Osnove okultnih nauka

 

 

Osnovna znanja II

 

  1. Astralno ogledalo
  2. Zakon karme i projekcije
  3. Početak duhovnog puta
  4. Kako početi meditirati

1. Astralno ogledalo

U svim okultnim i duhovnim naukama, to je ključni problem na putu samospoznaje. Taj problem takodjer je česti uzrok ulaska u crne magije, opsesije uma, paranoje, iluzije, psihopatologiju uma i dr. Sa druge strane, radi modnog duhovnog ega, ili slabog srca, viša biča manipuliraju neiskusnim inicijantima, tako da im se "niži anđeli" mogu predstaviti kao močne arhetipske sile, ili kao sam bog. Isti trik ogledala upotrebljavaju i demoni!, naglašavam! Treba razumjeti i spoznati, da duhovne sfere nisu "pune svjetlosti i dobrote", već je to, nasuprot tome, bajkovita priča koja je usadjena mnogim ljudima u ranom djetinjstvu, tj. dječja predstava uma. Zato mnogi ljudi, koji misle da su stupili u kontakt sa "višim silama", ali se u stvari kreču u sjećanju iz ranog djetinjstva, potisnutim emocijama i dječjoj mašti, ili sa druge strane, niže rangirana biča manipuliraju njihovim umom i emocijama, dajući im osjećaj, izabranosti, veličine, svjetlosti, moči, i dr. slatke snove, koji ti ljudi žele, ali u stvari, žive u svom zarobljenom dječjem umu.

Na tu temu, savjetuje se remek djelo "Tumač snova", znanog psihoanalitika Dr. S. Frojda. Naglašavam!, Frojd je začetnik psihoanalize, u trenutku izlaska njegove teorije su Frojda proglasili čarobnjakom, ali, model individualne podsvijesti i potisnutih emocija, preslike odnosa obitelji, oca i majke je vrlo točan, i u skladu sa duhovnim učenjima. To je najveći problem svih inicijanta koji rade samostalno, pošto je teško razlikovati osjećaje od istinskih kozmičkih energija, tj. objektivnog iskustava kontakta. Problem je u tome, što je srce ulaz, vrata "višeg", ali se "više" spušta ljudskim srcem, koje individualizira univerzalno!

To je priroda astralne iluzije!

Riješiti taj problem nije jednostavno, pošto to traži oštar i iskren pristup prema samome sebi, suočavanje sa "strašnim istinama", naporne vježbe samokontrole, kojima treba distancirati um od "lijepih emocija" i maštanja. U tu svrhu, potrebno je izvršiti potpunu regresiju svog života, ne samo dogadjaja, već svih misli, emocija, mašte, osjećaja, te ih ritualno spaliti u grobu starog života. To je pravilna inicijacija, obično taj proces traje 3-4 godine. Naime, sa druge strane, ne postoji čista razlika izmedju crne i bijele magije, to je viši zakon, pošto su svi svjetovi spojeni i medjusobno isprepleteni.

Svaka evokacija "anđeoskog", povlači sa sobom podsvjesnu evokaciju "demonskog". To je zakon dualnosti i projekcije.

Na žalost, jedno ne ide bez drugoga, poput suprotnosti, sunce-mjesec, dan i noć. Uzrok tome je, da svaki čovjek ima svoj duplikat i tamnu stranu, duboko u podsvijesti. Prilikom procesa razmišljanja, koje može biti ritualno, (nesvjesna magija) misao putuje u podsvijest, ali prije nego "izadje" u astralni svijet, dodirne sve dimenzije osobnosti, time dodirne tamnu plat čovjeka i "više ja". Automatski, po zakonu, slijedi evokacija negativnog.

To je suptilan mehanizam zakona karme, manje je poznat široj javnosti, ali je vrlo važan.

Primjer (važno!).

Osoba A zaljubljena je u osobu B, i želi biti sa njom. Osoba A je inicirana u kult magije (u prošlom životu), ali toga nije svjesna, pošto je mlada, ima recimo 22 g., i ne bavi se okultnim naukama. Podsvijest te osobe je duhovno razvijena, i njen duplikat, tj. "više ja" (srednji nivo duše) ima dodir sa višim duhovnim silama, koje posjeduju moči. No, ljubav je slijepa, bez obzira na moči duha, osoba A želi pod svaku cijenu doči do osobe B (nato je tjera želja, arhetip ljudskog nagona ljubavi, bez razmišljanja uma i racionalnih okolnosti), ali nije svjesna svojih moči, tj. podsvijesti. Kada problem analiziramo dublje, upravo je ta ljubavna želja njen viši ja, koji se je razdijelio dualnosti radi zakona Demijurga(mit Psihe i Erosa).

Osoba A intenzivno razmišlja o osobi B, i tada se dogadja nešto vrlo zanimljivo, naglašavam!, "više ja" tada evocira "višu silu", u cilju ljubavnog spajanja, dogadja se magijski ritual, na granici astralnog i ljudskog nivoa svijesti sa druge strane, uvjetno rečeno, "više ja je slijepo" (to je uvjetna slijepost), ne vidi u cijelosti svijet Assiaha, to je zakon! Osoba A toga nije svjesna, ona vodi jaku borbu u svom umu, ali razmišljanja te osobe su, grubo rečeno, svedena na, "dali me voli", ili "dali me ne voli", te "dali ćemo biti zajedno" i sl. Shodno tim mislima, ali iznad svega moćnom očekivanju, i fizičkom očitovanju, tj. reakcijama i ponašanju kada se osoba A i B fizički sretnu, recimo na fakultetu ili kavani, mijenjaju se emocije na bazi reakcija, koje su vrlo jake, ali i pojačane ritualnom magijom "višeg ja" koje je evociralo neku "anđeosku" silu.

Važno! Astralni svjetovi uvijek djeluju kroz ljudsko srce, koje je slijepo, no, osoba A to nezna, već se jedino pita, "dali ćemo biti zajedno", to je ključ razumijevanja projekcije i astralnog ogledala, To je najveće, i ujedno ključno ograničenje ljudske vrste, nedostatak, mana, koja čovjeka spušta na niži novo. Upravo radi toga postoji moćni zid izmedju materijalnog i duhovnog, ali stvara ga tvrdi materijalistički ego čovječanstva. Kada bude ljudska vrsta to razumjela, i prestala zasljepljeno vjerovati u ljubav (ne samo ljubav, već navedeni primjer vrijedi za bilo koju iluziju, lažni ideal i sl.), čovječanstvo će napredovati do astronomskih visina, duhovno i materijalno. No, ljudska vrsta to neće razumjeti svojim egom i tvrdom naukom, već će biti sprovedena "okrutna kolektivna terapija" viših sila, pošto je budjenje uvijek težak i vrlo bolan proces, istina je ono što najviše boli.

