilo moguće. To je možda novitet magije novog Aeona, pošto uvijek moramo imati u glavi, da je univerzum manifestacija i lik jedne energije u beskonačno oblika, zašto bi onda dijelili duhovno od neduhovnog, mediji i internet su neka vrsta hibrida. Naravno, stari sistemu su temelj, ali ovo je operativa prilagodba. Zanimljiva je popularnost razgovora preko interneta, gdje se osobe međusobno ne poznaju, zamišljaju jedna drugu, ali time otvaraju astralni svijet, zato je internet možda revolucija duha, karika koja će povezati i dokazati vjeru u više, ali to su samo pretpostavke, naime, mnogi ljudi na internetu osjetiti duhovnu prisutnost kolektivne svijesti, imaju osjećaj da nisu sami, to je vrlo zanimljiva pojava.

Tradicionalno, vježbe vizualizacije su osnova svakog okultnog rada. No, to je područje Netzaha, naime viša duhovna vizualizacija dolazi iz Cheseda, koji je spojen na niži Netzah, koji je karika do Malkuta, ali važna karika. Mnogi inicijanti osjećaju viziju u daljini, ali je ne mogu kristalno pročitati i vidjeti detalje, pošto im je Netzach poluotvoren. Sa druge strane, prenaglašeni Netzach izaziva kod nekih ljudi tako moćnu i oživljenu maštu, koja za njih postane cjeli duhovni univerzum. Ukoliko to stanje dugo traje, to je negativno, i znači zatvaranje u crnu kulu koja se zakonito ruši. To je ujedno jedan od najvećih problema operativne magije, kako razlikovati maštu od objektivnog iskustava i vizije, i pravilno razumjeti poruke neba.

Sa treće strane, tajna je Netzaha, što je to dimenzija najvažnijeg djela Demijurga, koji kristalizira višu duhovnu viziju u znanje, ali putuje često kroz prozor ljudske ljubavi. To je najveći problem dualnost, pošto se tu viša ljubav spušta u nižu i ljudsku. Niža ljubav je uvijek posesivna i osuđena na propast, pošto je sve u transformaciji i prolaznosti, zato je dodir energije koja prolazi kroz kristalizaciju i želju u srcu vrlo nestabilan, pošto može vatra Venere izazvati jaku podsvjesnu maštu, koja remeti čistoću vizije i otvara vrata iluzije, što je priroda nižih astralnih svjetova. To je ujedno i najveći problem mjeseca u padu i operativne magije, gdje dolazi do izražaja astralno ogledalo.

To je područje niže crne magije, koju mnogi podsvjesno evociraju putem želja za nekim stvarima ili nekom osobom, ali upravo je ta želja za nečim tajna kristalizacije, i toga treba biti svjestan, to je ključ razumijevanja nedostižne opsesije koja se svakome oprašta. Nitko za sebe ne može kazati da radi bijelu magiju, pošto to ne postoji u univerzumu, to je nemoguće, već ti ljudi samo potiskuju podsvjesno evocirane energije koje prekanaliziraju na treće osobe, i time postaju asimilatori, tj. kradu tuđu energiju. To je istinska crna magija kamuflirana u "ja rado pomažem ljudima od srca ", i tu mnogi nasjedaju. Sa treće strane, operativna astralna magija je polje svih psihičkih utjecaja na druge ljude, astralnih putovanja, izlaska iz tijela, rješavanje trauma podsvijesti, telepatije, tele-hipnoze, vizualizacije simbola, sigila, boja, staza na drvu života itd.

Astralni svjetovi su znani po svojoj nestabilnosti, strahu i ogledalima, što je njihova glavna negativnost, ali mame ispunjenjem srca. Zato je trening tuge Binaha ključ kontrole astralnog svijeta, i svatko tko tuguje mora biti zahvalan Bogovima na tom najvišem blagoslovu koji čisti i razbija iluziju o ljudskoj ljubavi i sreći, čisti astralna ogledala spoznaje i uravnotežuje drvo. O magiji Venere i astralnim svjetovima napisano je stotine knjiga, ali je i njihova slika data u mnogim djelima i mislima koja nas okružuju.