Idemo korak dalje u našem modelu, evocirana sila, "slijepo", ali iznad svega "proračunato" spaja osobu A i B, traži formulu dodira, da "ispuni želju osobe A". No, to je samo naizgled, naglašavam! Ljudi su slijepi, "anđeli isto", ali sve ipak nije tako! U borbi uma, osoba A doživjela je razočarenje, i u prvom otvorenom približavanju, osoba B je odbija. Nakon toga, osoba A doživljava veliku tugu, npr. "osjeća, kao da je umro". Zatvara se u sebe, pada u jaku depresiju, dolaze joj suicidne misli i sl. Bitno! To traje jedno vrijeme, to je sada djelovanje tamne strane, "demonske sile" koja traži "naplatu" rituala evokacije. To je zakon magije. Nakon nekog vremena, negativne sile uzele su svoj dug, i nakon toga, osoba A doživi rasvijetljene, tj. javlja se slika u umu, "da su zajedno i sretni ". Vrača joj se vjera u ljubav, ali ta slika je projekcija, ključ i vrata ulaska "višeg" u ljudsko, pošto sada slijedi spajanje, ili duhovno vjenčanje. U medjuvremenu, radi naplate duga, "pozitivne" sile, ubrzo su spojile njihove duše, i osoba B se "spontano" zaljubi u osobu A. Sa treće strane, kroz sliku sreće osobe A u njenom umu, "više ja" doživjelo je takodjer istinsko prosvjetljenje, to je dualni napredak duša, primjer astralne projekcije. Oni koji to istinski uspiju razumjeti, postaju adepti magije, to je ključni duhovni ispit.

No, sada je ljubav "uzvraćena", i dolazi do promjena u astralnim energijama, formira se krug, ali, oboje sada žele doći jedan do drugoga, ali ih blokira strah, ili nevidljivi zid, napetosti u smislu "kako da joj kažem, volim te", još jedna projekcija, ali to je djelovanje individualne tamne strane unutra podsvijesti. Naglašavam, postoji više sudionika i situacija, energija je stalno u protoku kroz nekoliko svjetova, i kroz sve sudionike, bili oni toga svjesni ili ne. Na kraju našeg primjera, pretpostavimo, osoba A i B se pronadju, izraze si ljubav, upoznaju se i odluče se za zajednički život. Anđeli su obavili svoj posao, rituali su zaključeni njihovim spajanjem na zemlju.

No, vrijeme radi svoje, recimo nakon tri godine uvjetne sreče i zajedničkog života, osoba B postane izuzetno ljubomorna. Ljubomora popraćena jakom posesivnošću, koja izaziva psihopatologiju uma, što je izuzetno plodno tlo za demonske sile podzemlja, koje se hrane tim emocijama. Naravno, ta ljubomora je došla bez razloga, "iznutra", no, to može biti tamna strana osobe A ili B, ali nosi je osoba B, pošto su "demoni" doputovali spojenim astralnim kanalom. Radi toga, ubrzo prorade demonske sfere, koje preuzmu dušu osobu B, izazivaju joj paranoične misli, daju osjećaje i slike u umu, da je osoba A "vara", i sl. Kada se sprovede demonski astralni kontakt, otvore vrata i pronadje slabost poput ljubomore (ključ), vrlo je lako manipulirati ljudima i davati im takve vizije i osjećaje. To je takodjer priroda astralne projekcije i ogledala.

Radi toga, pozitivni odnosi se ruši, astralni tokovi prekidaju, dok osoba B postaje vrlo brzo negativna prema osobi A, koja je do tog prelomnog trenutka, živjela u "bajci svog uma", tj. lažnoj sreči ili iluziji. Nakon toga, "svijet" osobe A se ruši, postaje žrtva agresije, maltretiranja, njen duh se guši, tj. demon je sada došao po njeno srce.

Sa druge strane, demoni tako prodiru do anđeoskih sfera, želeći im preuzeti moč, energiju, te ih srušiti. "Anđeli" drže svoje pozicije, i izvrše astralni prekid osobe A i B. Osoba A dobije moćan unutrašnji glas, osjećaj da mora otići od osobe B. To zna biti pravi pakao, ali, sve se mora slomiti u ljudskom srcu.

No, osoba A je slomljena, nema energije, nemože se oduprijeti, i trpi uz osobu B, koja "je ubija u mozak", slikovito rečeno. Najzad, anđeli pošalju moćan impuls, tj. jaku energiju, i osoba A zadobije moč da prekine vezu ili brak, i ode od osobe B. To je ključan trenutak probijanja plafona. Postoji zakon, koji kaže, da duša mora dodirnuti samo dno pakla (uvjetno rečeno), da bi primila višu energiju, inicijaciju, te da se otvori podsvijest i astralni svijet. Ironično, ali istinito!, no, to je u užem smislu inicijacija volje koja leži zakopana u najdubljem paklu ili grobu tuge, koji je po definiciji sfera Binaha, šestog transcendentalnog neba bogova. To je razlog, zašto su sve izuzetne duše dodirnule plafon pakla i tuge, da bi zadobile božansku moč!

Postoji još jedan zakon, ili prije "klauzula", kaže, da se velika energija iz astralnog svijeta, nemože poslati u Assiah, ukoliko nije prizvan demon podzemnog svijeta. Sve ima još svoje dublje uzroke i posljedice, pošto svi svjetovi čine cjelinu.

No, nakon svega, osoba A izgubila je vjeru u ljubav, sada živi sama, nakon što je propatila nekoliko mjeseci u suzama, time je naime platila cijenu bogovima i spaljivala crne snove, inicijacija Binah, po zakonu karme, ali i neuspjelo duhovno vjenčanje anđela, čiju karmu dijeli, sada doživjela velike promjene unutar sebe, ali takodjer su joj se počele dogadjati "čudne stvari".

Nakon cijelog kruga raja i pakla, koji je astralne prirode, tj. iluzija ogledala, osoba A počela je proučavati okultne nauke, spontano privučena. Krug raja i pakla, otvorio je dušu osobi A, sve je to bila, u stvari inicijacija "višeg ja", i duhovnih sila ili karmičke obitelji kojoj pripada osoba A, koja sada bolje razumje svoju dušu, otvorila je dio podsvijesti, i želi napredovati na duhovnoj evoluciji.

Ovaj primjer je vrlo apstraktan, ima stotine programa, ali je ilustrativan za djelovanje "višeg", koje djeluje uvijek onako kako mi najmanje očekujemo.

 

2. Zakon Karme

Ukoliko misao, tj. mentalna forma nije realizirana ili poništena, ona stalno djeluje iz podsvijesti. U slučaju da osoba odustane od plana ili želje, energija se mora poništiti u realiziranoj patnji (važno! to je pravilna kontrola želja, izaziva se jednostavnim ritualima operativne magije, gdje inicijant sam sebi izaziva "patnju", promatra svoje astralno srce, distancira se od njega, da bi pravilno zaključio karmu i poništio želju, tj. pravi inicijant, radi duhovne osviještenosti, neće dozvoliti da njegove potisnute želje odu u carstvo crnih snova, i štete čovječanstvu, ili sa druge strane, završavaju u "carstvu tamnih snova".

To je zakon karme, i nije teorija, već praktičan život. Svaki čin i djelo, svaka misao i emocija, svaka želja ostaje zapisana u duhu, i mora se realizirati ili poništiti (na žalost, najčešče odlazi u crne snove). Po zakonu karme, koliko se energije pošalje u kozmos, tj. okolinu, toliko se mora primiti natrag, ili drugim riječima, koliko se energije pošalje "unutra", tj. u duhovne svjetove, toliko se prima "vani", tj. u materijalnom, svjesnom umu.

Karma je, slikovito, knjigovodstvo duše, funkcionira vrlo precizno, sa matematičkom preciznošću, ali nije vremenski uvjetovana!

Nitko nemože prevariti vlastitu karmu, tj. sebe. Na primjer, ukoliko netko radi zlo, zlo se vrača. To je pravilo, ali!, polariteti duha se mijenjaju pod vrlo čudnim pravilima (astralno ogledalo). Nekada netko šalje negativnu energiju u kozmos, ali dobiva pozitivnu natrag, nekada šalje pozitivnu, dobiva negativnu natrag! Polariteti energija se prilikom puta mijenjaju, radi prelaska iz jedne regije u drugu, radi mnogih astralnih ogledala. Pod pojmom put, podrazumijevam duhovne dimenzije Asiaha, Jetziraha i Briaha i njihove regije, koje su odijeljene, što je takodjer astralno ogledalo.