 

10. Znanje i mantrički govor - Hod

To je svjesni um, Merkur, gospodar znanja i govora. Čitanje knjiga je osnova svakog inicijanta, niže memoriranje i vizualizacija se zbiva u Netzahu, naime, preporuča se tehnika čitanja u kombinaciji sa vizualizacijom, dok se znanje i niže vizualizacije kristaliziraju u višim sefirotima. To je dobar način da se spoje te dve dimenzije nižeg ega. Na sreću, Merkur je neutralan, jedino strast za znanjem koja dolazi iz različitih dimenzija remeti njegov mir i stvara mu nestrpljivost, ali količinom pročitanih knjiga i spoznatih zakona, Merkur umiruje svoje apetite i podvrgava se ostalim dijelovima duše. Sve mora djelovati poput jedinstvenog mehanizma.

Sa druge strane, Merkur je gospodar govora, ali govor je ključ mantre, čarobne riječi koja djeluje poput koncentracije. Svi sefiroti, svi anđeli i demoni, sve inteligence imaju svoje energije, postoje mnogobrojne molitve i inklinacije, ali sve se to mora izgovarati. Poznato je da se formule izgovaraju vibratorno, npr. Eeeeeheeeeiiiiiiheeee (Eheihe), ali to je i mnogo više, pošto se te svete riječi moraju izgovarati snagom svih dijelova duše, punim tijelom, jakom voljom, koncentracijom i vjerom, da bi se dostigao cilj. To su godine treniranja, savjetuju se vježbe pjevanja, gdje se istančavaju određeni vokali.

Ukoliko se mantra pravilno izgovara, ona dolazi unutra i negdje izvana, glas se meditanta mijenja, dok se zvuk širi cjelom prostorijom i otvara vrata višeg nevidljivog svijeta u kombinaciji sa vizualnom slikom, dok intelekt mora sve pravilno pripremiti.

 

11. Nagoni - Yesod

Uzvišena energija univerzuma spušta se prema najgrubljoj vibraciji koja se sprema otvrdnuti u materiju, Jedno se je podijelilo u stotinu lica, i shodno tome, rasprave na nivou nižeg ega su među inicijantima najveće. No, nagoni su ravnoteža najnižeg trokuta, dok je to ključni i najviše raspravljan nagon u svim duhovnim učenjima, nagon seksualnosti. O tome je toliko napisano i raspravljano, za i protiv, uglavnom protiv. Iako su napisane i izrečene ogromne teorije o "prljavštini seksa u odnosu na uzvišenu čistoću boga", naročito u religiji, no, kada bi se ta silna energija negacije usmjerila u razumijevanje tog problema, možda bi slika današnjeg svijeta bila drukčija, možda bi bilo manje ratova i krvi u povijesti čovječanstva, kada lažni mitovi o "prvom grijehu", "savršenom i čistom bogu", "moralnosti" itd. ne bi zatrovali kolektivnu svijest, čiji je dokaz srednjovjekovno krajnje dogmatsko gledanje na to pitanje. Trebala su proći stoljeća, dok seksualna revolucija koja je započela intenzivno 60 godina nije promijenila globalne poglede na to pitanje i uravnotežila planetarno drvo, naime, planeta zemlja u cijelosti, kontinenti i države imaju svoje drvo, vladajuća biča, ali zakoni vrijede po uzoru na pojedinačno drvo života, no, to je tema planetarne ili istinske arhetipske magije u najvišem smislu riječi.

Taj moćni demon "lažnog srama" i "sterilne čistoće", iza kojeg se krije cinizam onih koji u podrumu svojih kula skrivaju nemoral, ključ je ravnoteže svih sefirota, bez njega, sve može završiti u iluziju, i istina može u očima meditatora postati lažno rasvjetljenje. To je važna činjenica, pošto je nagon za seksualnošću, povezan sa nižom ljubavi Venere prema osobi suprotnog spola, ključ kristalizacije univerzalnog u individualno, to je tajna Demijurga, križ čovjeka.