U religijama i filozofijama istoka, hinduizma, budizma, taoizma , karma i reinkarnacija je temelj okultnih učenja. Svaka se duša “bezbroj” puta reinkarnira, tj. radja i umire do konačnog oslobođenja, koje se naziva nirvana, samadhi, veliko svjetlo ili velika praznina. No, to je takodjer samo jedna teorija, dublja razrada problema realizacije duše tražila bi šira objašnjenja, no, bez obzira na sve,

Teorija reinkarnacije, kruga ponovnog rodjenja i smrti, htjeli mi to ili ne, postoji. Karma se prenosi iz prošlog života, kreira sadašnji, koji je sveukupnost svih života prije, nastavak evolucije duše.

Napomena, reinkarnaciju prihvaća više od pola čovječanstva, reinkarnacija je za istočni svijet sastavni dio života, njihove religije, filozofije i kulture. Postoji spekulacija, da je reinkarnacija bila opčeprihvačena u ranom kršćanstvu, do 5 st., ali je odbačena kao idejni koncept, sa jednim jedinim razlogom, citiram misao, "ukoliko ljudi misle da imaju vremena u slijedećem životu, tada će se malo truditi u ovome". No, ta misao nije bez razloga, pošto je općepoznata kolektivna pasivnost istočnjačke duše, dok je zapadna duša individualna, ljudi rade do "posljednjeg dana života", i maksimalno se trude, što doslovce "jača vjeru", ponašaju se slikovito rečeno, "kao da nikada neće umrijeti", želeći zaključiti svoj životni put.

Spoj bi bio optimalan!, ali formula na planetarnom nivou još uvijek nije pronadjena!

Postoje primjeri, gdje neki ljudi, iako su dobri u svom djelovanju, recimo da rade pošteno, da redovno plaćaju sve svoje obaveze, i sufinanciraju humanitarne organizacije, prolaze užasan pakao u životu, ali da ne znaju zašto. U takvim slučajevima, uzrok može biti prenošena karma iz prošlog života.

Takva osoba ima karmički dug iz prošlog života. Uzrok tome ne mora biti duhovne naravi, npr. da se je bavila-o crnom magijom, što je vrlo popularno objašnjenje u kvazi duhovnoj literaturi, ili drugo objašnjenje, da je ubila-o voljenu osobu (astralna projekcija), već razlozi mogu biti potpuno drukčiji, što je vezano uz sustav vrijednosti i uvjerenja te osobe. Karma na nivou Assiaha djeluje prema uvjerenju, tj. količini proizvedenih i poslanih misli. Ukoliko netko laže npr. roditelje, ali mu je u podsvijesti usadjen tradicionalni strah od grijeha, tada misao hrani misao (moguća je i podsvjesna evokacija demonskog), to tada postaje loša karma, crni oblak na duši. Takva osoba, može primjerice, u ovom životu doživjeti sličnu situaciju, ili odnos preslikati prema djeci. Ključ karme su često razmišljanja, pošto se karma stvara razmišljanjima. No, sa druge strane, ljudi koji su radili istinsko zlo, obično plaćaju u tekućem životu svoje dugove.

Za razmišljanje, zato nikada ne možemo suditi nikoga, pošto je ovaj život suma prethodnih, ali niti za sebe ne možemo misliti "da smo dobri!", ili da dodirnem tabu temu, pitanje svetaca i njihovih prošlih života, možda su neki od njih bili ubojice, sadisti i sl.

Sa treće strane, postoje izuzetno razvijene duše, koje su dostigle visoki duhovni razvoj u prošlim životima, ali ponovnim rodjenjem, svi startamo od nule, tj. svijest je svima odijeljena od podsvijesti, rodimo se kao djeca. Te razvijene duše, prenose na sebe kolektivnu karmu, "carstvo crnih snova", ili "zaboravljenih misli". Njihova duhovna biča iniciraju im "više ja" u ranom djetinjstvu, naime "više ja" može djelovati i raditi nesvjesno najsloženije rituale, bez obzira na godine tijela, čak i u ranom djetinjstvu. Radi toga, te duše obično prodju "sito i rešeto raja i pakla", traume djetinjstva, patnju i siromaštvo, ali svi ti dogadjaji im postanu moćan stimulans razvoja, inicijacija volje, čime se uzdižu od obične ljudske volje, i samo upotrebom najvažnijeg elementa evokacije, moči volje, uzdignu se duhovno i materijalno visoko u društvenoj zajednici i na "nebu".

Volja je ključ duhovnog i materijalnog, pošto jaka volja može doprijeti do najviših svjetova i bogova! Volja je molitva u najvišem smislu i blagoslov bogova!

Postoje primjeri, gdje se sama "viša biča" inkarniraju, tj. radjaju u čovjeka. Takva biča postaju ljudi, ali i oni diraju zakon karme, ni najviši bogovi ne mogu prevariti zakon karme. Takve osobe, ne moraju toga biti svjesne, radi djelovanja zakona dualnosti i astralnog ogledala. Sa druge strane, mogu doživljavati jaka duhovna iskustva ili potpune iluzije i projiciranje ljubavi, gdje im "više ja lupa glavom o zid", ali oni to ne vide. Obično imaju svoj zadatak, nakon čega se vračaju na "nebo", tj. napuštaju tijelo.

Najviši primjer je silazak božanskih duhovnih sila u ljudsko tijelo. To su izuzetne osobe, nad duše, koje djeluju javno, mijenjaju svijet, donose znanja i prosperitet čovječanstvu, ili sa druge strane tajno, u tišini meditacije, spaljuju "crne snove čovječanstva". Neki od njih, po mišljenju autora su, Babaji, Sri Ramakrishna, Vivekananda, Osho Rajjnes, Sri Aurobindo i dr., no, nema ih previše. Savjetuje se svakome, da čita njihove misli i filozofiju, jer razmišljanjem o njima, gledanjem njihovih slika (naime, viši svjetovi često koriste slike velikih duša da se spuste do materijalnog), ponavljanjem njihovih imena, meditacijom o njihovim mislima, stupa se u kontakt sa višim, tj. evocira se Atziluth.

No, neki od njih pali su u crne snove, i zavoljeli nasladu uma, te su postali istinski satanisti, poput crnog demona koji prodaje univerzalnu ljubav, pod imenom Sri Chinmoy (www.srichinmoy.org.htm), koji je dobio strogu zabranu od svojeg učitelja, da nesmje javno djelovati i biti učitelj. Time je prekršio više duhovne zakone, i prokleo je sebe na duhovni pad. Napomena, nije običaj autora, niti je duhovni običaj da se ikoga napada, ali u ovom slučaju autor se nije mogao suzdržati!, iz karmičnih razloga, pa se unaprijed izvinjava svima onima koji imenovanog smatraju nekakvog "avatara", ili "realiziranog guru-deva ", autor im savjetuje da duboko preispitaju vlastitu savjest, i "svog učitelja".

Na kraju, najviši primjer je, silazak Boga u ljudski lik, što se dogadja svakih 2000 godina, kada se mijenja Aeon, tj. zodijalni krug čovječanstva.