Naravno, o seksualnosti i ljubavi ispjevano je mnogo pjesama, to je utjecalo na sudbine mnogih ljudi, koji su djelovali pod tim emocijama. Sa druge strane, taj nagon je prvi početak razumijevanja svjesnosti, borbe unutar sebe, pošto se ljubav javlja mimo svjesne volje, obično iznenada, kada to čovjek najmanje očekuje. Tu nastaju prve borbe "sam sa sobom", ega i duše, koja se je razdvojila u dvoje, pošto je ljubavna želja i volja jednog za drugim, nevidljiva sila duha, ali u očima uma, koji gleda željenu osobu, to je teško razumjeti. Svaka duša ima svoj Chokman i Binah, svaka duša ima svoj Keter, koji je neutralan, Jung govori o animi i animusu, dva najdublja arhetipa ljudske duše, koje je potrebno individualizirati, tj. spojiti u jedinstvo. No, to je zaista najteže, pošto je materijalni svijet dualne prirode, dualnost su muškarac i žena u svom odnosu, gledajući očima mikrokozmosa, i negiranje tog zakona može značiti krivi put. No, znana je grčka legenda o Psihi, koja se je zaljubila u Erosa, koji je krio svoje lice ispod maske. Znatiželjna Psiha, nije mogla odoljeti, i morala je skinuti masku Erosa, i slijedilo je razočarenje u njenom srcu, pošto je srce dvojnost, ugledala je svoj lik. To je tajna ljubavi u najvišem smislu riječi, ali je to teško vidjeti i razumjeti, to je istinski veo Maye ili iluzije, test za adepta magije.

Postoje duše, koje su izuzetno velike, duhovne i močne, posvećenu Bogu, i te duše znaju imati blagoslov u ovom životu da naizgled prekorače tu stepenicu, ali što je bilo u prošlim životima, ili što će biti u narednim, to je pitanje duha, pošto najviši Jedan, i svi bogovi na nebu, anđeli i demoni, ne vide ništa prljavo i nemoralno u seksualnosti ljudi.

Sa treće strane, postoji ritualna tantra, seksualna magija, postoje sekso-magijske formule kako se djeluje putem drva života, kako se transformiraju energije, i po tim teorijama, stanje višeg orgazma, koji prelazi iz nižih dijelova tijela, i penje se u um, tjeme glave, najvišu čakru ili Keter, je rasvjetljenje samo za sebe, ulazak u viši svijet. To je molitva i poezija Babalon, "koja je kurva i svetica u isto vrijeme, pošto se je predala svima, ali nitko ne vidi njezin sakriveni sjaj". Indijci to zovu Kundalini, koji ima simbol skupčene zmije koja se diže prema nebu.

Praktično gledajući, svaki inicijant javlja se sa problemima kontrole seksualne energije. To je moćna energija, postoje vježbe i formule, kako tu energiju transformirati na pravilan način i preusmjeriti je u više dimenzije, no, to je teoretski, dok je praktično to vrlo teško uraditi, pošto spuštanje u "nemoral i razvrat" može značiti naizgled "kaotični" vid kontrole savršenstva i čistoće, što je logička suprotnost Božanskog. U tome i leži tajna, suprotnost se spušta u svoju krajnost, treba je prihvatiti, upoznati, razumjeti i proći to iskustvo, uživati u tome, jer borbu sa time je teško dobiti, pošto je teško utvrditi, dali je taj nagon pravilno transformiran ili potisnut. Postoje vrlo močne legije demona, koji su specijalizirani i bave se hranjenjem preko tih potisnutih nagona, i vrlo vješto i suptilno se skrivaju u ciničnim ljudskim mislima.

Osim seksualnosti, o kojoj bi se dala napisati knjiga magije, u Yesod spadaju i drugi nagoni, poput gladi. Kontrola apetita nije jednostavna, prevelike količine hrane gasi astralne energije, premale količine izazivaju glad koji remeti koncentraciju. Potrebno je jesti dva puta na dan, ali izbjegavati hranu između glavnih obroka, potrebno je jesti umjereno i uravnoteženo. Nije potrebno biti vegetarijanac za okultne nauke, što neki propagiraju, ali konzumiranje mesa treba smanjiti na umjerene količine. Kako se prakticiraju različite tehnike, mijenja se također i želja za hranom, koja, ukoliko meditant pravilno radi vježbe, se uravnotežuje sama po sebi, to je ujedno i praktični dokaz da drvo ulazi u ravnotežu.

Nikotin i kofein nije u suprotnosti sa okrutnim, dok se alkohol može minimalno konzumirati. Ritualno, crno vino ima duboki simbolički značaj, i dva deci vina nikoga neće pretvoriti u alkoholičara. Sa druge strane, konstantno i veće konzumiranje alkohola je neprihvatljivo, pošto tu alkohol direktno budi demonske sfere i uništava ljudski duh. Isto vrijedi za droge, koje mogu krajnje negativno djelovati na astralni svijet. Popularnost meskalina 60 g. pod utjecajem tkz. učenja Kastanede je krivo, naime, droge otvaraju astralni svijet, ali ljudi koji ih uzimaju u Latinskoj Americi, imaju to u svojoj tradiciji tisućama godina, nisu materijalisti, ne žive okruženi medijima i pripremljeni su za taj čin uzimanja "svete gljive". Mnoga indijanska plemena također koriste određene trave u cilju otvaranja Netzaha, ali treba naglasiti, da djelovanje tih stimulansa u zapadnom svijetu, gdje ih ljudi uzimaju bez kontrole, samo radi znatiželje, pohlepe, naslade itd., je krajnje negativno i uništava dušu, doslovce, naročito heroin i kokain kojim se hrane neki moćni demoni asimilacije.

 

12. Materijalnost i kontrola tjela - Malkut

To je razumijevanje i kontrola tijela. Tijelo i duhovne nauke su često u suprotnosti, naime, mnogi meditanti u svom zanosu i spoznajama duhovnih svjetova počnu zanemarivati i negirati tijelu. To je normalno, pošto oni osjete tijelo kao ljušturu, nosioca duše, ali održavanje tijela je važno. Prvi i najvažniji stupanj duhovnog treninga je upravo svjesnost i kontrola tijela. Mnogi ljudi jure za životom, za svojim željama, koje su astralne prirode, i zaborave da imaju tijelo, ali tijelo je posljednja točka ravnoteže. Treba biti svjestan svog tijela, osvijestiti svaki organ, osjetiti rad pojedinih organa, svakog atoma, pošto je tijelo hram u koji se spušta duh sveti. Tu ideju prihvaćaju monisti, dualisti tvrde, da je materijalni kozmos odijeljen od boga, da je to svijet prljavštine i nemorala. To je dualno gledanje, ali postati istinski monist je najteže. Tijelo je stoga odraz duha, i preko tjelesnih simptoma i spontanih reakcija, mogu se razumjeti neke stvari u duhu, tu se formula mora zaključiti.

Sa druge strane, potrebno je biti svjestan sebe u prostoru, sebe u kretanju, kretanje mora biti stopljeno u jedinstvo sa okolinom. Biti svjestan sebe u odnosu na okolinu, ne dozvoliti da niže i srednje astralne energije vuču čula i ego, kretanje i volju, jer to znači manipulaciji okoline. Treba postaviti tijelo u točku i centar univerzuma, jer tako se energije mogu uskladiti, zato je kontrola tijela važna, naime, mnogim ljudima je "nebo okrenuto sa zemljom, sunce sa mjesecom". Sa druge strane, kontrola govora, punim tijelom, harmonična i vizualna komunikacija, trening je za ceremonijalnu magiju. Inicijant si ne smije dozvoliti nesvjesne situacije, gdje priča "sve i svašta", pošto je kontrola govora vrlo važna, poput kretanja. U kretanju potrebno je sve vidjeti oko sebe, prepoznavati energije, čitati reakcije ljudi, pasivno i aktivno promatrati univerzum, jer Malkut je odraz svih svjetova.