Karma je sudac, porotnik i izvršitelj, višeg ja utjelovljenog u Apsolutu, i vezanog na sve svjetove univerzuma

 

3. Početak duhovnog puta

Svjesnost samoga sebe! Dovoljno se je okrenuti oko sebe, otiči u centar grada ili veliki trgovački kompleks, pogledati ljude koji žive nagonski, opsjednuto jure za svojim željama, obožavaju svoje omiljene robe, nikako da umire duh i srce, koje nezasitno i vječno želi nove forme uma, radi vlastite naslade. Želje su poput ulja na vatru, ispunjene jedne, "zapali srce", koje neprestano traži nove i ljepše želje, i krugu nikada kraja. To je karma koja čovjeka vječno vrti u krugu rodjena i smrti.

Na ovom mjestu moram podcrtati, da ljudska vrsta, ma koliko je razvila intelekt, nauku, telekomunikacije, u kontroli emocija, želja, nagona i misli, još je uvijek na vrlo niskom stupnju razvoja.

Zaustaviti samoga sebe, stati na trenutak, pogledati u ogledalo istine, biti svjestan samoga sebe, vlastitog disanja, emocija, misli, pokreta, okoline, trave, drveta, mrava, drugih ljudi. Sa druge strane, to ne znači odricanje od života, materijalnosti i želja, što je degradiralo duhovna učenja pod utjecajem nekih modnih trendova istoka.

Većina tradicionalnih sistema pristupačnim javnosti, naročito uvezenih sa istoka, traže od inicijanta odricanje od materijalnosti, stroga vegetarijanstva, odricanja od mnogih želja, u ime dostizanja "višeg". Naivni inicijanti, vjeruju, da će na taj način dostići rodjenje na nekoj "višoj planeti", ili rajskoj sferi, gdje će biti "vječno sretni". Obično su to mlade, nezrele osobe, koje djeluju pod utjecajem trauma i razočarenja, bježe sami od sebe, ili od svog identiteta, tj. žive u svjetovima sjenki. To je velika iluzija, pošto želje nije lako kontrolirati, kontrola i pravilno spaljivanje želja je velika nauka sama za sebe, ali sa druge strane, ključ uspjeha. Tu nastaje najveći problem, što znači karmična realizacija želje, ili sa druge strane, potiskivanje u podsvijest, što znači odlazak želje u "carstvo tamnih snova", ali u isto vrijeme, otvaranje moćnog astralnog kanala prema "demonskom" svijetu.

Religijske sekte, svojim astralnim energijama, koje evocira grupa, i obično te energije nisu iz viših svjetova, iako samo ostavljaju takve emocionalne dojmove, privuku nove članove, osobe koje su psihičko slabije ili senzibilne, ili sa druge strane, ljude koji su u teškim životnim krizama.

Slijepci vode slijepe! Zavedeni zavadjaju!

To je manipulacija koja se dogadja, pošto su izvorna učenja istoka degradirano prenesena u zapadni način života, i krivo se razlažu. Istočnjačka duša kolektivne je prirode, dok je zapadna individualističke prirode. To je u suprotnosti, i potrebna je velika prilagodba ta dva sistema, koji, ukoliko se pravilno spoje, mogu znatno pomoči inicijantu u duhovnom rastu. Doslovno tumačenje misli velikih mudraca istoka, je krivo!, ali najgora je manipulacija, kada tkz. "njihovi učenici", pošto oni imaju "duhovni kontakt sa njima", i primaju "poruke", koriste njihove riječi, ali u cilju manipulacije. To je vid satanizma uzrokovanog astralnim ogledalom, pošto veći dio njih iskreno vjeruje u to što pričaju, no, sa druge strane, radi negativnog kolektivnog okruženja koje je planetarne prirode, "duhovni je trend", da se satanizam najbolje prodaje pod moćnim riječima "ljubav", "univerzalnost", "pomaganje", "služenje", "dobrota" dr. Satan je vrhovna sila zla, vjerujte, vrlo je lukav, može čovjeku ostaviti moćan dojam, i ne samo to, već mu može dati mnoge moči, npr. iscjeljenja (iluzija), da bi preuzeo dušu čovjeka. Takav naivni inicijant, misli da je u kontaktu sa bogom, da je postao prorok, ali Satan djeluje putem njegovog duhovnog ega, dajući mu močne osjećaje odabranosti, za razmišljanje!

Radi tog razloga, naglašavam, mnoge religijske sekte, uvezene sa istoka, ali i mnogi izvorni sistemi zapada, koji se degradirano primjenjuju, u svrhu manipulacije i materijalne koristi, u budućnosti će propasti. Taj lažni trend "duhovnosti", koji je u modi, završit će većim djelom u "carstvu crnih snova", dok će se ljudi vračati tradicionalnim sistemima religije, koja je ukorijenjena zapadnom čovjeku, no, i te religije doživjet će svoju veću transformaciju i prilagodbu.

Nije jednostavno započeti duhovni put, jer put je život. Yoga je po definiciji, spajanje individualnog duha sa kolektivnim, ali sa druge strane, razumijevanje i iskustvo života u svim njegovim oblicima, tj. formama dobra i zla. Yoga znači, biti uvjetno "pokvaren", da se ispita savjest, da se udje u dublju podsvijest, molitvom savjesti, pošto je glas savjesti put prema Najvišem. Pad savjesti ima svoj dublji smisao, i ne mora uvijek biti negativan, već može rezultirati vrlo pozitivno.

Sa treće strane, zodijalna promjena na planeti Zemlja, koja se dogadja svakih 2000 g., čovječanstvo je prešlo iz razdoblja Ribe u Vodenjaka, koji traje do godine 4000, traži promjenu sistema duhovnog razvoja. Stari sistemi nisu prilagodljivi novim odnosom planetarnih sfera, to je bitno, pošto viši svjetovi kruže, najviši elementi u Atziluthu se transformiraju, i mijenjaju niže svjetove, ili drugim riječima, mijenjaju se formule duhovnog rada. Zakoni duhovne i materijalne evolucije mijenjaju i sisteme, koji se moraju prilagoditi. Vrijeme prilagodbe traje 50 do 200 g. u jednom Aeonu. Ovo je vrijeme prilagodbe, to razdoblje je najteže za duhovni rad, karakteriziraju ga iluzije sa jedne strane, i kolektivna asimilacija Binaha sa druge, što će rezultirati dubokom krizom, i konačno, raspadom sistema vrijednosti, koji je zakonito dat.

No, ta promjena dovela je do toga, da se je formiralo cjelo tržište "duhovnih nauka", gdje "svi nude sve", "prosvjetljenja", "rasvjetljenja", "mudrost" , "inicijacije bijelih loža", itd. To je nelogično i nemoguće!

Prvo, da se naglasi, okultna društva, njihov rad i rituali, do početka 20 st. bili su iza očiju javnosti, poput Wicca, Golden Down, Theosophy. Zid tajnosti, probio je Aliester Crowley, primitkom knjige zakona, objavom Aiwassa, vodeće planetarne inteligence čovječanstvu. Na žalost, sveta mudrost magije i tajne formule, koje malo tko razumje, i koje nije moguće razumjeti doslovce i intelektualno, postale su "nekakva knjiga" za hipi pokret 60, stravična duhovna degradacija, dokaz zasljepljenosti i neznanja ljudi. Uza sve to, okultne nauke promovirale su upotrebu zabranjenih stimulansa, poput meskalina, da se prodre na brzinu u astralne svjetove i spozna istina, pod utjecajem učenja nekog Karlosa Kastanede, koji govori o izmišljenom Don Huanu, nekom učitelju koji ne postoji.

To je iluzija, upotreba droga i alkohola u duhovnom razvoju je krajnje opasna i negativna! Cigarete i kava su dozvoljene, poput umjerenih količina mesa i začina.