Nikada se rituali i meditacije ne mogu zaključiti ukoliko nije data potvrda i zaključna poruka u Malkutu. To može biti splet okolnosti, neki slučajni broj spomenut ili viđen, ptica u letu ili nešto treće, što je osobni sistem inicijanta. Sa treće strane, inicijant ne smje nikada reagirati poput ostalih ljudi, npr. agresivno, ili nasjedati na neke niske provokacije, to ima svoj drugi smisao, naime, mnogi ljudi spojeni su na demonske energije, i ukoliko inicijant ima jaku vjeru, i nije ga moguće probiti u magijskom krugu zaštite, te energije ga prate na astralnom nivou u fizičkom svijetu, i preko drugih ljudi, čiju dušu drže nesvjesno, pokušavaju doći do njega, naime, većina ljudi je nesvjesnih sebe i djeluju prema trenutnim emocijama. Općenito svi ljudi koji se otvore prema duhovnom svijetu, mogu imati u početku problema u praktičnom životu, pošto im se pojačava intuicija i senzibilnost, vide ono što drugi ljudi ne vide. To je dobar trening, prenos razumijevanja drugih, i to izlazi iz najviše trojke, to je pravi trening volje, vjere i razumijevanja, ali tu energiju koja se "pokupi na ulici" treba brzo razumjeti, pročistiti i zatvoriti, ili staviti u podsvijest i ostaviti za kasniju obradu, ali to je već trening. Stari zakoni šutnje su jasni, sa neiniciranima se ne smije razgovarati o okultnim iskustvima, ali sa onima koji pripadaju drugim sistemima, treba biti oprezan i zatvoren, pošto to može izazvati jake sukobe na nesvjesnom nivou.

Ljubomora, posesivnost, agresija, egocentričnost su moćni demoni univerzuma, pravi test je Malkut, gdje ti demoni djeluju na suptilan način, pošto viši i podzemni svjetovi vide svijet materijalnosti, i stalno traže točke ulaza ili vrata. Bojno polje i trening čarobnjaka nije samo hram, već prava borba i dokaz ispravnosti njegovog puta je upravo Malkut, no, to mnogi zaboravljaju. Duhovne promjene izazivaju po zakonu, "kako je gore, tako je dole", promjene u životu, bilo dobre ili loša, ali promjena je uvijek pozitivna i dobrodošla, znak djelovanja. Prvi jednostavni primjer je promjena dosadašnjih prijatelja, sa kojima se je inicijant družio, a koji nemaju razumijevanje za nevidljivo. No, kako čovjek duhovno raste i ubrzano sazrijeva na putu evolucije, vrlo brzo može "vidjeti" kako ljudi koji ga okružuju zarobljeni nižim egom. Naravno, slijedi reakcija, i od takvih ljudi treba se odmaknuti. To su logični početni koraci, ali pravi problemi nastaju u odnosu prema partneru i u braku.

Konačno, izolacija u današnjim uvjetima života kao u starim sistemima rada je nemoguća, ali to je ipak vrijeme promjene i transformacije, koje mora rezultirati mnogim novim duhovnim učenjima, pošto je sve u transformaciji prema konačnom cilju.

 

 

 

Creative Commons License

 

 

 

 

E mail me:

Slobodno me kontaktirajte za sva Vaša pitanja. Posaljite mi u kratkom opisu datum i sat rođenja, dali Vas pitanja zanimaju uz prorokovanje, talisman, ili crnu magiju.

Na mail odgovaram u roku od 7 dana

Stupite u kontakt sa nama odmah, I dobijte željene odgovore, isključivo chat WhatsApp ili Telegram, +385922499994 denestryworld@gmail.com

 

 

 

 

 
 

Talismani   Tamno more     Duhovi Goetie     Poslovna magija     Horoskop  Inicijacija      Home     Knjiga     Hot links     Web shop,!       Crna magija     Uvod     Web trgovina     FAQ   mail     Astro karta     Osnove I    Uvjeti rada     Astro     Osnove II     Drvo života     Shop   Bioritam  

Osobno prorokovanje, sadrži osnovni pregled vašeg horoskopa, koji je psihološka i karmična osnova života, analizu vaše aure, tarot čitanje pitanja direktne vidovitosti. Sva dodatna objašnjenja po tel. Isporuka u PDF formatu na vaš mail. Dali se nalazite pod utjecajem crne magije, ili je problem duhovne, tj karmične prirode, ili psihološke, npr. trauma, ili astrolološkog odnosa planeta. Riješite tu dilemu odmah već danas i jednom zauvijek!