No, Aliester Crowley, znao je istinu, da su stare formule netočne, no, to "znaju" i duhovne sile, i najzad, tajna okultna znanja, koja su se čuvala i razvija stoljećima, koja posjeduju veliku okultnu moč, znanje i mudrosti, došla su na police knjižnica, i pristupačna su svakome za malo novaca!

Velika laž i prevara bogova, koji se "smiju" naivnosti pohlepnog ljudskog ega, koji želi preko noći zadobiti božanske moči u užitke!, ali bogovi nisu naivni!

Prava okultna društva, koja posjeduju istinske pečate i tajne, ne reklamiraju se u novinama, Internetu, ne djeluju javno, već potpuno tajno, iza čvrsto zatvorenih vratiju. To je logično, pošto je zakon šutnje i tajnosti, najsvetiji i najstariji zakon magije. Sve što se dešava u javnosti, u suprotnosti je sa tim svetim zakonom, i zato su stare formule, završile u ogledalima astralnih iluzija, koje je postavio najviši zakon duha.

Dokaz više, su naivci, koji pristupaju raznim Satanističkim sektama i sl. grupama kaosa. Postoje dva puta, bijeli i crni. Satan je vrlo oštar učitelj, njegov duhovni put je teži od bijele staze, zahtjevnije su vježbe samokontrole, da se razumijemo, istinska crna magija znači veći stupanja samokontrole i samodiscipline, no, to je ipak relativno. Prvi zakon Satana kaže, "šutnja, ne pokazivati znakove pripadnosti meni nikome izvan bratstva ". To govori samo za sebe, svi ti mladi ljudi, postaju žrtve običnih prevaranata, i nemaju nikakvih dodira sa izvornim silama zla, koje su vrlo močne i zahtjevne. Sile zla ne djeluju u agresivnom ponašanju, već u savršenoj (doslovce!) kontroli uma i tijela! Tu se radi samo o potisnutoj agresivnoj energiji, koja je obično rezultat obiteljskih problema, nerazumijevanja okoline, ili inferiornosti osobe (Dr. S Frojd).

Sa druge strane, psihoanaliza je moćan instrument samospoznaje, K.G. Jung je odličan početak proučavanja vlastite podsvijesti. Alkemija dobar nastavak, nadogradnja, pošto je K.G. Jung bio najveći istinski alkemičar 20 st. Sa druge strane, klasika slavnog Dr. Frojda nije za odbaciti, pošto inicijant mora dobro ispitati svoje djetinjstvo, svoju dječju maštu koja leži potisnuta u zaboravu, emocije koje je proživljavao kao dijete, odnose i očekivanja prema roditeljima, bajke koje je slušao, naime, moč bajke je evokativne i krije u sebi magijsku formulu! Time treba podsvijest pročistiti od astralnih ogledala i suvišnih vratiju, koja mogu odvesti inicijanta krivim putem. Sa druge strane, čitanje je početak, čitati i čitati, mnoge knjige magije, poput Abramelinove magije, Agipe, Solomonovih ključeva, Aleistera C. , F. Bardona i dr., i ne samo magije, već i psihologije, sociologije i filozofije. "Čitam, ja to jesam", kaže stara Tibetanska izreka, misao je put, misao je evokacija, misao putuje svim dijelovima podsvijesti, ukoliko se "oživi" u umu inicijanta. Više ja, gladno znanja, upijate će misli, i tjerati će čovjeka da tražiti prihvatljiv sistem rada.

Knjige magije, nisu pisane riječima, i ne mogu se razumjeti intelektom. Knjiga je sama formula za sebe, evokacija. Znak da se to dogadja, je kada misao koju čovjek pročita, duboko udje u dušu, djeluje, mijenja gledanja, ponašanje, smiruje duh, daje moč i energiju. Nakon toga odlazi u zaborav, ali ostaje iskustvo i duhovni um koji stremi za novim znanjima i iskustvima. Bez jake volje za duhovnim, nema rezultata. To je put. No, tokom vremenom, nakon pola godine, do tri godine čitanja, inicijanti počnu razumjeti riječi, i polako ulaze u astralne svjetove, svjesno ili podsvjesno. Ulazak se može dogoditi u snovima. Potrebno je voditi evidenciju snova, u dnevniku inicijanta.

Onaj koji kuca, biti će mu otvoreno! To je zakon duha, ali treba biti uporan, i ne posustati! Duh je najviši učitelj, učitelj svih učitelja!

Prokletstvo su projekcije, tj. neobuzdano i zasljepljeno srce.

Tu dolazi do prvih problema. Duhovno je nevidljivo, vizije i astralni svjetovi slični su snovima, osjećaji prisutnosti sile izazivaju strahove, strah je najveća prepreka duhovnog razvoja. Tu ima grupa veliku moč, naime, duhovni svjetovi su nevidljivi za čovjeka, ali, kada osoba osvijesti čitanjem i meditacijom duhovno u sebi, otvori astralna vrata u podsvijesti, može nastati prava zbrka. Postavlja se pitanje, "kako ja znam da sam u kontaktu sa višim", "kako da prepoznam glas anđela", "kako da pročitam viziju?" U tu svrhu, okultna društva djelovala su u tajnosti stoljećima. Jedan od razloga je bio progon crkve, drugi razlog je, nerazumijevanje okoline, ali treći okultni zakon kaže,

u nevidljivom, samoća je najveći pakao, čak i prosvjetljenja mogu postati mrak!

Mnogi nesvjesni inicijanti, koji se nadju u nevidljivom, "začaranom svijetu astrala", žele pronaći grupu, slične duše, ili duhovno bratstvo, no, to nije jednostavno, to je teži put. Sa druge strane, prenosi informacija, tj. formula iz duhovnog, je za pojedinca samoga vrlo teško, pošto u grupnim ritualima, inicijanti koji su prošli trening, i kontroliraju astralno polje, mogu se koncentrirati na duhovnu formu, i time filtriraju zamršene informacije. U ritualnoj magiji, podijeljeni su zadaci tokom rituala, postoji vodja, koji evocira "anđela", ima svoje pomoćnike, pošto je teško izdržati tako jaku koncentraciju, postoje vidovnjaci koji prenose poruke višeg itd. Sa druge strane, ritualne grupe su vrlo uspješne u inicijacijama posvečenika, pošto mogu operativnom magijom, pomoči svom bratu pročistiti traumu, uči u potisnuto sjećanje, izvršiti regresivnu hipnozu i dr. To je i najveći smisao grupe, pošto pojedinac, ukoliko evocira sam silu, teško može održavati silu, kontaktirati sa njom, pisati informacije, ili premicati kamen na ploči.

Treća bitna prednost grupe je hram, mjesto gdje se vrši evokacija. Hram je ključ uspjeha. Izrada hrama je put za sebe, veliko znanje i mudrost. Hram gdje se evocira sila, mora biti pročišćen svih vanjskih utjecaja i sila, mora biti evociran zaštitničkim silama, koje štite grupu u evokaciji. To je razlog, zašto je put pojedinca težak, mnogi ljudi nemaju mogućnosti za izradu hrama. Hram je zahtjevan i skup posao, potrebno je sve isklesati ručno, posjedovati ispravne formule, osim toga, potrebna je i prava lokacija. Tajna okultna društva, imaju vrlo zamršene hramove, iscrtane formulama zaštite, evokacije u šifriranim jezicima ili simbolima. Hram mora biti stalno spojen na "višu" silu. Okultne grupe znaju nekada i ratovati na astralnom planu, ali takodjer, na astralnom planu, svaka moćna okultna grupa kontrolira svoju poziciju, ili drugim riječima, "vide" preko hrama tko prodire u njihovo astralno polje ili regiju. Neiskusni inicijanti, koji spontanu evociraju njihove energije, ili zalutaju u takva polja, dobivaju "po glavi". To je pravilo!

Sa treće strane, postoje okultne grupe, koje svoju duhovnu braću vode na nivou astrala, tj. putem nevidljivog svijeta i hrama, ali direktni kontakt imaju sa "višim ja". Takvi inicijanti, u dubokim snovima putuju u duhovne hramove, koji geografski postoje, ali i su i astralno izgradjeni.

Postoje inicijanti, koji imaju rodjenjem direktnu vezu sa močnim silama, karmično je prenose. Naglašavam, takvi inicijanti doživljavaju intenzivno nevidljivi svijet, ali sa druge strane, mogu proživljavati kaos u umu. Ukoliko pristupe krivoj grupi, lažne vodje mogu u njima ubrzo vidjeti talenta (što se često dešava), te ih okrutno iskoristiti za svoj duhovni razvoj, pa čak im i preuzeti moč. To se može dogoditi, ukoliko se takva osoba moćno zaljubi u te duhovne vodje, naime, putem toga osobi se može asimilirati duša i manipulirati sa njom postavljajući oko nje svijet iluzije koji je programira, tj. kreira iluziju očekivanja u astralnom svijetu.

Pronaći grupu, duhovu braću, teži je dio puta.

Hram je i mnogo više, točka koja spaja duhovno i materijalno. Pravi rituali, rade se povezano sa višim silama, koje se evociraju, ili su spojene na hram, i spajanjem točke zemlje, dostiže se velika moč. Samo viša biča, posjeduju formule, visoki inicijanti, u kontaktu sa tim silama, identificiraju se sa silom, utjelovljuju je, i u širini duhovne vizije vrše zamršene rituale, koje nije moguće napisati riječima. Sa druge strane, viši "anđeli" trebaju visoke inicijante, pošto im je potreban oslonac zemlje. Prava okultna bratstva, nose svoju tradiciju i razvijaju sisteme stoljećima.

To je ritualni spoj neba i zemlje, vrhunska magija.

Mnogi ljudi se pitaju, ne samo kako se radi ti rituali, već iznad svega koja je svrha i razlog. Sa jedne strane, to je razvoj duše individualno, ali i čovječanstva kolektivno. Putem tih rituala, "više sile" djeluju na razvoj čovječanstva, ali i mnoge dogadjaje, ali i daleko više!. Primjer, u višim svjetovima, vide se crni oblaci uništenja, koji su probili zid podzemlja, i sada žele izazivati kaos u astralnim i fizičkim svjetovima (elementali ili zalutali demoni kaosa). Ukoliko se ritual pravilno sprovede, ti oblaci uništenja mogu se spaliti bez posljedica, ili drugim riječima, ukoliko se treba npr. dogoditi potres ili velika suša, negativan dogadjaj se može spriječi ili ublažiti. To je samo jedan primjer. Sa druge strane, cilj rituala je i zadobivanje političke i ekonomske moči, ukoliko je to u skladu sa višim ciljevima (tajne misterija masonskih loža). Tu leži velika zamka ljudskog Ega.

Kolika je moč magije i vjera nekih diktatora u magiju, govori primjer Hitlera, koji je nudio Franz Bardonu visoko mjesto, ukoliko mu pomogne moćima magije osvojiti svijet. Franz Bardon nije nato pristao, bio je podvrgnut stravičnom mučenju, ali ga nacisti nisu ubili, vjerojatno iz straha od karmičke osvete, pošto se je radilo o istinskom adeptu magije.

Inicijacija u viši stupanj, traži od kandidata veliku žrtvu vlastite osobnosti, put služenja univerzalnom, tj. ljudskoj vrsti.

Operativna magija nije jednostavna, to je nauka sama za sebe, postoje tisuće trikova i tajni, koje nije moguće ispisati i objaviti, niti je to kome uspjelo, to je moguće samo doživjeti, u razgovoru sa "svetim anđelom čuvarom", ili Aiwass višom inteligencom, što je uspjelo A. Crowleyu. Nakon takvog iskustava, stvari se slažu svojim tokom, inicijant tada može raditi sam, zadobio je zaštitu, svoj duhovni hram, i još mnogo toga.

Čitanje knjiga je početak, čitati i čitati. Psihoanaliza je prvi ulazak u podsvijest, podsvijest je spojena na astralni svijet, inicijacijom se zadobiva jakom voljom, i vrata se konačno otvaraju!

 

4. Kako započeti meditirati

Sistem koji autor prakticira, kombinacija je istočnih i zapadnih tradicija, i najbliži je sistemu Aliestera Crowleya, koga autor duboko simpatizira, i vjeruje da je bio poslanik Aiwass-a, vodeće duhovne sile Atzilutha, planetarne inteligencije na zemlji. Naglašavam, svi oni koji smatraju da je A. Crowley bio crni Mag, i sve negativne atribucije koje mu se pripisuju, izlaze iz njihovih neznanja i strahova, dok svi koji žele upoznati opus Aliestera Crowleya, mogu pronaći gotovo sve njegove knjige na engleskom jeziku, besplatno, i prosuditi sami! No, tu treba napomenuti, da njegove knjige nisu pisane za početnike, da imaju evokativnu moč, te takodjer imaju i greške, treba biti oprezan, ili ih čitati distanciranog uma.

Om je mantra svih mantri, mantra Om sadrži u sebi 1024 mantri!

Čitanje knjiga, postepeno će osvijestiti neke astralne energije, koje mogu dovesti do neravnoteže astralno tijelo, izazvati napetosti, veliku senzibilnost i mnoge druge probleme. Naime, evokacija je složen posao, ali, ex komunikacija, tj. prekid sa energijom "anđela" može postati pravi pakao, pošto se ta energija nasmije prenosit u materijalnu energiju, barem ne direktno, dok postoji evokativna veza (podsvjesno!). Tu svi rade greške, jedino grupa i hram omogućavaju pravilnu kontrolu energija, ili "sveti anđeo čuvar, Aiwass". Druga greška i veliki problem, je sama evokacija, pošto se evokacija može provlačiti danima i mjesecima. To stvara velike problem, ukoliko tome dodamo problem nekontrolirane podsvijesti i nesvjesne evokacije, sve se može zapetljati i loše završiti. Duhovni lomovi znaju biti najveći pakao, ali sa druge strane ispit inicijacije i trening volje.

U tu svrhu, potreban je moćan sistem samokontrole i ravnoteže tkz. centralnog stupa energija. Materijalni svijet odraz je duhovnog, tijelo je Assiah. To mnogi zaboravljaju dok "lete astralnim nebom". No, tjelesna kondicija je bitna točka ravnoteže. Sa jedne strane, aktivno ili pasivno bavljenje nekim sportom, gdje se traži jak napor tijela, i aktiviranje svih mišića, može uravnotežiti energije, pošto se ne smije "previše letjeti", to je protiv zakona duha. Nebo i zemlja moraju biti u ravnoteži, po zakonu, moraju se dodirnuti. Sa druge strane, izolacija je nužna za evokaciju, ali potrebno je i društvo ljudi, zabava, gdje se ne razgovara o magiji, već lagani neobavezni razgovori. Takve jednostavnosti su velika mudrost u kontroli moćnih energija. Time se više energije pravilno rasporedjuju i uskladjuju sa zemljom, pošto "oni gore" moraju takodjer zaključiti svoje rituale. To je vrlo važno, i najjača depresivna stanja, izazvana "crnim snovima", pošto su to kolektivne neispunjene želje, mogu se poništiti i pravilno karmično zaključiti u jednostavnosti ljudskog života, ili drugim riječima, zaboravu u iluziji Sansare!

To je ključna prednost čovjeka u odnosu na ostala biča univerzuma, ali je treba znati upotrebiti!

Sa druge strane, potrebna je kontrola tijela, kao osnova kontrole svih svjetova. Pod tim podrazumijevam, svjesnost tijela, samoga sebe, svakog organa, svakog unutrašnjeg organa, pravilno disanje, punim tijelom, kontrola govora, koja je vizualna, i čini logičnu cjelinu (nesvjesni govori su znak nepripremljenosti), kontrola sebe u odnosu na druge ljude. Npr. inicijant ne smje reagirati agresivno, mora se poniziti u pravom trenutku, mora smiriti svoj ego, ne smije dozvoliti da drugi manipuliraju sa njime, to je sramota za pravog inicijanta, koji se bavi ritualnom magijom, telehipnozom, i drugim tehnikama zadobivanja moči i duhovnog razvoja. Inicijant mora biti močna, individualizirana osobnost, kontroliranog ponašanja, naime, svi inicijanti diraju podsvjesno demonske sfere, koje stalno "vrebaju" i traže točku ulaza. Radi toga, neka provokativna "sitnica" može izazvati jak udar negativnih emocija, tj. demonskih svjetova. Za inicijanta, život doslovce i u pravom smislu riječi, postaje suptilna borba uma, bojno polje duha i samokontrole.

Okolina je u konačnoj fazi, test položenih duhovnih ispita, inicijant se je promijenio kao osoba, sada kontrolira svoje ponašanje, bira ljude i prijatelje, oprezan je u razgovorima itd.

Napomena! Slijedeći veliki problem je, život s obitelji ili partnerom. Duhovno se ne uklapa u energiju obitelji, i ne smije se spajati sa ne iniciranima. Inicijant mora imati svoj privatni prostor, koji je strogo pod ključem, u kome se nalaze knjige magije, zaštitna božanstva, kaleži i dr. predmeti. U taj prostor nitko izuzev njega ne smije uči, ukoliko su evocirane sile, svjesno ili nesvjesno. Treća osoba smije uči, samo ukoliko su energije ex komunicirane, materijali spremljeni u kutije, iza očiju znatiželjnika. O magiji, duhovnim proživljavanjima nema razgovora unutar obitelji, ne postoji razgovor tipa, "ljubavi, uspio sam uspostaviti kontakt...", ili tipa, "majko, imam depresije jer sam u crnim snovima, to je moja karma". Naglašavam sto puta, i sto i prvi put, to je najveća greška, to je uništenje duhovnog, to je strogo zabranjeno!, inicirani ne smiju razgovarati sa ne iniciranima o svojim iskustvima, ali naročito ne sa obitelji i bližom rodbinom, niti susjedima i starim prijateljima iz djetinjstva i škole, sa kolegama na poslu, sa svim ne iniciranima, po svim zakonima duha. Tu mnogi griješe, i radi toga imaju velike probleme koje im izaziva vlastita karma i više ja, pošto je taj zakon toliko svet. Zato naglašavam, pronaći grupu ili istinsko bratstvo teži je put, naročito danas kada je sve postalo komercijalno, i marketinški obradjeno.

Treći put je, direktna veza sa Atziluthom, višom int. Aiwass, ali je to ipak teško dostići. Da bi se to dostiglo, potrebno je mnogo riskirati, i imati prokleto jaku duhovnu volju i energiju, sa druge strane, to traži uvodjenje ekstremnih mjera samodiscipline prema sebi, koje graniče sa krajnjim ludilom. Problem obitelji i partnera, mora inicijant riješiti sam, na optimalan način. U tu svrhu, dozvoljeno je lagati i manipulirati, bez upotrebe rituala, da se zaštitit sveto, za njihovo i skupno dobro, "u ime višeg". To može postati prava borba, ali to je nužna stepenica duhovnog razvoja, trening volje.

U svrhu kontrole materijalnog, kontrole tijela, pokreta, kanaliziranja i uravnoteženja energija, Indijska Yoga je vrlo praktična tehnika. Na ovom mjestu, osobno bih naglasio slijedeće. Iz autorove 15 godišnje prakse, gdje je prakticirao ritualnu magiju, okultnu Kabbalu, Enohijansku magiju, Egipatske misterije, po život opasne Tibetanske Dakinas meditacije, i dr. opasne tehnike, uvijek se je vračao jednostavnim asanama, pranajamama, pratjahari, tehnikama ravnoteže centralnog stupa, i tim jednostavnim vježbama, smanjivao jake pritiske duhovnih energija koje je evocirao, i koje su ga vodile "daleko od zemlje", nekada putem "lažnog neba"

Yoga se savršeno može uklopiti u duhovni trening. Yoga asne, tj. položaji tijelo i yoga disanje moćan su instrument ravnoteže. Praktikanti Yoge, postepeno fizičkim naporima, koncentracijama i vizualizacijama, uravnoteženjem čakri, paralelno s time uravnoteži im se želja za hranom, pošto je odabir hrane važan za inicijanta. No, to ne znači vegetarijanstvo, pošto organizam zapadnog čovjeka treba meso, istočnjaci mogu bez mesa (enzimi, klima i dr. razlozi), ali potrebno je u hrani biti umjeren, kontrolirati jak, pohlepni apetit, koji se ne bazira na prirodnoj potrebi po hrani, već gdje hrana postaje samo naslada uma, i ništa više. No, meditirati se ne može sa praznim želucem, misao Ramakrisne, glad i želja za hranom remeti koncentraciju, ali niti prepunog želuca, koja guši prolaze energija. To je važna "sitnica", ali ima mnogo sitnica, i upoznavanje sitnica je veliko znanje kontrole i razumijevanju svjetova.

Sa druge strane, riječ meditacija postala je toliko znana i reklamirana, ali što je to meditacija?

Po definiciji, meditacija je usmjeravanje uma prema nekoj ideji.

Pod pojmom meditacija, mnogi ljudi iz svojih projekcija, imaju sliku, da je meditacija stanje svijesti, u kome netko meditira i doživljava radost i mir. To je bajkovita predstava, koja je izreklamirana. Takva društva, koja to nude, zaklinju se pozitivnim idealima, često tvrde da su u kontaktu sa univerzalnom sviješću i sl., o čemu je već rečeno (Sri C.) .

Ali sa druge strane, ukoliko netko želi smanjiti stres, osjećati se bolje u životu, potencijalno spriječiti bolesti, TM je pravi put za njega (ne samo TM, već slični tečajevi "mekšeg tipa", gdje se ne "prodaje ideologija i vjera", npr. Hatha Yoga, Tai Chi i dr.) , ali i za buduće inicijante, koji to još uvijek ne znaju. Najteže je započeti, čak je i autor ovog teksta, u svojoj materijalističkoj fazi, posjetio njihova predavanja, koja su vrlo pozitivni uplivala na duhovni razvoj, i moćno se odrazila u njegovoj podsvijesti.

No, sa druge strane, to može biti početak, gdje mantra probije podsvijest, ali može izazvati velike probleme, naime, radi nesvjesne magije i potisnutih emocija, "čista meditacija", gdje praktikant ponavlja mantru, može ga odvući u sanski svijet djetinjstva, ili neki drugi svijet, ali može takva meditacija otvoriti veliki interes za širinu duhovnog, i praktikant postaje inicijant, mantra je dostigla svoj cilj, probila je zid nesvjesnog.

Moč mantre je velika, mantra je formula evokacije!

Praktičan i jednostavan primjer. Potrebno je biti sam u sobi, pronaći pola sata na dan za sebe. Poželjno je, da je u sobi prigušena svjetlost. Prvo, potrebno je pokušati izolirati um od vanjskih misli, prestati razmišljati o svim problemima i radostima, željama i potrebama. Npr. ukoliko osoba A, dok se vrača kući, ugleda u izlogu prekrasne cipele, počne razmišljati o njima, misao budi želju za kupnjom, ali prije kupnje, mora malo premisliti, to je uobičajeno. No, naša osoba, počela je meditirati, i u 18 h, zatvorila se je u sobu, sjela je u udoban položaj, vrši pripremna disanja, ali u umu joj stalno navire slika cipela iz izloga. Ta želja stalno joj remeni koncentraciju da udje u sebe. Kada čovjek pokušava distancirati sebe od uma, to je početak promatranja vlastitih misli. Mantra je moćna riječ, naša osoba upotrebljava univerzalnu mantru OM, mantru svih mantri, primarni zvuk univerzuma. No, nakon što je promatrala želju za cipelama, u obliku slike, brzo je racionalizirala želju u umu oštrim intelektom , "da ima dovoljno cipela", "nužnije troškove", i sl., ali želja je želi preuzeti, kako je želi poništiti.

No, naša osoba A, počela je mentalno, na glas, izgovarati mantru OM. Prije toga, pročitala je knjigu o meditaciji, i razumje ideju moči mantre, što joj je utisnuto u podsvijest i viši ja. U podsvijesti, radi ponavljanja i njezine vjere u mantru, otvoren je pečat. Zahvaljujući tome, brzo je izdigla svijest, pošto je evocirala duhovnu energiju, koja je postavila krug zaštite. Promatra svoje astralno srce, tj. niži ego, koje i dalje žudi za cipelama. Nakon deset minuta "teške borbe", sveta mantra Om, "spustila" je moćniju energiju, i odsjekla želju, koja se sada vrača kao mala tuga i depresija u srcu osobe A. To je zakon, koliko energije se pošalje vani, toliko se vrača unutra! No, osoba A već ima iskustva u borbi sa željama, sada mentalno ponavlja riječ OM, i vizualizira trokut, koji je obavijen vatrom (trokut je univerzalni sigil vatre). Ubrzo zadobije novu energiju, i izdiže se iznad svog srca, korak "više", dok vatru "višeg" spušta u srce, gdje viša energija spaljuje želju, tj. malu tugu. Sve to traje nekih dvadeset minuta. Napor koncentracije iscrpio je našu osobu A, ali, želja za cipelama nestala je iz uma i srca. Nakon toga, osoba A se podiže, razgibava, napravi vježbe "pozdrav suncu", ili "pentagram", ulazi u krug, legne, i prepušta se bijeloj svjetlosti, koja joj lagano navire od "gore", i napaja joj tijelo svježom energijom. U 18 h, naša osoba je završila meditaciju. Prije meditacije bila je umorna i pospana, ali, u trideset minuta, nadoknadila je 4 sata spavanja, i nakon obiteljske večere, po 22 h., nastavila je čitati duhovne knjige do 3 ujutro. Prilikom čitanja svetih spisa Bhagavat Gite, razumjela je dubinu riječi, i u višem umu promatra nove sigile meditacije. Time kontemplira ideju u oblik Assiaha, tj. svjesnog uma.

Meditacija je ušteda novca, zašto kupiti nešto, ukoliko to nije potrebno, lakše je želju spaliti. Želje u krajnjoj liniji, manipuliraju ljudima. Bitno! No, uz prirodu želje postoji velika tajna, naime, želje putuju ljudskim srcem, to je astralni svijet, svijet želja, koji "svjetluca milijardama boja različitih veličina i intenziteta svjetla". Astralna biča, mogu djelovati i evocirati se putem želja! Stara magijska učenja, pisana su kada nisu postojali mediji, reklame, marketing. To je početak i djelovanja magije novog Aeona, za razmisliti!

Svaki inicijant, mora iz - analizirati sve svoje želje, napraviti piramidu vrijednosti, odbaciti mnoge kao nepotrebne, ali razlikovati iskonske želje, npr. egzistenca, hrana, stan, i dr. od izvedenih i nepotrebnih gluposti koje se nude na tržištu, samo u cilju trenutnog zadovoljstva uma, da bi na kraju završile kao otpad (doslovce). Proces sublimacije želja dugotrajni je put, ali kako inicijant napreduje, materijalno otpada samo po sebi. No, to ne znači odbacivanje, bogatstvo nije u suprotnosti sa duhovnim, već je to stanje i odnos uma prema stvarima, vezanosti na predmete i razumijevanje prirode želja. Kontrola želja, ključ je kontrole uma, istinski početak duhovnog rasta.

Želja za znanjem je takodjer želja, ali želja se pretvara u volju, volja je moč evokacije, put astralnog neba. Transformacija želja, je bolji proces od sagorijevanja, pošto se tada mogu naboji preusmjeriti prema "gore". Proces transformacije moguće je izvršiti jedino višom astralnom magijom, uz blagoslov i pomoć viših sila.

Mantra Om je odličan početak meditacije, pokušati se izolirati, pokušati vidjeti svoje misli i želje, kako lutaju i traže željene robe i užitke, pravi je početak svjesnosti samoga sebe. Naravno, želje se moraju selektirati, filtrirati, dio ih se realizira, dio poništava, dio nesvjesno potisne u "carstvo tamnih snova", što je ipak neizbježno.

Neke od mantri su: Soham, Padma, Mani, Ham, Lam, Gru, Deva, Satras, Bentras, Ohmen, Manah, Sedres, Tanras, ponaljanje samoglasnika A, E, I, O, U, itd.

Početak je uvijek vrlo jednostavan, ali treba započeti, i redovno prakticirati vježbe. Jednostavnošću disanja, promatranja uma, sagorijevanja želja i kontrole pokreta, mogu se dostići visoki duhovni rezultati.

 

 

Creative Commons License

 

 

 

 

 

E mail me:

Slobodno me kontaktirajte za sva Vaša pitanja. Posaljite mi u kratkom opisu datum i sat rođenja, dali Vas pitanja zanimaju uz prorokovanje, talisman, ili crnu magiju.

Na mail odgovaram u roku od 7 dana

Stupite u kontakt sa nama odmah, I dobijte željene odgovore, isključivo chat WhatsApp ili Telegram, +385922499994 denestryworld@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 
 

Talismani   Tamno more     Duhovi Goetie     Poslovna magija     Horoskop  Inicijacija      Home     Knjiga     Hot links     Web shop,!       Crna magija     Uvod     Web trgovina     FAQ   mail     Astro karta     Osnove I    Uvjeti rada     Astro     Osnove II     Drvo života     Shop   Bioritam  

Osobno prorokovanje, sadrži osnovni pregled vašeg horoskopa, koji je psihološka i karmična osnova života, analizu vaše aure, tarot čitanje pitanja direktne vidovitosti. Sva dodatna objašnjenja po tel. Isporuka u PDF formatu na vaš mail. Dali se nalazite pod utjecajem crne magije, ili je problem duhovne, tj karmične prirode, ili psihološke, npr. trauma, ili astrolološkog odnosa planeta. Riješite tu dilemu odmah već danas i jednom zauvijek!